YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

VARLIK ŞARTIMIZ: TÜRKÇE

Millî benliğin öz-suyu...Pırıl pırıl bir göze’den süzüm süzüm süzülüp gelen bir ihtişâmlı mâzî terennümünün kendisi!..

Şâhit olduğum bir şey var: Bâzıları diyorlar ki, dil, zâten uydurmadır. O kelimenin yerine şu getirilmiş, bunun yerine filânca uydurulmuş ne önemi var? Böyle diyorlar!..

Var!..Çok önemi var!..

Millî benliğin öz-suyu’na bir başka su katılıyor: Dikkat etmeyecek miyiz? Elbette, oraya yakışırsa, elbette ona ihtiyacımız varsa ve elbette bizimle kaynaşır uyuşursa, niçin olmasın!..

Tutup da, bin senelik kelimenin yerine, yanlış olan uydurukçasını veya yabancısını getirmeye kalkışırsanız, ilimsizlik, millî kültür şuûrsuzluğu ve idrâksizliği bir yana, ayıbın ötesine de geçmiş olursunuz. Yâni, ahlâkî sahaya da girmiş olursunuz...Yâni, geçmişe/mâzîye saygısızlık da yapmış olursunuz...Sevgi noksanlığınızı da âşikâr etmiş olursunuz!..

Bir de, birkaç defa yazmama rağmen, gözden ırak tutulan bir husus var: Dile/lisâna sâhip çıkmak, aynı zamanda, Allah’ın da emri!..Ne alâka diyenlerin çok fazla olabileceğini düşünmüyorum. Elbette ki, pek çok şeyde oduğu gibi, ne alâka diyecekler de çıkacaktır!..

Tekraren söyleyeyim:

Yüce ve mukaddes kitâbımız Kur’ân-ı Kerîm’de, Rûm Sûresinin 22. âyetinde, Allahü teâlâ, meâlen şöyle buyurmaktadır: “Gökleri ve yeri yaratması ve dillerinizin/lisânlarınızın, renklerinizin/benizlerinizin farklı/çeşitli/ayrı/türlü oluşu da O’nun alâmetlerinden/işâretlerinden/delillerindendir. Şüphesiz ki, bunlarda, bilenler için ibretler vardır”.

Peki; “Gökleri ve yeri yaratması”nın yanında, “diller/lisanlar” ve “renkler/benizler”, emirleriyle, bize/insanoğluna, bu harfler-kelimeler sırrını kim ikrâm ve ihsân etmiştir?

Bütün canlı mahlûkattan sâdece insanda bulunan düşünme ve düşündüğünü söz ve yazıyla ifade etme istidadından hareketle, “dilin/lisânın” -bize göre de Türkçe’nin- bu mânevî düşünceyle sâhiplenilmesi, bu ikrâm ve ihsâna bir ‘teşekkür’ beyânı olmaz mı?

Ve tabiî ki, bu, aynı zamanda, bir millî vazîfenin yerine getirilmesinin şartı da değil midir?

Elbette ki, harf de, kelime de, söz de uydurmadır. Türk başka yazar-konuşur, Çinli başka yazar konuşur, Japon, Rus başka yazar konuşur!..Bu, onların, herbirinin, ayrı ayrı haklarıdır.

Bülbül gibi güzel ve güzel sesli bir mahlûka ikrâm ve ihsân edilmeyen bu üstün meziyetin kıymetini basite indirerek cevaplamamız asla mümkün değildir.

Çünkü, Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de; “Muhakkak ben yeryüzüne (benim emirlerimi tebliğ ve infâza memur) bir halîfe (bir insan, âdem) yaratacağım” (Bakara, 30) buyurmaktadır. Fakat..

Bir başka âyet-i kerîmede de, bu “halîfe”nin yâni insanın, yâni âdemoğlunun, “Kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor” ( Kıyaame, 36) diye buyuruyor.

Peki, bu halîfe/insan/âdemoğlu, bu âlemde, “har vurup harman savurmak”tan mı mes’ul, yoksa tefekkürden mi?

Elbette ki, tefekkürden, değil mi?

Peki; ne ile, ve nasıl tefekkür edecektir? Şu kâinatın sırlarını nasıl çözmeye çalışacaktır, hangi vasıtayla? Matematik, fizik, astronomi, hukuk, edebiyat, bediîyat, anatomi..ne ile kendini keşif, ifade ve îzah edecektir?

Türkçe mes’elesine bakarken, filânca şöyle demiş, falânca böyle demişten ziyâde, işin dînî ve millî köküne inilmeli, kelimeler, ‘harf’ hususiyetleriyle mercek altına alınmalıdır.

Hazret-i Mevlâna, bir rubâîsinde şöyle buyurur: “Harf de nedir ki düşünesin!; harf, söz nedir. Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi de, sesi de, sözü de birbirine vurup kırayım da şu üçü de olmadan konuşayım, seninle!”

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, bu!..

Aslında, “harf” bir şekilden ibâret; ”çitten duvar”dır yâni!..Esas olan, bir milletin, ona yüklediği mâna ve kültür’dür.

İşte, bu sebepledir ki; Türkçemiz, çok geniş coğrafyalarda ve târihin varlığını bilebildiğimiz zamanlarından beri, sâdece mensup olduğu, adını alıp onun varlık şartlarından biri olduğu millete değil, pek çok kavme de anlaşma vasıtası olmuş, konuşulan, anlaşılan, yazılan, ilim, hitâbet, şiir, edebiyat ve kültür lisânı olarak da, aynı zamanda bir medeniyet dilidir.

Bir yazımda kullandığım bir cümlemdeki şu iki uzun kelimeye lütfen dikkat buyurunuz: “Şehirleşemememizden ve şehirlileşemememizden dolayı çok üzgünüm...”

Dünyâ dilleri arasında, bu kadar mânayı tek kelimeyle ifade edebilen bir başka lisân var mıdır?

Türkçe, budur!..Yeter ki, onu koruyalım ve geliştirelim!..

TÜRKİSTAN’DA ZAMANHER ŞEY SEVMEKLE BAŞLARGİRDAP/ASKERÎ OKULLARDA KATLİAMGENÇLİĞİM EYVAHDİLİMİZDEKİ DİKENLER (Uydurma ve Yabancı Kelimeler)“GİRİT’İ KAYBETMENİN BİTMEYEN ACISI”KÜLTÜR DEĞİŞMESİ DEDİKLERİ...EY SİS DAĞI, SİS DAĞITÜRK ORDUSUNA BALYOZYANAN CAN...CANÇEKİŞEN TOPRAKTIRYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR ÖLÜMÜN ARDINDAN
Osman KARA
M. Halistin KUKUL
TÜRKİSTAN’DA ZAMAN
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
YENİ BİR LAİKLİK YOKSA YENİ BİR DİN Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
ŞİİR VE ŞÂİR(1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Atilla ÇİLİNGİR
TARİHİMİZE NOT DÜŞEN GERÇEKLER… (Zaman Asla Kaybolmaz)
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa ÖZDEMİR
SEMERKANT
Mustafa ÖZDEMİR
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU