YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

BİR BÜYÜKŞEHİRDE BİR KÖY

  Mâlûmdur ki, Türkiye’mizin otuz büyük şehri vardır ve bu büyük şehirlerdeki bütün köyler de mahalle adını almıştır. Ancak; bir büyükşehir vardır ki, onun ‘köyü’ vardır.

      Sanıyorum ki, onun da, dünyada başka bir emsâli, numûnesi yoktur. Bu; İstanbul’un Bakırköy’ü, Samsun’un Tekkeköy’ü, Denizli’nin Sarayköyü veya T(ı)rabzon’un Hamsiköy’ü gibi bir köy de değildir.

       Adı: AMAZON KÖYÜ’dür!..Sun’î bir köy’dür!..Samsun’da, Batı Park’tadır!..

       Bu ‘köy’ün etrafında, adası, kanalı, tepesi vesâiresi de vardır.  Elbette ki, önce ‘heykeli’ olduğunu söylemeliyim!..

       12.5 metre yüksekliğe, 4 metre genişliğe ve 6 ton ağırlığa sâhip; adı, “Amazon” olan bu heykel 2009 yılı îtibâriyle 300.000 (üçyüzbin) Türk Lirası’na mal olmuştur.

      Amazon Köyü ise; 2.5 dönüm bir arazi üzerine, insan eliyle hususî olarak inşâ edilen, belki de ilk köy olma özelliğine sâhiptir. Muhtarı falan yoktur!..

        İçinde, Amazon mağara evleri, çadırlar, hapishâne/zindan, ana kıraliçenin yatak odası, balmumu kadın heykelleri (Tabiî ki, Amazon’un erkeği olmadığı için, bu heykeller, doğrudan doğruya Amazon balmumu heykeli oluyorlar), Amazonların günlük hayatta (!) kullandıkları eşyalar (!) ve savaş âletleri de bulunmaktadır!..

      Düşününüz, bunların hepsi, milâddan bilmem kaç bin sene öncesine aittir!..”Ana kıraliçe” vardır da, “kıral” mevcut değildir!..

     Milâddan önceye dâir bu kadar -ince- bilgiye ulaşmak, benim aklımın alacağı şeyler değildir!..

      Bu “köy” için, basında yer alan haberlere göre, 2012 yılı îtibâriyle, 2.000.000 (iki milyon) Türk Lirası harcanmıştır.

    “Amazon” kelimesi, Yunanca’dır. O hâlde, Amazon(lar) denilen “kadın(lar)/kız(lar)” da, onlara âittirler.

        Türk târihinin hiçbir safhasında, bir Türk kızının/kadınının, göğsünü (memesini) dağlattığı/aldırdığı, meşrû erkeksiz ürediği ve erkek çocuklarını öldürdüğü duyulmamış, görülmemiş, yazılmamıştır.

      O hâlde; bu heykele ve mekân(lara) yapılan masraflar, hiçbir surette bizim kültürümüzle alâkalı değildirler.

     Bugüne kadar, hiçbir târihçi çıkıp da, bunların erkeklerinin olduğundan söz etmemiştir. Kaldı ki, milâddan önce yaşadıkları farzedilen bu kızların/kadınların yaşadıkları “mağaralar, çadırlar”, giydikleri elbiseler ve kullandıkları mutfak ve savaş  âletleri de tamamen hayâlî’dir.

    Ben, bu mekâna, 12-14 Ekim 2012 târihinde Samsun’da üçüncüsü yapılan “Samsun Şiir Günleri” münâsebetiyle, Samsun dışından gelen şâir arkadaşlarımla gitmiştim. Zâten, o zaman da, onlara, bu heykeli ve bâzı mekânları ifadede zorluk yaşamıştık. “Amazon Köyü”nün yapımı henüz tamamlanmamıştı.

   Koronavirüs’lü günler vesîle oldu ve 17 Mayıs’ta, ‘dışarı çıkma izni’ verilince, Batı Park’a doğru yavaş adımlarla  bir yürüyüş yaptım. Hava da çok güzeldi. Böylece, buranın son hâlini görme fırsatım da oldu.

    “Köy”e yaklaşınca, bir levhâyla karşılaştım. Üzerinde, “Kardeş Şehirler Platformu” yazıyordu. “Kardeş Şehirler”ianlamakta zorluk çekmedim elbette!..Fakat, “platform” neyin nesiydi?!

    Bildiğimiz bahçe’ye, “platform” demenin mânasını da bir türlü anlayamadım.

    Az daha yürüyünce, bir başka şatafatlı levhayla karşılaştım. Köy’ün tanıtımını yapıyordu. Tam, “Amazon Kanalı”nın kenarında...Kanal, hakîkaten güzel...Fakat ismi, niçin böyle, bilemedim!!!

      Bu şatafatlı levhanın en üstünde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin amblemi ve onun altında da, alt alta gelmek üzere:

          “Amazon Köyü- Kafeterye ; Büyük Amazon Savaşçı Heykeli; 1. ve 2. Aslan Heykelleri”, yazılı!..

         Tabiî, bu üçünün altına da, İngilizceleriyazılmış!...İngilizcesini yazmasak olur muydu? Elbette ol(a)mazdı!..Çünkü, artık, o, bizim vazgeçilmezimiz!!!

         Burada, bir başka anlayamadığım şey de, “Büyük Amazon Savaşçı Heykelleri” tâbiri oldu!..

       “Büyük” olan, ”Savaşçı” mı, “Amazon” mu yoksa “heykeller” mi, ne dersiniz?

       Şimdi düşünelim: Bu heykellere yâni “Amazon heykeli”, 10 metre yüksekliğinde iki “Aslan Heykeli” ve bu “Amazon Köyü”ne harcanan paralar, ne adına yapılmıştır?

      Bu paralar; koronavirüsle mücâdele edilen şu günler için kasa’da bulunsaydı, ne değerli hizmetlere imza atardı.

       Çöpten kâğıt toplayıp geçimini sağlamaya çalışanlara, günlerdir işsizlikten kıvranan ayakkabı boyacılarına, simitsatarak geçimini temin eden garibanlara hattâ bu heykellerinve köyün yapımını destekleyen esnafa ve çiftçiye ne büyük bir güç kaynağı olurdu!..

    Dahası... Bu milyonlarca lira, üniversite imtihanlarına hazırlanmakta olan, bilgisayar ve yaygınağı (interneti) bulunmayan binlerce gencimize ne büyük imkânlar sağlardı...

     Her zaman söylerim: Biz, bilerek yapar ve sonra da, âhlanır vâhlanırız!!!

 

       

   

O, BİTTİ BEYİMHASBİHÂLBeyitlerle MEMLEKET KANZARALARI-8MİLLET-DEVLET-ORDUBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-7MONTAİGNE’İN DENEMELERİNİ OKURKENBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-6Beyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-5“KÂFİR DE OLSA, İNCİTME SEN” ve KAN DONDURAN HÂDİSELER“HİÇBİR VUKUAT YOKTUR KOMUTANIM!..”Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Atilla ÇİLİNGİR
ANNELER GÜNÜNDE YAŞANAN GERÇEK…
Atilla ÇİLİNGİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
ATATÜRK DEMOKRAT MIYDI?
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU