HaberlerSamsun HaberleriSamsun'da halı sahalarda hangi kurallar olacak? Samsun Valiliği açıkladı!

Samsun'da halı sahalarda hangi kurallar olacak? Samsun Valiliği açıkladı! - Samsun Haberleri

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Samsun'da halı saha spor merkezlerinin/tesislerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken sağlık önlerine karşı bir takım kurallar aldı.

+
-
Samsun'da halı sahalarda hangi kurallar olacak? Samsun Valiliği açıkladı!

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Samsun'da halı saha spor merkezlerinin/tesislerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken sağlık önlerine karşı bir takım kurallar aldı.

 

Samsun Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlimizde halı saha spor merkezlerinin/tesislerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken sağlık önlemlerine ilişkin 12/08/2020 tarihli ve 104 sayılı kararıyla;

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs ( COVID-19 ) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 sayılı toplantısında alınan kararla faaliyetleri geçici olarak kısıtlanan spor merkezlerinin / tesislerinin, Kurulumuzun 04/06/2020 tarih ve 62 sayılı toplantısında, bireysel olarak yapılan sporlara izin verilmesi, ancak spor merkezleri / tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamalara ise geçici bir süreliğine devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

COVID-19 pandemisinin yayılma hızının kontrol altına alındıktan sonra 01/06/2020 tarihinden itibaren içinde bulunduğumuz “kontrollü sosyal hayat dönemi”nde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan hijyen kuralları, maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı / iş kolu için Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı’nın faaliyetine tekrar başlayacak olan işyerleri ile ilgili genelgelerinde alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, Kurulumuzca halı sahaların 12/08/2020 tarihinden itibaren, işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen kurallara ve alınması gereken tedbirlere uymaları halinde  tekrar faaliyetlerine başlamalarına karar verilmiştir.

I- Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler: 

 • Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin 85.  Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler”   başlığında belirlenen;
  • 85.1. Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Genel Önlemler
  • 85.2. Müşterilere Yönelik Önlemler
  • 85.3. Personele Yönelik Önlemler
  • 85.4. Halı Sahaların Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

alt başlıklarındaki tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasına,

 • COVID-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirmesine, 
 • Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapmasına , görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanmasına ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına,
 • Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılmasına , ateşi 38 ºC’nin üzerinde  olanların tesislere girişine izin verilmemesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,
 • Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmamasına , antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılmasına (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
 • Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılmasına  ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına,
 • Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesine , 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınmasına ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına,
 • Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulmasına,  müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine,
 • Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılmasına, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanmasına, 
 • Tesislere müşterilerin randevu  ile kabul edilmesine,
 • Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesine,  kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulmasına ve engelleyici mekanizma kurulmasına,
 • Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşmasının ve yakın temasın engellenmesine,
 • Tesislerin girişine COVID-19 tedbirleri kapsamında hijyen kuralları, maske kullanımı, fiziksel mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren  afişlerin asılmasına, 
 • Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesine ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanmasına, 
 • Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına,
 • Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olmasına ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmasına,
 • Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID-19 tedbir / kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesine,
 • Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmamasına, 
 • Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin  Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “ 29. RESTORAN, LOKANTA, KAFE PASTANE, BÖREKÇI, TATLICI VE İÇERISINDE YEME-İÇME HIZMETI SUNAN İŞLETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”  başlığı altındaki sağlık kurallarına göre hizmet vermelerinin sağlanmasına,
 • Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarak boşaltılmasına,
 • Antrenman / maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesine, 
 • Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına, 
 • Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesine , ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,
 • Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “24. OFIS VE BÜRO SISTEMINDE FAALIYET GÖSTEREN TÜM İŞLETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”  başlığı altındaki sağlık kurallarına uygun çalışılmasına,

II-Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler: 

 • Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılmasına , sık kullanılan alan ve malzemelerin daha temizlenmesine,
 • Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslamanın tercih edilmesine , toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
 • Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine , bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına,
 • Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına ,
 • Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 ºC’de yıkanmasına,
 • Futbol toplarının  her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanmasına,
 • Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına ve sürekli sıvı sabun bulundurulmasına,
 • Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmamasına,
 • Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına ,
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına , kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılmasına ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanmasına,
 • Tesiste vantilatörler çalıştırılmamasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “59.COVID-19 KAPSAMINDA KLİMA/İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER” e uygun hareket edilmesine,
 • Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına, 

III-Çalışan Personele Yönelik Tedbirler: 

 

 • Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almasına,
 • Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesine, 
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID-19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske  takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
 • Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının , maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
 • Çalışan personelin el hijyenine  dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
 • Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanmasına  ve maskesiz bulunmamalarının sağlanmasına,

 

IV-Müşterilere Yönelik Tedbirler: 

  • Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)”  kodu almalarına,
  • Halı saha tesislerine maske ile gelmelerine  ve antrenman / maç dışında maskeyi çıkarmamalarına, 
  • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmamasına, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmelerine,
  • Müşterilerin randevu saatlerine uymasının  sağlanmasına,
  • Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına, 
  • Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunmasına, 
  • Kişisel havlu kullanılmasına , havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesine,
  • Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılmasına,
  • Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmasına,
  • Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine, 
  • Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta  bulunulmamasına ,

 

12/08/2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak halı sahaların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, 

Ayrıca Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait ya da kullanımında bulunan il merkezi ve ilçelerindeki suni çim sahaların, futbol kulüplerinin talep etmesi halinde yukarıda belirtilen önlemlere uyulması koşuluyla kullanılabilmesine,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."UNUTULANUNUTTURULAN KIBRIS VE BARIŞ HAREKTIGÜNCEL
UNUTULAN/UNUTTURULAN KIBRIS VE BARIŞ HAREKÂTI
700 Bin Kardeşimiz Olmuş!GÜNCEL
700 Bin Kardeşimiz Olmuş!
KİM İÇİN BU BASIN HÜRRİYETİGÜNCEL
KİM İÇİN BU BASIN HÜRRİYETİ?
TARİHİ DOĞRU OKUMAKGÜNCEL
TARİHİ DOĞRU OKUMAK
'HA SAİD HA KAMİL NE FARK EDER'GÜNCEL
'HA SAİD HA KAMİL NE FARK EDER?'
SIRADAKİ HABER
}