HaberlerDOKTOR HASTA İLİŞKİSİ

DOKTOR HASTA İLİŞKİSİ

Yazarımız Nevval Sevindi kaleme aldı...

+
-
DOKTOR HASTA İLİŞKİSİ

Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri ayı olarak  etkinliklerle geçer. Kadınlarda birinci sırada olan kanser türü “meme” eskiden can alıcıydı. Günümüzde hayatta kalma başarısı %98’e kadar yükselmiştir. Kanser travmatik bir hastalık türüdür ve çok karmaşıktır.

Bu nedenle hasta doktor ilişkisi, hasta hakları ayrıca önem taşır.

Hasta hakları, hastanın bireysel,hukuki ve insani  haklarına saygı gösterilmesi , hasta ve yakınlarına  etik kurallar çerçevesinde   uygulanmasıdır.

Hasta-doktor ilişkisi kültürel yapının göstergelerinden biridir. Doktor, insan hayatı kurtarması nedeniyle, büyücü olarak başladığı binlerce yıllık geçmiş atalarının ruhundan kurtulması kolay olmadı.

1950-60’lar Batı’da doktor-hasta ilişkilerinin daha demokratik, insanî bir zemine oturtulması için çaba harcanan yıllardır. Hasta haklarının ilk konuşulmaya başlandığı bu yıllarda “en büyük doktor” basamağından doktorlar insani ilişki kuran doktor zeminine çekilmeye çalışılmıştır. Yasalarla, yasal uygulamalarla ve de sivil toplum çalışmalarıyla günümüze kadar sürdü. Doktor aktif sorun çözücü ve hasta pasif bir nesne değildir.Her iki taraf da hastalığın tedavisinde aktif taraflardır.Tedavi sürecinde her iki taraf da çözüm ortağıdır.Sizi azarlama veya Tanrı rolüne soyunma hakkı yoktur.Doktorumuza güvenmek istiyoruz hasta olarak.

Kanser de bir hastalık ancak kanser dışındaki hastalıklarda “travma” etkisi yokken kanser hasta ve yakınları için travmatiktir.Bütüncül bir çerçevede ele alınması gereken kanser bu boyutuyla farklı bir hastalık konumundadır.Hastanın bedeni ve ruhu bir arada tedavi edilmelidir.Bunun normalleşmesi sağlanmalıdır.

.Kanserden dolayı sakat kalan veya uzun tedaviler  süresinde çalışma  hayatından uzaklaştırılan/ya da işten atılan hastalar  gelirlerinden yoksun kalmaktalar. Uzun tedavi süreçlerinde gereken hastalara  finans garantisi sağlamak önemli diye düşünüyorum.

Bu hastalara yarım gün çalışma imkanı veya yakınlarına iş imkanı sağlanmalıdır.

 

Hastaların yaşam kalitesi ciddi olarak göz önüne alınmıyor. Dünyada da bu büyük  bir sorun.

Hastaya ilaç vermek veya nefes almasını sağlamak yeterli geliyor doktorlara hasta için yaşam kalitesi hayati bir durum.  Kanserin hasta, ailesi, doktor, diğer sağlık görevlileri ve toplum için değerler bütününün ifadesi, kanser etiğini tanımlıyor.

Klinik etik, yeterlilik, dürüstlük, şefkat, kişiliğe saygı konusundaki kurallar manzumesi demek,

Etik ilişkisinin başlangıç noktası:
Doktor-hasta arasındaki ilişkinin tanımlanması ve müşterek hak ve sorumlulukların tanımı bilinmelidir.

1930”larda Ortadoğu’da tek ilaç sanayini geliştirmiş olan Türkiye bu milli politikadan vazgeçti maalesef günümüzde. Milli devlet dünyada ilaç araştırma ve kanser çalışmalarına büyük paralar ayırıyorlar. Bizde araştırmalar bütçe bulamıyor. Yerli ilaç sanayimizin tamamı satıldı. Markaları kaybetik. Türkiye toplum sağlığı demek olan kanser konusunda acil önlemler almalı.Hastaların ilk talebi 1geri ödeme” konusunda. İlaca erişim ciddi bir sorun maalesef.SIRADAKİ HABER
}