HaberlerTÜRKÇE TABELÂ

TÜRKÇE TABELÂ

Yazarımız M. Halistin Kukul kaleme aldı...

+
-
TÜRKÇE TABELÂ

    Önce şunu ifade edeyim ki, “tabela” kelimesi, bize, İtalyanca “tabella”dan gelmiştir.  Ancak, biz, bu kelimenin sonundaki, (a) harfini, biraz da (L) harfinden gelen bir incelikle (â) diye, kendi hançeremize uydurarak ‘tabelâ’ diye okuruz ki, doğrusu da, budur.

    Kaldı ki; yine İtalyanca’dan, dilimize geçen (tombala) ve (sporta) nın Türkçeleşmesiyle meydana getirilen (işporta) kelimelerindeki (a) harflerinde, bu durum yoktur. Hepsi de kalın (a)dır.

     Konu başlığım, sık sık dile getirdiğim önem verdiğim bir mes’elemizdir. Senelerden beri bu bahse dikkat çekerim ammâ ilk defa müstakil bir başlık olarak ele alıyorum. Sebebi ise, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın, bundan bir süre önce dikkate alınması gereken takdire şâyân beyanıdır.

      Başkan Mehmet Sarı; bundan böyle, şehirde, yabancı isimli iş yerlerine ruhsat vermeyeceğini ifade ederek, çok haklı olarak şöyle diyor: “Türkçe’den utananların, yabancı isim kullananların, Türk Milleti’nin parasını almaya hakkı yoktur. Ben Mehmet Sarı olarak buna müsaade etmem, etmeyeceğim”. (HABER 3, 23 Eylül 2019)

       Esasen, mes’ele, bir millî kültür dâvasıdır. Bu durum, ne yazık ki, bilhassa Akdeniz ve Ege bölgelerimizde bulunan şehir ve kasabalarımızda çok yaygındır. Bâzı cadde ve sokaklarda, Türkiye’de bulunmadığınız intibaına da kapılabilirsiniz.

      Şunu hemen belirteyim ki, Başkan Mehmet Sarı, burada, şahsî hassasiyetini göstermektedir. Çünkü; bu işler, 3. 7. 2005 Tarih ve 5393 nolu Belediye Kanunu’yla, yapılması şart olan hususlardır. Eğer bir belediye başkanı veya meclisi, bu hassasiyeti göstermiyorsa, zâten, vazîfesini de ihmâl ediyor demektir.

      Ne yazık ki, bizim belediyelerimiz çöp işinden, kaldırım söküp döşemeden başını kaldıramıyor. Hâliyle, bir belediye başkanımız ister kanunun kendisine verdiği yetkiyle, ister kendindeki millî şuûr ve Türkçe sevdâsı hassasiyetiyle ortaya çıkınca da şaşıranlarımız oluyor.

      Sözünü ettiğim Belediye Kanunu’nun “Belediye meclisinin görev ve yetkileri” başlığı altında geçen 18 Madde’nin (n) bendinde şöyle denmektedir: “Meydan, cadde, sokak, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespit ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.”

     Şâyet bir belediye başkanı veya meclisi bu kadar açık bir yetkiyi kullanmıyorsa, büyük bir suç işliyor demektir. Denilebilir ki,”Efendim, burada, Türkçe’den hiçbir bahis yoktur”.

       Doğrudur!..  Sözü edilen bahis, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. Maddesi’nde şöyle belirtilir:

        “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

          Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

          Millî marşı “İstiklâl Marşı”dır.

          Başkenti Ankara’dır.”

      Bu da şu demektir ki, bu dil yâni “Türkçe”, hiçbir dil ile paylaşılamaz.

      Fakat, görünen odur ki, bâzı hassas kişiler hâriç, Türkçe kullanımında, kanunsuzluk içinde yüzülmektedir. Yukarıda, bazı bölgelerimizde bunun yaygın olduğunu söyledim. Birçok Güneydoğu illerimizde, bizzat resmî dâirelerde bu kanunsuz uygulamalar yaygın olduğu hâlde, gerek belediyeler ve  gerek içişleri bakanlığı, buna sessiz kalmaktadırlar.

       Son zamanlarda; İngilizce/Amerikanca, Arapça ve Kütçe’den başka, bir de Çince piyasaya çıkmıştır. Hem de başşehir Ankara’da Atakule’ye asılan Çince yazı bunlardan biridir. Bu durum ise; bu vatan üzerinde, Türkçe’nin hiçbir dil ile paylaşılamayacağına aykırıdır. Bunun tedbirini her kim, hangi makam alacaksa, bir an evvel almalıdır.

       Sâdece bu değildir. Meselâ, Samsun gibi, Millî Mücâdele’nin başlatıldığı bir şehirde, “Amazon” ve “Amisos” furyası alıp yürümüştür. Onlarca resmî ve hususî kuruluş bu ikisiyle sıfatlanmaktadırlar.

       Tabelâlarda Türkçe kullanımı uygulaması, öyle zor bir iş de değidir. Sâdece biraz hassasiyet ve kanuna saygı bunun için yeterlidir!..SIRADAKİ HABER
}