HaberlerBASILI YAYINLARIN AKIBETİ - 1

BASILI YAYINLARIN AKIBETİ - 1

Yazarımız Nami Cem İyigün kaleme aldı...

+
-
BASILI YAYINLARIN AKIBETİ - 1

Kısa zaman önce Türkiye’nin “ana akım” veya “merkez” denen medya kesiminin en büyük gazetelerinden birinin basılı yayın hayatına son verdiğini ve salt dijital olarak yoluna devam edeceğini duyurması akabinde, dünyanın önde gelen bazı dergi markalarının da basılı formdan dijital forma geçiş kararlarını peş peşe açıkladıklarına şahit olduk. Sanırım dijital teknolojilerin kağıdı tümüyle demode hale getirip getiremeyecekleri ve basılı yayınların akıbetinin ne olacağı üzerine konuşmanın tam zamanıdır.
Ben dijitalleşme trendinin matbu dergi olayını yavaş yavaş tümüyle bitireceğini tahmin ediyorum. Dünyada her geçen yıl pek çok basılı dergi ya yayın hayatına son veriyor ya da e-dergi olarak devam etme kararı alıyor. Görsel içeriğe fazlaca dayalı olan geleneksel dergi yayıncılığı, sosyal ağların ve blog sitelerinin getirdiği yenilikler karşısında doğal olarak kan kaybediyor. Her an her tür cihaz vasıtasıyla ulaşılabilir ve ekonomik açıdan son derece uygun olan dijital emsalleriyle rekabet edebilmeleri de basılı dergiler açısından günden güne zorlaşıyor. Zamanla dergilerin tamamına yakınının dijital ortama intikal etmesi ve “Dergilik” benzeri kiosk uygulamaları yahut özel web sayfaları üzerinden indirilip okunabilen birer kağıtsız içeriğe dönüşmeleri bana kaçınılmaz görünüyor.

Basılı gazeteler, dergilere kıyasla biraz daha uzun ömürlü olacağa benziyorlar. En azından elinde bir gazete tutmayı ve sayfalarını çevire çevire okumayı alışkanlık edinmiş nesiller hayatta olduğu sürece basılı gazetelere de belli bir talep olmaya devam edebilir. Nitekim şu anda rakamlar, gazetelerin internet tıklanma oranları ile basılı satış tirajlarının paralel olarak artış yahut azalış gösterdiğine; yani basılı versiyonların doğrudan dijital teknolojilerin etkisine bağlı bir gerileme yaşamadığına işaret etmektedir. Fakat bu her zaman böyle olacağını garantilemez. Köşe yazarlarını, röportajları ve her türden haberi internet üzerinden en hızlı, en güncel ve en ucuz şekilde takip etmenin konforuna tamamen alışan yeni nesillerin nüfusun ana kitlesini oluşturmalarıyla birlikte basılı gazetelerin aniden silinip gitmesi çok şaşırtıcı olmayacaktır. Tabii bu dönüşümün dört başı mamur bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için internet ve bulut teknolojilerinin katetmesi gereken ilerlemelerin yanı sıra tüm dünyada halihazırda oluşturulamamış olan tatmin edici bir dijital gelir modelinin de hayata geçirilmesi şarttır. Benim öngörüme gelecek olursak, basılı gazetelerin de dergilerle aynı akıbeti yaşayacağını ve en nihayetinde kağıtla bağlarının kopacağını düşünüyorum.

Matbu kitap, dergiler ve gazeteler gibi süreli yayınlardan farklı olarak tarihsel ve kültürel bağlamda ciddi bir önem taşıdığı için, geleceğine dair belki de karar vermesi en zor olan basılı meta. Kağıt, dizgi, mürekkep ve ciltten oluşan bilindik fiziksel şekliyle kitap, en aşağı 2000 yıldır var. Matbaa sayesinde son 600 yıldır gitgide daha kolay basılabilir ve çoğaltılabilir hale gelen kitabın bilimden edebiyata kadar medeniyetin tüm ayaklarının oluşumunda birincil rolü olduğu şüphesiz. İnsanlık tarihindeki çok az icat, basılı kitap kadar uzun ömürlü olmuş ve işini bu derece iyi yapmıştır. Ayrıca kitabın bir nesne olarak da insan doğasına hitap eden ve sevilen tarafları bulunduğu kesindir. Günümüzde pek çok kitabın algoritma ve piksellerden oluşan birer dijital kopyasını temin etmek kolaylaştığı halde, aynı sözleri pırıl pırıl deriye sarılı pamuk gibi kağıtlara basılmış halde görme lüksünü hala arayan insanlar, sadece belli bir yaş grubunun üzerindekiler değildir. Dijital dünyanın ortasına doğan genç nesiller de basılı kitapları sevmeye devam etmektedir. Haliyle basılı kitabın günün birinde ortadan kalkıp kalkmayacağı ya da marjinalleşip marjinalleşmeyeceği sorusuna cevap vermek oldukça zordur. Haftaya devam edelim...SIRADAKİ HABER
}