HaberlerTEK DÜZEN HESAP PLANI ÜZERİNE…

TEK DÜZEN HESAP PLANI ÜZERİNE…

Samsun SMMMO Onursal Başkanı Ahmet  HAYVALI kaleme aldı...

+
-
TEK DÜZEN HESAP PLANI ÜZERİNE…

Tek Düzen Hesap Planı Nedir?

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denir. 26.12.1992 tarih ve 21447 M. Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan MSUGT ile 1 Ocak.1994 tarihinden itibaren Ülkemizde bilanço esasına göre defter tutan işletmeler için Tek Düzen Hesap Planının uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

TDHP,  her ölçekte işletme için muhasebe kayıtlarının hatasız ve eksiksiz biçimde tutulması açısından büyük önem taşmaktadır ve muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde  bu manada  düzen ve kolaylık sağlayan  Tek Düzen Hesap Planı, muhasebede sınıflandırmanın temelini oluşturur. 

MSUGT /  TDHP’ de yer alan  kodlar ve hesapların değiştirilmesi söz konusu olamaz. 

Fakat işletmeler istediği hesapları seçip muhasebe kayıtlarında kullanabilirler. 

 

Olayı  örnek vererek açıklamak gerekirse;

TDHP ‘ de Maliyet  Hesap  Grupları 

 • 710  DİREKT İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ,
 • 720 DİREKT  İŞÇİLİK  GİDERLERİ
 • 730 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
 • 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
 • 750 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  (ARGE) GİDERLERİ
 • 760 PAZARLAMA SATIŞ ve DAĞITIM  GİDERLERİ
 • 770 GENEL  YÖNETİM  GİDERLERİ
 • 780 FİNANSMAN  GİDERLERİ

 

Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise 10 - 99 sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir.

Gider çeşitleri hesaplarının kodlamasında aşağıda belirtilen sınıflama esas alınmıştır.

 

Gider Hesapları Grupları : 

 • 0 - İlk Madde ve Malzeme
 • 1 - İşçi Ücret ve Giderleri
 • 2 - Memur Ücret ve Giderleri
 • 3 - Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
 • 4 - Çeşitli  Giderler
 • 5 - Vergi, Resim ve Harçlar
 • 6 - Amortismanlar ve Tükenme  Payları
 • 7 - Finansman Giderleri.

 

Bu genel bilgiden hareketle  uygulamanın nasıl olduğuna bir göz atacak olursak, muhasebe meslek mensubunun önemli bir bölümünün, ne Bilanço Hesaplarında, nede Maliyet hesapları Gruplarında  MSUGT  (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) çerçevesinde TDHP’ ye uygun işlem yapmadığını görmekteyiz.  Farklı uygulamalar o denli fazla ki her gruptan kısa örnekler vermekle yetinmek durumundayım.

 

 • Bilanço Hesapları :  a)  Gelecek aylara  ( 180 ) ve Gelecek  Yıllara ( 280) ait hesaplar

genellikle kullanılmıyor, b)  Ticari bir işletmenin emtia alışı ile ilgisi olmayan borçlanma giderleri (Örneğin;  müşavirlik  hizmetleri,  İletişim hizmet giderleri vb. 320  Satıcılar hesabına kayıt ediliyor)

 

 

 • Maliyet Hesap Grupları ;   Gider çeşitleri hesaplamalarına ilişkin kodlamalara dikkat

edilmiyor ve 770 Genel Yönetim Giderleri  alt hesaplarında bu kodlamaya riayet edilmeden kayıtlar yapılıyor. Örneğin,  Mali Müşavirin ücreti 770.0  veya İşyeri Kira Gideri 770.1, Ücret tahakkukları 770.50 gibi...

 • Ne Yapılmalı :     Bilindiği üzere  bağımsız denetime tabi işletmeler,  finansal tablolarını

01.01.2018 den itibaren  BOBİ FRS ‘ ye uygun olarak düzenlemekle yükümlüdürler. Giderek bağımsız denetimin kapsamı genişleyecek ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde işletmelerin çok büyük bir bölümü denetim kapsamına dahil olacaklardır. Ancak, yukarıda da ifade etmeye çalıştığım üzere bırakın BOBİ FRS ‘ ye uygun finansal tablo hazırlamayı, MSUGT ‘ ne  göre dahi yanlışlıklar içeren  kayıtların yapıldığı gerçeği ile karşı karşıyayız.

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK);  Tek Düzen Hesap  planının, TFRS ya da BOBİ FRS’ ye uygun finansal tablolara doğrudan muhasebe sisteminden ulaşılabilmesi için yeterli olmadığı görüşündedir. Bu nedenle KGK ve GİB işbirliği ile bir hesap planı taslağı hazırlanmış ve Kurum portalında görüş ve önerilere açılmış bulunmaktadır. Yani Tek Düzen Hesap Planı büyük ölçüde değişikliğe uğrayacak ve standartlara uygun hale getirilecektir.

TÜRMOB ve bağlı SMMMO yönetim kadroları hiç zaman kayıp etmeden süreci iyi değerlendirmek ve meslek mensuplarına gerekli eğitimi vermek durumundadırlar.

Hem de hiç zaman kayıp etmeden...SIRADAKİ HABER
}