HaberlerSamsun HaberleriSamsun Tabip Odası'ndan İl Pandemi Kurulu'na öneri raporu

Samsun Tabip Odası'ndan İl Pandemi Kurulu'na öneri raporu - Samsun Haberleri

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Samsun İl Pandemi Kuruluna virüsle mücadele ile ilgili hazırladıkları raporu sundu. Raporda İl Pandemi Kurulu'na 18 maddelik öneriler sıralandı.

+
-
Samsun Tabip Odası'ndan İl Pandemi Kurulu'na öneri raporu

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Samsun İl Pandemi Kuruluna virüsle mücadele ile ilgili hazırladıkları raporu sundu. Raporda İl Pandemi Kurulu'na 18 maddelik öneriler sıralandı.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan'ın sıraldığı öneriler şu şekilde:

 1. Samsun özelinde temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten iş kolları dışındaki bütün

iş kollarında salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.

 

 1. Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım

ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır.

 

 1. Salgın sürecinin kontrol altında tutulabilmesi için güvenilir ve nitelikli bir aktif

sürveyans sisteminin kurulması önemlidir. Aktif sürveyans hastalık kaynağına ve

temaslılara yönelik yapılacak çalışmalarla vakaların tespit edilmesini, temaslıların

kontrol edilmesini ve salgın verilerinin analizine olanak sağlayacak kayıtların

tutulmasını kapsamalıdır.

 

 1. Başta Almanya gibi salgınla mücadelede başarılı olduğu gözlemlenen ülkelerde olduğu

gibi Samsun il geneli ve ilçe ayrıntılarını da gösterecek şekilde; takip edilen vaka,

iyileşen ve vefat edenlerin sayılarını içeren demografik veriler kamuoyuyla

paylaşılmalıdır. Böylece vatandaşlarımız salgının kentimizdeki boyutunu görebilecek

ve alınan tedbirlere daha sıkı riayet edecektir. Bu aynı zamanda, süreçle ilgili doğru

yorum yapılmasına ve toplumun güven duygusunun kazanılmasına da katkı

sunacaktır. Asıl paniği yaratacak olanın yanlış bilgi olduğu unutulmamalıdır.

 

 1. Salgında el hijyeninin önemine binaen, vatandaşların su tüketimiyle ilgili Dünya Sağlık

Örgütü'nün de vurguladığı günlük kişi başı 150 LT suyun bedelinin Büyükşehir

Belediyesi ve SASKİ ile görüşülerek faturalarda yansıtılmaması sağlanmalıdır.

 

 1. Covid-19 tanısı almış ya da şüpheli takip edilen hastaların test sonuçları hastayı takip

eden hekimle paylaşılmalıdır. Covid-19 tanısı almış ya da şüpheli hasta takip ve tedavi

sürecinde yer alan/alabilecek olan tüm hekimler arasında; hastaların semptom,

klinik izlem, tedavi, tedaviye yanıtları vs. paylaşımların yapılabileceği bilgi-iletişim

ağı oluşturulmalıdır.

 

 1. Samsun'da da tüm hastanelerin salgın hastanesi ilan edilmesi üzerine salgın dışı sağlık

sorunlarına ilişkin hizmetlerde ilerleyen zamanlarda zorluklar yaşanması

muhtemeldir. Salgın ortamlarında toplum sağlığı açısından sekonder zarar (ikincil

zarar) olarak ifade edilen bu duruma önlem olmak üzere fiziki olarak ayrılmış birim

ya da birimlerinin salgın dışı sağlık sorunlarına hizmet vermesi sağlanmalı, bu üniteler

ilan edilmelidir.

 

 1. Sağlık hizmetlerinin sunumunda en yaşamsal başlıklardan biri olan kişisel koruyucu

donanım (KKD) sağlık çalışanlarına eşit, yeterli, düzenli, uygun ve sürekli bir biçimde

sağlanmalıdır. Koruyucu malzemelerin azlığı kabul edilemez bir durumdur. KKD

sağlanmamasının kendisi bir risk faktörüdür. Kaynak kısıtlılığı gerekçe gösterilerek

sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme sağlanmasında önceliklendirme

yapılmamalıdır.

 

 1. Yataklı tedavi kurumlarında klinik dallar dışındaki branşlarda bulunan hekimlere yada

asistan hekimlere yoğun bakım görevlendirmeleri yapılmamalıdır. Bu tür

görevlendirmelerin yapılmasının; klinik deneyim, davranış ve tutumun önem arz ettiği

yoğun bakım hizmetlerinde, hem hekim hem de takip edilen hasta bakımından sorun

teşkil edeceği, yoğun bakım uzmanları ve enfeksiyon uzmanlarınca da ifade

edilmektedir. Görevlendirmelerin gönüllülük esasına göre yapılması esas olmalıdır.

