YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Osman KARA

3 MAYIS NEDİR NE DEĞİLDİR?

Önce dört alıntı yapacağım, konuya daha sonra geleceğim.

Alıntı:1- “Biz on beş milyonuz, dünyadaki Türkler on beş milyondan ibaret değil. Şu haritaya bak: Dünyanın her tarafında Türkler yaşıyor.

Bugün için siyasi bir vahdet(birlik) düşünülemez. Çeşitli engeller var. Güneş dil teorisi üzerinde durmam bunun için. Dil-tarih inkılabını yaymak istiyorum. Meseleye bir kültür birliğinden başlamak lazım. Evvela lehçemizi düzeltelim. Türkiye’de konuşulan lehçe bütün Türk âleminde anlaşılmalıdır.

Zamanla kültür vahdeti(birliği) siyasi vahdete dönüşür. Ama yüz sene sonra ama elli sene sonra. Bundan büyük ideal mi olur?”

Alıntı:2- “Milletlerin çok mücadeleci ve çok yırtıcı oldukları bir zamanda yeni Türkiye’nin yüksek,  parlak Türkiye’nin istikbaline hükmetmek üzere yetişecek arkadaşlardan büyük hizmetler ve çok yüksek vasıflar beklediğimizi tekrar ederim. Bu vasıflar sizde vardır. Zira bizim milletimiz milletlerin en büyüğü, en şereflisidir.”

Alıntı:3- “Biz Türk’üz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar laakal(en az) bir o kadar vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz.”

Alıntı: 4- “Biz kendi değerimizi çok iyi biliyoruz. Kendimize çok güveniyoruz ve övünüyoruz. Kendimizi bulduğumuz gün damarlarımızdaki kanda bu kabiliyetin her zamankinden daha diri, daha kuvvetli olduğunu anlıyoruz. Bu çalışmada kan, vicdan ve kültür işinde Türkçü olacağız ve Türkçü kalacağız.”

Buram buram Türklük ve Türkçülük kokan bu alıntıların hiçbirisi 1944’de “Irkçılık Turancılık” davasında yargılananlara ait değil. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucularına ve yöneticilerine aittir.

İlk alıntı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tendir. Cumhuriyet’in 10. Yıl kutlamaları esnasında “Paşam, gençlik ideoloji ister. İdeoloji tutulmaz, yaklaştıkça uzaklaşır. Gençlik nereye gidecek?” diyen bir tıp öğrencisine Mehmet cevaben söylenmiştir.

Turan’ın ve Turancılığın bundan daha net bir tarifi var mıdır?

 İkinci alıntı, devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1940’da o zamanki adıyla Mülkiye Mektebi, şimdiki adıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptığı konuşmasından.

Üçüncüsü ise 1944’ün başbakanı Şükrü Saraçoğlu’ndan. O Şükrü Saraçoğlu ki, Milli Mücadele’ye elde silah katılmış, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde mebusluk, değişik hükümetlerde milli eğitim, maliye, adliye, dışişleri bakanlıkları yapmış ve sonunda da başbakan olmuştur. Kiralık evde yaşamış, yıllarca başkanlığını yaptığı Fenerbahçe’nin maçlarına biletini parasıyla alarak girmiş bir siyaset ve devlet adamıdır. Türkçüler adına Hüseyin Nihal Atsız ona açık mektup yazacak, Türk solu adına ise Mihri Belli ve Mahyacı Tahsin diye de anılan Tahsin Berkem Süleymaniye Camii’nin iki minaresi arasına “Saraçoğlu faşisttir” diye bez afiş asmaya kalkışacaktır.

Dördüncü alıntı ise devrin Ticaret bakanı Suat Hayri Ürgüplü’ye aittir. İkinci Meşrutiyetin önemli isimlerinden Şeyhülislam Hayri Suat Efendi’nin oğlu olan Suat Hayri Ürgüplü 1960 sonrası bu ülkede başbakanlık yapacaktır.

Şu sözler de 1940’da “bizim milletimiz milletlerin en büyüğü, en şereflisidir” diyen 1944’ün Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye aittir:

“Türkiye’nin ırkçı ve Turancı olması lazım geldiğini iddia edenler hangi millete faydalı, kimlerin maksadına yararlıdırlar? Türk Milletine yalnız bela ve felaket getirecek olan bu fikirleri yürütmek isteyenlerin Türk Milletine hiçbir hizmetleri olmayacağı muhakkaktır.”

