GAZETECİLİK İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇUKURDAN ÇIKARILMALIDIR

GAZETECİLİK İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇUKURDAN ÇIKARILMALIDIR

Yazarımız Erdem Erol kaleme aldı...

Terzi kendi söküğünü dikemez sözü...

Terzinin beceriksizliğini değil ihmalkârlığını anlatır...

Uyarlamada bizim meslek için de...

'Gazeteci kendi sorununu dile getiremez' denilebilir...

Aslında zaman zaman dile getirenler çıksa bile...

Siyasi irade (iktidar, muhalefet) bunu kabul etmez, dinlemez bile...

Oysa internetin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte...

Haber yayıncılığı, kontrol edilemez bir hale geldi...

Gazeteciler doktorluk, avukatlık, mühendislik, eczacılık, öğretmenlik gibi başka meslekleri (kanunen) yapamazken...

Tüm meslekler gazetecilik (!) kisvesi altına girebilmektedir...

Gazeteciler de, gerek yasal yetersizlikler, gerekse imkânsızlıklar nedeniyle bunlarla mücadele edememektedir...

Oysa gazeteciliğe güven duygusunun artması...

Toplumun sağlıklı bilgilendirilmesi...

Seviyeli, kurallı, güven esasına dayanan bir gazetecilik için...

Mesleğin kurumsallaşmasına ihtiyaç var!

***

Gazetecilik mesleğini kurumsallaştıramazsanız...

İnternetin hâkimiyetiyle birlikte...

Tüm etkenler iç içe geçer...

İletişim ile gazetecilik...

Haber ile dedikodu...

Haber ile içerik paylaşma...

Köşe yazısıyla yorum...

Eleştiriyle hakaret...

Toplumsal haber ile kişisel çıkar içeren harf kalabalığı...

Etik değerler ile etek değerleri...

Gazeteci ile sosyal medya kullanıcısı karışır...

Bundan öncelikle mesleğini her türlü imkânsızlıklara rağmen mesleğini etik değerlere uyarak yapmaya çalışan gazeteciler ve gazetecilik mesleği zarar görür...

Erozyon başlar...

Siyasetçi zarar görür...

Bürokrat yaralanır...

Toplumun menfaati heder olur...

Habere ve gerçeklere tahammül, inanç ve güven kalmaz...

Gerçekler dedikodu...

Dedikodular gerçek oluverir...

Her yapılan eleştiriye 'Ne istediler vermediler de bu yazılıyor?' denilir...

Kendilerinin satılmak için bir fiyatı bulunanlarca 'Bunları yazmak için kaç paraya satıldı' kulpu takılır...

***

Yani...

İnternetin hayatın her alanında hâkim olduğu...

Gazetelerin, televizyonların, radyoların, dergilerin internete taşındığı ve hâkim hale geldiği günümüzde...

Dünden çok daha fazla Gazetecilik Meslek Yasası'na...

Gazetecileri diğerlerinden ayıracak Gazetecilik Meslek Odası'na ihtiyaç vardır...

Bugün karma karışık hale gelen...

"Hiç bir iş bulamazsam, yapamazsam gazetecilik yaparım" çukuruna düşen...

Toplumda karışıklık, akıl bulanıklığı yaratan gazeteciliğin...

Toplumun doğru haber alma, kamu savunuculuğu gönüllü kurumu tesis etmesi açısından...

Gazeteciliğin, içine düşürüldüğü çukurdan kurtarılması şarttır!

Bu yapılmadığı sürece...

Bundan en çok zararı görecek olan...

Bugün yetki elinde olanlar ve toplumdur!

İLGİLİ HABERLER

Bgazete – Bursa'nın Haber Ağı

Bgazete – Bursa'nın Haber Ağı

Bhaber.com.TR Tüm Bursa Burada!

Bhaber.com.TR Tüm Bursa Burada!

Dünyada 300 Milyon Türkiye'de 4 Milyon Kişi Astım Hastası

Dünyada 300 Milyon Türkiye'de 4 Milyon Kişi Astım Hastası

Samsun'un Samsun'un Süreyya Ablasından 500 Aileye gıda kolisi

Samsun'un Samsun'un Süreyya Ablasından 500 Aileye gıda kolisi

Samsun Keşif Kampüsü açılıyor

Samsun Keşif Kampüsü açılıyor