HaberlerBİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR…

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR…

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kaynak yaratma peşinde. Şimdi ücretlileri takibe aldılar ve beyanname istiyorlar. Yazarımız Samsun SMMMO Onursal Başkanı Ahmet HAYVALI, bu haftaki yazısında bu konuyu ele aldı...

+
-
BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR…

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)  birden fazla işyerinden ücret alanları takibe aldı. Özellikle son üç yılı (2016 – 2017 ve 2018 )  mercek altına alan idare Gelir Vergisi Kanunu 86 ncı maddesine göre beyan sınırını aştığı halde beyanda bulunmayanları izaha davet etmeye başlamış bulunuyor.

Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunun’ da yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 ve 2017 yılları için 30.000,00 ,2018 yılı için  34.000,00 TL yı aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmemektedir.  

 

Ancak, birden sonraki işverenden alınan tevkifata tabi ücretlerin toplamı yıllar itibarıyla belirlenmiş olan sınırları aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir.

Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin gayrisafi  tutarından;  Gelir Vergisi Kanunu’nun  63 üncü maddesinde yer alan aşağıdaki indirimler yapılabilecektir. Mükellef istediği işvereni birinci işveren olarak seçme hakkına sahiptir.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler,
  2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;
  3. Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.).
  4. Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre, sendikalara ödenen aidatlar (Şu kadar ki, aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır.)

Bu indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indiriminin düşülmesi sonrasında bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının kontrolü yapılacaktır.  Tüm bu kontrollerden sonra beyanı gereken bir matrah söz konusu  oluyorsa kaçınılmaz olarak yıllık gelir vergisi beyanında bulunmak gerekir.

Konumuzu bir örnekle açıklamaya çalışalım.  Birden fazla işverenden ücret almakta olan bay (A)  2018 yılı sonu itibarıyla tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir.

Birinci işverenden gayrisafi ücret olarak  90.000 TL

İkinci işverenden gayrisafi ücret olarak    60.000 TL

Üçüncü işverenden  ise gayrisafi ücret olarak 48.000 TL  olmak üzere  toplamda  198.000  TL  gayrisafi ücret (beyan edilecek tutar) geliri elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücretler toplamı (60.000 + 48.000) =108.000 TL, 34.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 90.000 TL de dahil olmak üzere 198.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

Sonuç itibarıyla, GİB bu noktada önemli bir kaynak görmüş olmalı ki, ülke genelinde bir tarama yaparak,  özellikle son üç yıl (2016 – 2017 ve 2018 ) içinde  birden fazla işverenden ücret almakta olduğu halde yıllık gelir vergisi beyanında bulunmayanları mercek altına almış ve izaha davet yazısı çıkarmaya başlamıştır.SIRADAKİ HABER
}