YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

MİLLÎ BİRLİK ŞUÛRU

    Millî birlik şuûru; aynı zamanda, millî kültürde ve medeniyette ilerleme ülküsü’nün hamle yapma kuvvetidir. Ahlâkta, ilimde ve san’atta, üstün hedeflere ulaşma emelinin tahakkuk etmesindeki temel unsurdur.

     Bugünün dünyası, ne yazık ki, ilmî sahada akıl almaz başarılara imza atmasına rağmen; teknolojinin ulaştığı merhalede, insanlığa hizmeti, yine aynı akıl almaz uygulamalarıyla cinnete çeviren gayretleriyle hebâ etmektenöteye gidememektedir.

      Teknolojinin gelişmesi, insanlığa refah, huzur ve saadet getirmiş midir, iyice düşünmek, sosyolojik ve p(i)sikolojik tahliller yapmak lâzımdır.

       Elbette ki, bu tahlillerin yapılmaması mümkün değildir!..Peki, insanlığın huzur ve saadetine ‘tesiri’ nedir?

       Şâyet sıhhatli ve müessir incelemeler yapılabilmiş olsaydı, bugünkü karmaşalar, ahlâkî çöküntüler, cinâyetler, cinnetler, katliamlar, sefâletler, zînâ, kumar ve açlık...yaşanır mıydı?

      Yalancılığın başını çektiği, adam kayırmanın ve riyânın kol gezdiği mekânlarda, bunların gerçekçi bir tahlille açıklığa kavuşturulması mümkün olabilir mi?

      Devletlerini yönetenler, şâyet yaptıkları uygulamada ve milletlerarası münâsebetlerde samimi olsalardı, bugünün dünyasında, bir tek, evet sâdece bir tane ‘aç-susuz-sefîl’ insan kalmazdı.

      Demek ki, teknolojinin ilerlemesi, ‘ahlâklılığın’ gelişmesive yaygınlaşması mânasını taşımıyor. Yâni; teknoloji, eşittir, medeniyet değildir!..Bilinmelidir ki, burada, ahlâklılığı,medenîlik yerine de kullanmış oluyorum.

        Medenî olmak, ahlâklı ve aynı zamanda âdil olmaktır.

        Elbette ki, bütün kusurları/kötülükleri ‘sıfırlamak’ mümkün olmayabilir. Fakat, bu durumda, “İslâm devletleri’/ülkeleri” denilenlerdeki fecî hâlleri görmemezlikten gelmemizde, kendimize ihânet olur.

     Bütün bu üstün meziyetlerin temelinde, kuru bir ‘adâlet’ kelimesi değil, ‘adâletli’ kelimesi, içi ‘ahlâklılıkla’doldurulmak suretiyle geçerliliğini muhafaza edebilir.

     İsmâil Hâmi Dânişmend, “Garb Menba’larına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı” adlı eserinde şöyle bir misâl verir: “Aslen İtalyan olan Fransız müelliflerinden (A. Ubicini)nin 1855 tarihinde Paris’de neşrolunan “La Turquie actuelle” ismindeki eserinin 333 üncü sahifesinde meşhur (Castellan)ın da kaydetmiş olduğunu yukarda gördüğünüz ictimâî nâmus menkabesi şöyle izâh edilmektedir:

      “Hammalların nâmuskârlığı bizim Overniyalıları gölgede bırakır. Para torbalarını Galata veznelerinden harekete müheyyâ (hazır) gemilere ve gemilerden de veznelere taşıyan onlardır ve benim bildiğime göre şimdiye kadar hiç bir muâyenede hiç bir torba eksik çıkmamıştır. Bu vaziyette Türk milletinin darb-ı mesel hâline gelen nâmuskârlığının başlıca âmil olduğu muhakkaktır. “ (Bknz. Dânişmend, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul 1982, Sf. 33)

     Peki...Şimdilerde, nerede yüzüyor, geziyor ve nerededalgalanıyoruz?!

     İlimdeki başarı, Millî Eğitim Bakanlığı’nda  ve üniversitelerde; ahlâkîlikteki başarı, -elbette ki, hepsi birbirine bağlı olarak- Adalet Bakanlığı verilerinde, kendini ortaya koymaktadır.  Millî Eğitim ve üniversitelerimizdeki başarı değil, başarısızlığımız, ilgililerce ve istatistiklerde, dünya ölçülerine göre çok geri sıralarda olduğu defalarca açıklandı.

    “Adâlet Bakanlığının, TBBM’ye gönderdiği 2020 bütçe raporunda Türkiye’de 355 hapishânede, 282 bin 703 mahkûm bulunduğu, 2019 sonunda 28 modern cezaevinin daha açılacağı bildirildi. “ (Milliyet, 24.10. 2019)

        Bizzat devlet yetkililerinin açıkladığı bu istatistikî rakamlar karşısında, nereden nereye geldik demememiz için hiçbir sebep yoktur. Hele de “modern hapishâne” tâbiri, kulağa, ne kadar da hoş (!) geliyor, değil mi?!

       Kaldı ki, ahlâken beğenmediğimiz 43 Avrupa ülkesi arasında en fazla cezaevine sâhip olan devlet de biziz!..

          Ne yazık ki, ‘ağız-dalaşından’, kendimizi murakabeye çekmeye fırsatımız olmuyor. Her saat başı, birbirine lâf yetiştirmeye çalışan bir topluluk, çâre üretmeyi kendisine vazîfe değil, şahsî emelini tahakkuk ettirebilmek için, “polemiği” sâdece bir gözboyama vasıtası görmektedir.

      Meşhûr F(ı)ransız roman yazarı Claude Farrere (1876-1957), “Türklerin Mânevî Gücü” adlı eserinin “Türk Şuuru” başlı bölümünde şöyle der:

      “Yeni Türkiye’yi saran en bulaşıcı, en kötü mikrop, şüphesiz siyaset mikrobudur. Daha kesin konuşalım: Sözüm ona siyaset mikrobu. Günümüzün Türkler’i, kitaplarda okudukları kimselere benzemek istiyorlar. Bu bakımdan şuurlu veya şuursuz olarak, komşularında gerçekten yeni olan her şeyi kopya etmişler, bilhassa ilerici olduklarını iddia eden komşularından. Rusya’da bunlardan biri. Fransa da...Tabiî ki ihtilâl Fransasını, 1793 Fransasını kastediyorum...” (Bknz. Claude Farrere, Türklerin Mânevî Gücü, Türkçeye Çeviren: Orhan Bahaeddin, Tercüman 1001 Temel Eser, Târihsiz, Sf. 222)

     Şimdi ise; “sapla saman karıştı!..Ne Rusya’sı kaldı, ne Amerika’sı, ne Arap’ı, ne Acem’i, ne Çin’i ve ne de cümle Avrupalısı!..Allah, sonumuzu hayr eylesin!..

     

O, BİTTİ BEYİMHASBİHÂLBeyitlerle MEMLEKET KANZARALARI-8MİLLET-DEVLET-ORDUBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-7MONTAİGNE’İN DENEMELERİNİ OKURKENBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-6Beyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-5“KÂFİR DE OLSA, İNCİTME SEN” ve KAN DONDURAN HÂDİSELER“HİÇBİR VUKUAT YOKTUR KOMUTANIM!..”Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Atilla ÇİLİNGİR
‘’19 MAYIS 1919’’ BAĞIMSIZLIĞIMIZA ATILAN İLK ADIM
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU