HaberlerOsman Kara yazdı! Cumhurbaşkanı Doğru Söylüyor

Osman Kara yazdı! Cumhurbaşkanı Doğru Söylüyor

SamsunHaberTV Genel Yayın Yönetmenimiz Osman Kara 'Cumhurbaşkanı Doğru Söylüyor başlıklı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gazi Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında Osmanlı subayıydı' sözünün doğru olduğunu ancak bu bilginin noksan olduğunu yazdı.

+
-
Osman Kara yazdı! Cumhurbaşkanı Doğru Söylüyor

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gazi Mustafa Kemal Samsun’a çıktığında Osmanlı subayıydı” sözü doğrudur. Doğrudur ama noksandır.

Doğrudur; bağımsızlık mücadelesinin başkumandanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa bir Osmanlı subayıdır ama teslimiyetin sembol ismi Damat Ferit de Osmanlı paşasıdır. “Milli Mücadele’nin ilk üç paşasından birisi olan Ali Fuat Cebesoy da Osmanlıdır, Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’in, Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey’in asılmasını sağlayan, Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Rauf Orbay ve diğer Milli Mücadele önderlerini gıyaplarında idama mahkûm eden Nemrut Mustafa da Osmanlı subayıdır, hem de paşasıdır.

Kuvayı Milliye önderleri ve taraftarlarının “katli vaciptir” fetvasını veren Dürrizade Abdullah da Osmanlıdır, Milli zafer sonrası kaçtığı Yunanistan’da “Türklükten istifa” zilletine düşecek olan Mustafa Sabri de Osmanlıdır; hem de her ikisi de şeyhülislamlık makamına yükselmiş iki zattır.

  1. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir de Osmanlıdır, Kuvayı İnzibatiye Kumandanı Süleyman Şefik Paşa da Osmanlıdır ama birisi Milli Mücadelenin saflarında kahramanca mücadele verirken öbürü tam tersine onları ezmek sevdasındadır.

Medine Müdafii Fahrettin Paşa da Osmanlıydı, onu arkadan vuran Şerif Hüseyin de Osmanlıydı. Er-menici  Bogos Nubar da Osmanlıdır, fırsattan istifade Kürdistan kurma sevdasındaki  Şerif Paşa da Osmanlıdır. “Benim Osmanlılığım Osmanlı Bankası’nın Osmanlılığı kadardır” diye Boşo Efendi de Osmanlıdır hem de Meclis-i Mebusan üyesidir

Bu örnekleri sayfalarca çoğaltmak mümkün ama gereksiz; tarihimizin kahramanlarını anmak ve anlatmak için o karanlık günlerde ortalıkta çok daha fazla görülen hainleri anmanın, anlatmanın gereği yok.

Osmanlı millet adı değil hanedan adıdır. Osmanlı bir Türk İmparatorluğudur. Muhteşemdir tarihinin ilk üç asrı, şanla şerefle, zaferle doludur. Sadece cephelerde kılıç tutmaz Türk’ün bileği medeniyet tuğlalarını da üst üste kor Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Afrika’ya dek o gün bilinen dünyanın her tarafında. Ama her yükselişin bir çöküşü vardır o gün de bugün de, Osmanlı da kurtulamaz bundan, O da yenilir ve o da çöker.

Ondan kalan mirasa Anadolu Türklüğü sahip çıkar, çünkü Osmanlıyı kuran Oğuz Türkleridir. Kurtuluşunda da Türkler ve kendini Türk milletinden kabul edenler vardır. Anadolu Türklüğü Osmanlıdan kalan mirasın son parçasını, bugünkü vatan topraklarını “son dağ başı mezar oluncaya, son kurşun atılıp tükeninceye kadar savaşma” azim ve kararıyla kurtarır “Garbın tek dişi kalmış canavarlarının" elinden. Ve yıkılan Osmanlı’nın harabeleri üzerinde yeniden şekillenir ezeli ve ebedi Türk Devleti. Değişen sadece rejimdir, devlet değildir.  O şanlı mücadelenin başkumandanı da “Benim yaratılışımda bir fevkaladelik varsa o da Türk yaratılmamdır” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.   

Milli Mücadelenin ve şanlı tarihimizim tüm şehitleri, Hakkın rahmetine kavuşan tüm gazileri nurlar içinde yatsın. Allah, yaşayan gazilerimize hayırlı ömürler, kahraman askerlerimize şanlı zaferler ihsan eylesin…

 SIRADAKİ HABER
}