HaberlerSAOB'dan santral açıklaması! 'Çarşamba Ovası feda edilmesin'

SAOB'dan santral açıklaması! 'Çarşamba Ovası feda edilmesin'

SAOB Dönem Koordinatörü Kerami Gürbüz, Çarşamba Ovası'nda yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santraliyle ilgili, 'Bazı siyasetçiler ile yerel yöneticilerin adeta bu santralin avukatlığına soyunması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi çok da manidardır' dedi.

+
-
SAOB'dan santral açıklaması! 'Çarşamba Ovası feda edilmesin'

Samsun 'un  Çarşamba  Ovası'nda yapımı devam eden  Biyokütle Enerji Santrali  hakkında Samsun’da faaliyet gösteren 23 meslek kuruluşu bir araya gelerek kurduğu Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB) basın açıklaması düzenledi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesinde gerçekleşen basın açıklamasına oda başkanları, Samsun Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Kara ve davetliler katıldı.  SAOB Dönem Koordinatörü ve Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz’ün okuduğu basın açıklamasında Resmi Gazetede yayımlanan ve Bakanlar Kurulu kararı ile Çarşamba Ovası’nın ‘büyük ova’ olduğu ve ‘tarımsal sit’ statüsünde olduğuna vurgu yaptı.

ÇED VE SED GEREKLİDİR 

Çarşamba Ovası’nın Samsun’un değil, ülke için önemli bir tarımsal üretim potansiyeli olduğunu vurgulayan Başkan Gürbüz, “Ova’nın amaç dışı kullanımlar, yanlış uygulamalar nedeniyle toprak kaybı ve arazi bozulması tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için 3 yıl önce yasal koruma altına alınmıştır. Buna rağmen Ova’nın tam ortasında 181 dönümlük tarım arazisi üzerinde bir biokütle enerji santralinin kurulmaya başlanmıştır. Her bir santral kurulmadan önce hem ÇED hem de SED yapılması zorunlu olmalıdır. Buna rağmen Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali için ne ÇED ne de SED yapılmıştır.  Bu santralin halk sağlığı için çok olumsuz etkileri vardır. Bu santralin sağlık sorunlarını katlayarak artıracağı düşünülmektedir. Enerji üretim tesisinde suyun soğutmada kullanılarak yeniden yer altına verilmesi nedeniyle sıcak suyun toprağa verilmesi bölgenin ve faunasının yok olmasına ve hatta mikro klimada iklim değişikliğine neden olacağı gibi, toprağa verilmeye çalışılan suyun saf su olmasından daha büyük tehlikelere neden olacağı aşikardır” diye konuştu.

İSTİHDAM İMKÂNI DA SAĞLAMAYACAKTIR 

ÇED ve SED raporunun alınmamasının hem bilimsel hem somut gerçeklere aykırı olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, “Yatırımcı kuruluşun ısrarlı biçimde tesisi limana yakın bir yere kurmak istemesi burada hammadde olarak dışarıdan taşınan çöplerin ve sair atıkların da yakılacağı düşündürmektedir.
Bu da Çarşamba Ovası ve Samsunumuz için bir felaket demektir. Söz konusu biyokütle enerji santrali yatırımı kamuya yahut devlete ait olmayıp bilakis özel bir ticari şirketin yatırımıdır. Çarşamba’ya ve Samsun’a hiçbir istihdam imkânı da sağlamayacaktır. Buna rağmen bazı siyasetçiler ile yerel yöneticilerin adeta bu santralin avukatlığına soyunması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi çok da manidardır. Bölge insanı birçok yolu yöntemi kullanarak santrale karşı çıktığını ifade etmiş olmasına rağmen siyasetçilerin bu çağrıyı duymayı bırakın özellikle aksine hareket etmeleri siyaset kurumunun var oluş felsefesine aykırıdır” şeklinde konuştu.

ÇORAK ARAZİLER ÜZERİNDE YAPILSIN 

Anayasa’nın 56. Maddesine göre ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Gürbüz, “Anayasa’nın bu temel hükmü gereği devletin tüm ilgili kurumları ile yetkilileri Çarşamba’da inşaatı devam eden santrali derhal durdurmaya davet ediyoruz. Çarşamba Ovası2nda bundan böyle değil bu tür santraller ve sanayi tesisleri, plansız yapılaşmaya dahi müsaade edilmemesini, sanayi yatırımı olarak da sadece tarıma dayalı sanayi tesislerine izin verilmesini talep etmekteyiz. Samsun’un sanayi tesisleri ile ilgili planlanmasının ise daha verimsiz ve çorak araziler üzerinde yapılmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

 

 SIRADAKİ HABER
}