 

 1. Salgın sürecinde görevlendirmelerin yapıldığı/yapılacağı dikkate alındığında tüm sağlık

çalışanlarına; riskler, korunma, ailelerin korunması, yasal yükümlülükler gibi

konularda çalışmaya başlamadan önce eğitim verilmeli, değişen durumlara göre

eğitimler güncellenmelidir.

 

 1. Başta hekimler, sağlık, belediye, emniyet çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde

koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir

aksama yaşanmayacağına dair çalışanlara güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes

düzenli olarak testten geçirilmelidir.

 

 1. Salgın sırasında yüksek risk altında çalışan sağlık çalışanlarının kontrolleri sadece

kendi inisiyatiflerine bırakılmadan, belirlenen bir düzenle, tanı testlerini de içerecek

biçimde yapılmalıdır.

 

 1. Çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkı vardır. Sağlık çalışanlarının,

enfekte olduklarında ya da sağlıkları hayati risk altına girdiğinde çalışma

yükümlülüklerinin sınırsız olamayacağı bilinmelidir. Böylesi durumlarda gerekli sağlık

ve güvenlik önlemleri alınmadıkça çalışanlar hizmet sunmaya zorlanmamalıdır.

 

 1. Yeterli koruma olanaklarının sağlanamadığı durumlarda, sağlık çalışanlarının çalışma

ortamının olumsuzluklarının en kısa zamanda düzeltilmesi için gerekli girişimlerde

bulunmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

 

 1. İlerleyen günlerde,yaşanan dünya örneklerinde görüldüğü üzere salgına bağlı

hastanelerdeki yoğunluk, doluluk ve muhtemel tıkanmalar öngörülmektedir. Bu

durumlarda, triyaj sorumluluğu sadece hastanın bakımını üstlenen hekime

bırakılmayacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Triyaj ilkelerinin tanımlanması ve

gerekçelendirilmesi, protokollerin oluşturulması için triyaj etik kurulu oluşturulması

önerisi gündeme alınmalıdır.

 

 1. Aile Sağlığı Birimlerinde çalışan Aile Hekimlerimiz saha da vatandaşlarla doğrudan

karşı karşıya kalan, fiziki koşulları çoğu birimlerde kısıtlı imkanlara sahip olan

hekimlerimizdir. Nitekim yaşanan süreçte enfekte pek çok aile hekimi olguları ortaya

çıkmıştır. Bu birimlerde KKD eksikliği halen bildirilmektedir. Şüpheli vakaların

takiplerinin de yapıldığı bu birimlerin iş yükleri zaman zaman kendi kapasitelerini de

aşmaktadır. Salgına ilişkin yapılan çalışmalarda toptancı yaklaşımın bir handikabı

olarak dikkatler 2. ve 3. basamağa yönelik olmakta, birinci basamak ortamı ve

çalışanları geri planda kalmaktadır. Bu durum salgın sürecinde Aile Hekimliği

birimlerinden etkin şekilde yararlanılmasının önünde engel teşkil edebilmektedir.

Diğer yandan bu ortamlar, çalışanlar ve hizmet alanlar için daha riskli alanlar haline

gelebilmektedir.

 

 1. Özel sağlık kuruluşlarında vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön

koşulsuz bütünüyle ücretsiz verilmesi sağlanmalıdır.

 

 1. Yasal ve etik olarak bütün gücüyle kendisini salgınla mücadeleye göre düzenlemesi

zorunluluğu olan özel sağlık kurumlarında başta hekimler olmak üzere bütün sağlık

çalışanları görevlerinin başındadır ve üzerlerine düşenleri yapmaktadır. Bu bakışla,

salgın döneminde sağlık hizmetinin bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması ve özel

sektörde hizmet sunanların da mağdur edilmemesi önem arz etmektedir. Özel

kuruluşlarda ve muayenehanelerde çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mağdur

olmaları önlenmelidir.Osman Kara Eski Türkiye'yi köşe yazısında anlattıGÜNCEL
Osman Kara Eski Türkiye'yi köşe yazısında anlattı
Osman Kara yazdı! Dindarlaşıyor muyuz yoksa Araplaşıyor muyuzGÜNCEL
Osman Kara yazdı! Dindarlaşıyor muyuz yoksa Araplaşıyor muyuz?
Osman Kara, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir başka bedduasını yazdıGÜNCEL
Osman Kara, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir başka bedduasını yazdı
TED Samsun Koleji'nde 19 Mayıs etkinliklerle kutlandıGÜNCEL
TED Samsun Koleji'nde 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı
TED SAMSUN KOLEJİNDE 101 YIL KUTLAMALARIGÜNCEL
TED SAMSUN KOLEJİNDE 101. YIL KUTLAMALARI
SIRADAKİ HABER
}