“Bunlardan hangisi gerçek düşüncesi” diye soracak olursanız ben “1940’daki söylem gerçek İnönü” derim. İsmet İnönü bana göre “bizim milletimiz milletlerin en büyüğü, en şereflisidir” derken samimidir ama şartlar değişmiştir. Dünya artık 1940’ın dünyası değildir.

İsmet Paşa, her şeyden önce bir denge adamıdır hem de yaman bir denge adamı. Savaşın başlarında iki tarafı da idare etmek niyetindedir. Hatta doğuda ve batıda yıldırım gibi ilerledikleri, Avrupa’yı baştanbaşa çiğneyip Moskova’ya yaklaştıklarında Almanya’ya daha yakındır. Daha sonra bakanlık koltuğuna oturacak olan Dışişleri Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu’nun Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Von Papen’le, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gerede’nin Almanlarla ilişkisi alabildiğine ileridir.  İkinci Dünya Savaşı’nın kaderinin belli olduğu 44’de İsmet İnönü dünyanın yeni dengesini göz önüne alacak ve yenidünyanın başat aktörlerinden olacağını düşündüğü Sovyetlere yanaşma yollarını arayacaktır. Hüseyin Nihal Atsız’ın Şükrü Şaraçoğlu’na açık mektubu O’na bu fırsatı verecektir. Şu sözler İsmet İnönü’nün 19 Mayıs 1944 nutkundandır:

“Turancılar, Türk Milletini bütün komşularıyla onulmaz bir surette derhal düşman yapmak için birebir tılsımı bulmuşlardır. Bu kadar şuursuz ve vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk Milletinin mukadderatını kaptırmamak için elbette Cumhuriyetin bütün tedbirlerini kullanacağız.”

Gerçekten de “bütün tedbirler” kullanılır. Baskınlar, gözaltılar, tutuklamalar ve yargılamalar, maaşlara el koymalar, işkenceler ve tabutluklar, bütün bunlar, o tedbirler arasındadır. Tabutluklar, ayakta duracak kadar dardır, çömelmek bile mümkün değildir. Hücresinin penceresi de hava alacak deliği de yoktur, tavanında ise her biri 500’er mumluk üç elektrik ampulü vardır.”

1944 olayları deyince akla Hüseyin Nihal Atsız ve 22 arkadaşının “ırkçı, Turancı” suçlamasıyla tutuklanmaları ve yargılanmaları gelir. Tabutluklar ve bir de 3 Mayıs gelir.

3 Mayıs söz konusu olayların ne başlangıcıdır ne de sonudur. Henüz ne İsmet İnönü o tarihi nutkunu vermiştir ne de Türkçüler tutuklanmıştır. Hüseyin Nihal Atsız’ın devrin başbakanı Şükrü Saraçoğlu’na açık mektupları da çok daha önceden yayınlanmıştı. O mektuplarda ne İsmet İnönü’nün dediği gibi Turancılıktan bir bahis vardır ne de ırkçılık diye yorumlanabilecek bir ifade söz konusudur. O mektuplar da sadece eğitim kurumlarındaki “komünist yapılanmalardan” örnekler verilir ve şikâyet edilir.

3 Mayıs Cumhuriyet tarihinde “devletten talimat alınmadan ve devletin onayı olmadan” yapılan ilk gençlik eylemidir.

(Devam edecek)

“O” OLMASAYDI?NE YAPARDINIZ?YIKILIŞTAN KURULUŞA/ KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARI(III)YIKILIŞTAN KURULUŞA/ KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARI - (II)YIKILIŞTAN KURULUŞA KUTLU YOLUN ŞANLI YOLCULARI (I)HADİ CANIM SEN DE!ŞARKILARLA GÜNAYDINOSMANLIDAN DERS ALMAK YA DA OSMANLI GİBİ BATMAKLOZAN YALANLARI SEVR GERÇEKLERİ(I)TOPKAPI, DOLMABAHÇE, BEYLERBEYİ VE DİĞERLERİYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
“O” OLMASAYDI?
Osman KARA
M. Halistin KUKUL
GİRDAP/ASKERÎ OKULLARDA KATLİAM
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
İKTİDAR- MUHALEFET DİYALOĞU
Mustafa GENÇ
Atilla ÇİLİNGİR
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa ÖZDEMİR
SEMERKANT
Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
SANAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU