HaberlerSamsun HaberleriSamsun Mimarlar Odası: Alışveriş merkezi açılamaz

Samsun Mimarlar Odası: Alışveriş merkezi açılamaz - Samsun Haberleri

Türkiye Mimarlar Odası Samsun Şubesi, bugün açılacağı duyurulan Atakum Ciyt Mall AVM'nin yasalara aykırı olduğunu öne sürerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

+
-
Samsun Mimarlar Odası: Alışveriş merkezi açılamaz

Mimarlar Odası’nın kamuoyuna yaptığı açıklamada Samsun Büyükşehir Belediyesi ile AVM sahipleri arasında yapılan protokolün ve Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 31 Aralık 2019 tarihli “çevresel etki raporu gerekli değildir” kararının yasalara aykırı olduğu öne sürüldü.

Söz konusu alışveriş merkezinin uzun yıllar Atakum Belediyesi tarafından verilen “İş Merkezi Ruhsatı” ile “üç yıldır herkesçe bilinen AVM inşaatına göz yumulduğu” öne sürülen açıklamada, bilirkişi raporlarına, belediye tutanaklarına ve geçmiş mahkeme kararlarına da yer verildi.

Daha önce belediyelerce alınan “usule aykırı” kararların Oda’nın açtığı davalar sonunda mahkemelerce iptal edildiği belirtilen açıklama da “ TC bir hukuk devletidir. Hukuk Devletinde görevli ve yetkili Belediye tarafından verilmiş bir YAPI RUHSAT olmadan hiçbir YAPI (bina) YAPILAMAZ ve YAPI KULLANMA İZNİ bulunmayan hiçbir YAPI KULLANIMA AÇILAMAZ” denildi.

“GÖREVLER KÖTÜYE KULLANILMIŞTIR” 

“Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kaçak CİTYMALL AVM yapısını, yasanın emredici hükmüne rağmen mühürlememiş ve görevini kötüye kullanmıştır” denilen açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi:

“Söz konusu CITY MALL AVM’nin İŞ MERKEZİ ruhsatı ile inşaata başladığı ve devam ettiği de bilinen bir gerçektir. Yapılan yapının ilk günden itibaren AVM olduğunu sağır sultan dahi bilmektedir. Buna rağmen bu inşaata hukuksuz olarak göz yumulmuştur. Bu konuda açılan dava neticesinde yapı ruhsatının yürütmesi durdurulmuştur.  Dolayısıyla baştan beri usulsüz olan inşaatın usulsüz olduğu tescillenmiştir.

Yaptığımız ön incelemede, 31.12.2019 tarih ve E-2019227 karar numaralı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilirken, CİTYMALL AVM’nin Samsun İline ve Atakum İlçesine getireceği trafik yoğunluğu üzerinde hiç ama hiç durulmamıştır. Karar hukuka, usul ve yasaya aykırı olup, iptali için yasal yollara gidilecek, bu kararı verenler hakkında idari ve savcılık şikâyetleri yapılacaktır.”

“PROTOKOL YASALARA AYKIRI” 

“Tüm kamu görevlilerinin, Samsun Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin, Atakum Belediyesinin bu hukuksuzluğa dur demesi gerekir. Buradan suç duyurusunda bulunuyoruz”  denilen açıklamada “AVM’deki taks fazlalıkları yıkılmadan fazla inşaat hakkı verilmesinin mümkün olmadığı” öne sürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile AVM sahipleri arasında imzalanan ve bugün (10 Aralık 2020) Belediye Meclisi’nde görüşülecek olan protokolün “etik olmadığı, görev, yetki ve sorumluluklar açısından hukuken sorgulanması gerektiği” açıklamada daha şu görüşlere yer verildi:

“Protokol”e göre; AVM’deki %20 taks fazlalığı , “ 9 parselden 318 m2 ye denk gelecek arsanın mülkiyeti SBB’ye 25 gün içinde devredilecek, SBB AVM de kira gelirlerinin (kaçak (-1) kat dahil) paylaşımına esas olan toplam 100 hisseden SBB %6 hisseye sahip olacaktır. Vahap Çelik ayrıca 5.000 m2 inşaat alanına sahip bir arsanın mülkiyetini SBB ne 25 gün içerisinde devredecektir.

Bu “Protokol” bir süre önce basında ve özellikle köşe yazarlarının yazısında yer alan haberlerin gerçek olduğunun belgesidir.

Sonuç olarak; Samsun şehrinin en önemli ilçesinde mevzuata aykırı olarak yapımına göz yumulan, ilçenin merkezinde önemli bir lokasyonda yer alması sebebiyle tüm yaşayanları etkileyecek ve ilçenin dinamikleri ile oynayan, ilçe’yi kaosa ve keşmekeşe sürükleyecek olan AVM’nin geçirdiği hukuki süreçte dikkate alındığında legal hale getirilmek amacıyla son olarak Samsun Büyük Şehir Belediyesiyle yapılan protokol bardağı taşıran son damla olmuştur!

Bu “Protokol” yasalara açıkça aykırıdır. Suç teşkil eder. Bu protokole onay veren Meclis Üyelerinin tamamı bu suça ortak olur.  TC İçişleri Bakanlığını ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığını görev davet ediyoruz.”

                ARAPLAŞIYOR MUYUZ DİNDARLAŞIYOR MUYUZGÜNCEL
ARAPLAŞIYOR MUYUZ DİNDARLAŞIYOR MUYUZ?
GİDİŞİ OLSUN DA DÖNÜŞÜ OLMASINGÜNCEL
GİDİŞİ OLSUN DA DÖNÜŞÜ OLMASIN
EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI İMİŞ!GÜNCEL
EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI İMİŞ!
BİR ÖLÜMÜN ARDINDANGÜNCEL
BİR ÖLÜMÜN ARDINDAN
'O' OLMASAYDIGÜNCEL
'O' OLMASAYDI?
SIRADAKİ HABER
}