HaberlerMAHKEME KARARLARI UYGULANMIYOR

MAHKEME KARARLARI UYGULANMIYOR

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mahkeme kararlarını uygulamadığını ve kararlara aykırı uygulamanın önünü açan görüşler bildirdiğini ifade etti

+
-
MAHKEME KARARLARI UYGULANMIYOR

Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, yürürlükteki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığı ve yargı kararına uygun olmayan düzenlemelere yer verildiği iddiasıyla odalar tarafından davalar açıldığını, yargılamada yönetmeliğin hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurma kararı verdiğini söyledi. Memişoğlu, mahkemenin verdiği durdurma kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın beş aydır bu kararı yerine getirmediğini ileri sürdü.
İmar yönetmeliklerinin amacının sağlıklı, planlı, güvenli kentleşme ve nitelikli mimari eserler ile yüksek standartlı yapılaşma ve yaşam kalitesi yüksek kentsel yaşam alanları oluşturmak olduğunu belirten İshak Memişoğlu, “ Bu anlamda, başta meslek kuruluşları olmak üzere, kentleşme, planlama ve yapılaşma alanında ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerilerinin alındığı bir hazırlık süreci olması beklenir. Oysa şu an yürürlükte bulunan Yönetmelik yayımlandığı 2017 yılından beri tam beş defa değişikliğe uğramıştır. Yayımlanan Yönetmelikte meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığı ve yargı kararına uygun olmayan düzenlemelere yer verildiği görüldüğünden, Mimarlar Odası ve diğer Odalar tarafından davalar açılmıştır. Gelinen aşamada, yapılan yargılama sonucunda, Yönetmeliğin bir kısım düzenlemeleri hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir” dedi.

BEŞ AYDIR UYGULANMIYOR 

Karardaki diğer önemli hususlardan birinin de sınırlı yüzölçümüne sahip park alanları, piknik ve eğlence alanları gibi kamusal alanların altında yapılması planlanan otoparklara ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararı olduğunu ifade eden Başkan Memişoğlu, “Parklar, piknik ve eğlence alanları kentin nefes almasını sağlayan, sosyal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlayan kent bileşenleridir. Bu anlamda altında otopark yapılacak bu alanların üzerinde, mevcut ağaç dokusunun korunmasının mümkün olmayacağı; yeşil alanların orantısız bir şekilde daralması ve asil fonksiyonundan uzaklaşması sonucunu doğuracağı; park, meydan gibi kamusal alanların betonlaştırılmasından kaçınılması gerektiği yargı kararı ile bir kez daha vurgulanmıştır. Ayrıca yine söz konusu yargı kararıyla telif haklarının devrine ilişkin sözleşme yapılmaması halinde hakların yok sayılmasının önünü açan yönetmelik düzenlemesi, hukuka aykırı bulunarak, yürütmesi durdurulmuştur. Söz konusu hukuka aykırılıklar mahkeme kararları ile de tespit edilmiş olmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaklaşık beş aydır kararların gereklerini yerine getirmek bir yana, ilgili idarelere gönderdiği yazılarda mahkeme kararlarına aykırı uygulama ve kararların önünü açan görüşler iletmektedir. Bakanlığın süreci sağlıklı işletebilmek adına hiçbir önlem almaması meslektaşlarımızı, yapı sektöründe yer alan kurumları ve vatandaşları mağdur etmiştir” diye konuştu.

 

YARGI KARARLARINA UYULMALI 
İdarelerin yargı kararlarına uymak zorunda olduğunu kaydeden Memişoğlu şunları söyledi: “Belediyeler kendi düzenleme ve işlemleri ile eşitsiz, haksız rekabete yol açacak uygulamalar yapmamalı; Bakanlık da bunları önleyecek önlemleri almalıdır. Özellikle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı düzenlemeler içermemesi gereken Büyükşehir İmar Yönetmeliklerinin benzer düzenlemelerinin de mahkeme kararlarındaki gerekçeler dikkat alınarak bir an önce iptali ve uygulamasının durdurulması gerekmektedir. Diyalog çabalarımıza yanıt vermeyen Bakanlığa hatırlatmak isteriz: Hukuka aykırı bulunan düzenlemelerin uygulamasının durdurulması ve verilen kararların sonucu boşluk doğuruyor ve uygulama belirsizliklerine yol açıyor ise yargı kararlarının gerekçesi gözetilerek düzenleme yapılması, hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi “hukuka saygılı idare” ilkesi bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve ve yasal zorunluluklara uymaya davet ediyor ve ilgili idarelerin yargı kararları uyarınca gerekli işlem ve kararları alması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”SIRADAKİ HABER
}