HaberlerSamsun HaberleriOsman Nuri Pilgir: Samsun'da Santral vahim sonuçlara neden olacak

Osman Nuri Pilgir: Samsun'da Santral vahim sonuçlara neden olacak - Samsun Haberleri

Çarşamba Ovası'nda yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santrali hakkında konuşan Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pilgir, oda olarak simülasyonlar oluşturarak hesaplar yaptıklarını ifade ederek, 'Bölgede çevre ve halk sağlığı açısından vahim sonuçlara neden olabilecek veriler tespit ettik' dedi.

+
-
Osman Nuri Pilgir: Samsun'da Santral vahim sonuçlara neden olacak

Samsun 'un  Çarşamba Ovası' nda yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santrali  hakkında Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pilgir  basın açıklaması düzenledi. Başkan Pilgir, oda olarak stokiometrik hesaplar neticesinde çeşitli simülasyonlar oluşturarak hesaplar yaptıklarını ifade ederek, “Bölgede çevre ve halk sağlığı açısından vahim sonuçlara neden olabilecek veriler tespit ettik” dedi.

İNSAN SAĞLIĞINA, HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEBİYET VERECEK 

Santrali yapacak şirketin ‘proje tanıtım dosyası’nda belirtilen verilere göre hesaplama yaptıklarını ifade eden Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pilgir, “Yıllık hammadde tüketim miktarları ile biyokütle yakıtının yanması esnasında hava fazlasının yüzde 40-80 aralığında olacağı, baca çıkışında kurulacağı ifade edilen elektrostatik partikül filtresinin yüzde 96 verimle çalışacağı taahhüdüne dayanılarak yapılmıştır. 20 Aralık 2014 yılında yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliğinin katı yatıklar için emisyon sınırlarına göre, SO2 ve NOx miktarları yönetmelikte belirlenen sınırlar üzerinde oluşacak aynı yönetmelikte sınırları serbest bırakılan CO ve partikül madde miktarları da ortama verildiğinde, insan sağlığına, hava ve çevre kirliliğine sebebiyet vereceği aşikardır. Bu verilere ilave olarak ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen odun dumanının kimyasal bileşimi neticesi ortama salınacak kanserojen maddeler olarak bilenen benzen, PAH, kurşun vb. maddelerin olacağı ve bunlara tutacak bir baca gazı filtre sisteminde olmadığı hesaba katarsak bölgede insan sağlığı açısından da problemli sonuçların meydana geleceği görülmektedir. Çarşamba Ovası ülkede 8 delta ovasının bir tanesidir. Buradan elde edilen tarım ürünleri hem çevre hem de yöre halkı için çok önemlidir. Bu sebeple ovaya ve insanlara zarar vereceği aşikar olan böyle tesislerin kurulmaması ve desteklenmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.SIRADAKİ HABER
}