HaberlerSamsun HaberleriSamsun'da yeni korona kararları! işte yasaklar...

Samsun'da yeni korona kararları! işte yasaklar... - Samsun Haberleri

Samsun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ek tedbirleri açıkladı.

+
-
Samsun'da yeni korona kararları! işte yasaklar...

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, şehirlerarası otobüs yolculuğuna HES kodu şartı getirilirken, evde karantinaya uymayanlar yurtlarda karantinaya alınacak.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Şehirlerarası otobüslerde HES kodu kullanma zorunluluğunun görüşülmesi ve Yurt ve pansiyonlarda izolasyon kurallarına ilişkin 11/09/2020 tarihli ve 114 sayılı kararıyla;

A- Ülkemizde COVID-19 salgını görülmeye başlandığı andan itibaren kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun sağlanması, fiziksel mesafenin korunması ve salgın hastalığın bulaşma hızının kontrol altında tutulması amacıyla pek çok iş kolu / faaliyet alanında önlemler alınarak uygulamaya geçilmiştir.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili de Kurulumuzun 30/05/2020 tarih ve 58 sayılı toplantısında alınan kararla “şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde ( uçak, tren, otobüs vb. ) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,” karar verilmişti. Ancak gelinen aşamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış ve  Kurulumuzca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda;

 • Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına,
 • Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodlarının kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmelerine,
 • Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasında yapılacak HES kodu kontrolünde; COVID-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimlerin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına,
 • Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetlenmesine,
 • Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara il merkezinde Valiliğimiz ve ilçelerimizde Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli idari para cezası uygulanmasına, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmelerine,
 • Denetimler sonucunda COVID-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin Valiliğimizce belirlenmiş Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

B- Kurulumuzun 14/08/2020 tarih ve 107 sayılı toplantısında izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan ( hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç ) hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti.

Buna ek olarak mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde COVID-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında da; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri belirlenmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı.” hükmü gereğince;

 • İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini Valiliğimizce belirlenen Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda geçirmelerine / tamamlamalarına,
 • Valiliğimize tahsis edilen Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nun görev paylaşımının;
  • Yurt yönetiminin Sayın Valimiz tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına,
  • Yurdun her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılanmasına,
  • Yurtta izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına,
  • Yurtta izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışması sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilmesine,
  • Yurda ziyaretçi kabul edilmemesine,
  • 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemlerinin mülki idare amirinin gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğünce yeteri kadar güvenlik / kolluk personeli ile sağlanmasına,
  • Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerle ilgili olarak;
   • Bu kişilerin Valiliğimize tahsis edilen Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilmesine ve izolasyon süresini burada tamamlamalarının sağlanmasına,
   • Bu kişilerin izolasyonu süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valiliğimizce karşılanmasına,
   • Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerle ilgili olarak;
    • Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve TCK 195 nci maddesi uyarınca hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,
    • Valiliğimizce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na sevk edilmelerine ve burada zorunlu izolasyona tabi tutulmalarına,
    • İzolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan ( hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç ) hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde COVID-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmaları  uygulamanın 14/09/2020 tarihinden itibaren başlamasına,

        Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."'NAH ALIRSIN'DAN AKDENİZ' MARŞINAGÜNCEL
'NAH ALIRSIN'DAN AKDENİZ' MARŞINA
İÇİMDE BİN TÜRLÜ KEDERGÜNCEL
İÇİMDE BİN TÜRLÜ KEDER
MÜDAFAA-İ HUKUKGÜNCEL
MÜDAFAA-İ HUKUK
BİR FETVA, BİR MAHKEME VE BİR HALİFEGÜNCEL
BİR FETVA, BİR MAHKEME VE BİR HALİFE
BİR OSMANLI PADİŞAHI VE KAYBEDİLEN VATAN TOPRAKLARIIIGÜNCEL
BİR OSMANLI PADİŞAHI VE KAYBEDİLEN VATAN TOPRAKLARI(II)
SIRADAKİ HABER
}