HaberlerSamsun HaberleriSamsun Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları

Samsun Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları - Samsun Haberleri

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, KOVİD-19 salgınıyla ilgili alınması gereken izolasyon tedbirleri ve düğünlerde alınacak ek tedbirlere ilişkin kararlar açıkladı.

+
-
Samsun Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, KOVİD-19 salgınıyla ilgili alınması gereken izolasyon tedbirleri ve düğünlerde alınacak ek tedbirlere ilişkin kararlar açıkladı.

 

Samsun Valiliğindan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

DÜĞÜN TEDBİRLERİ 

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, ilimizde yapılacak düğünlerde alınacak ek tedbirlere ilişkin 14/08/2020 tarihli ve 106 sayılı kararıyla;

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan hijyen kuralları, maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolunun almaları gereken tedbirler ayrı ayrı belirlenmekte ve bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır.

Bu amaçla ilimizde düzenlenecek düğün törenlerinde de vaka artış hızını kontrol altına almak ve yeni vakaları engellemek amacıyla;

  • İlimizde gerçekleştirilecek tüm düğün törenleri için, düğün tarihinden bir hafta önce düğünün gerçekleştirileceği bölgenin kolluk kuvvetlerine başvuru yapılmasına,
  • Gerçekleştirilecek düğün törenleri için başvuruda bulunan düğün sahiplerine ilgili kolluk tarafından gerekli taahhütnamenin ( fiziksel mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyma ve silah atılmaması vb. )  tebliğ edilerek tebellüğ belgesinin kontrole gelen görevlilere gösterilmek üzere düğün sahibine verilmesine,
  • Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

 

İZOLASYON TEDBİRLERİ 

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, KOVİD-19 salgınıyla ilgili alınması gereken izolasyon tedbirlerine ilişkin 14/08/2020 tarihli ve 107 sayılı kararıyla;

Vatandaşlarımızın KOVİD-19 salgınına karşı sağlığını koruma, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından da KOVİD-19 salgınının oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri ve İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin genelgeleri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu amaçla Kurulumuzun 05/08/2020 tarih ve 102 sayılı toplantısında da kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda bir takım kararlar alınmış, içerisinde bulunduğumuz “kontrollü sosyal hayat” döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için, erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiş, bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerinin önem kazandığı belirtilmiştir.

Ancak gelinen süreçte evde izolasyona tabi tutulan COVID-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları kolluk kuvvetleri ve filyasyon ve saha ekiplerimizce tespit edilmiştir.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde salgınla mücadeleyi olumsuz etkileyen bu ve benzeri durumların önüne geçilmesi amacıyla Kurulumuz tarafından aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 

  1. İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilmesine, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbirin alınması suretiyle kendilerini izole etmelerinin kesin olarak sağlanmasına,
  2. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Samsun İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulmasına,
  3. Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personeli , yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilciler in (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmelerinin sağlanmasına,
  4. Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında;
  • Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası  verilmesi  başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ,
  • Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin  başlatılmasına, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."'O' OLMASAYDIGÜNCEL
'O' OLMASAYDI?
NE YAPARDINIZGÜNCEL
NE YAPARDINIZ?
YIKILIŞTAN KURULUŞA KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARIIIIGÜNCEL
YIKILIŞTAN KURULUŞA/ KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARI(III)
YIKILIŞTAN KURULUŞA KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARI - IIGÜNCEL
YIKILIŞTAN KURULUŞA/ KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARI - (II)
YIKILIŞTAN KURULUŞA KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARI IGÜNCEL
YIKILIŞTAN KURULUŞA KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARI (I)
SIRADAKİ HABER
}