YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI

İNSAN VE AHLÂK ÜSTÜNE

Biliyoruz ki insan yalnız bedenden ibaret bir varlık değildir. Onu, diğer canlılardan ayıran sadece konuşan, düşünen, başaran ve üreten bir varlık olması da değildir. Bunların dışında onun bir ruhî hayatı, kalbi, gönlü, iç âlemi ve manevî dünyası da vardır ve insanı öteki bütün canlılar arasında farklı bir konuma yükselten ve ona bir üstünlük kazandıran asıl değerler de bunlardır. Bu özellikler Yaradan tarafından canlılar içinde sadece insana verilmiştir. O sebeple, yalnız bedeni ihtiyaçlarının giderilmesi, karnının doyurulması, zengin olması, malı-mülkü, unvanı, makamı, kılık kıyafeti, hatta aklı ve zekâsı insanın mutlu olmasına yetmez. İnsanın karnını doyururken, aklını ve zihnini eğitirken, onun kalp ve gönül açlığını gidermeyi ve onları eğitmeyi de ihmal etmemek lâzımdır. Cenap Şahabettin, “Karnı aç olandan çok kalbi aç olanlara acırım” sözleri ile buna işaret etmek istemiştir. Zira karnı doyan, sosyal konumu değişen ve yükselen insanın başka bir takım ihtiyaçları daha ortaya çıkar. O bakımdan insanın sağlam bir kişiliğe ve karaktere sahip olması için onun manevî ihtiyaçlarının karşılanması, kalp ve gönül açlığının giderilmesi de gerekir. Aksi halde o, nefsine mağlup olur; acımasız, merhametsiz, zalim, gaddar ve bencil olabilir, birtakım olumsuz tavır ve davranışlar içine girebilir ve hatta giderek kirli, basit, pespaye ve süflî bir hayata doğru çok hızlı bir şekilde sürüklenebilir. Tanpınar Mahur Beste adlı romanın bir yerinde, “Her şeyin bir çaresi vardır, fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur.” der. Bu duruma düşmemek için de hiç şüphesiz insanî ve ahlâkî birtakım değerlere sahip olmak, onları özümsemek, onları bir hayat tarzı ve bir yaşama üslubu hâline getirmiş olmak çok önemli ve gereklidir. Ünlü filozof Sokrates, ahlâk terbiyesinin bir insan için ekmek ve elbiseden daha lüzumlu olduğunu söyler. “Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.” diyen İbn-i Sina’ya göre ise “İtimada lâyık en büyük iki şey, akıl ve iyi ahlâktır.” Ona göre, “Eğer insanı sadece akıl yönünden eğitiyor, ahlâk yönünden eğitmiyorsanız, toplumun başına yalnızca bir belâ yetiştiriyorsunuz demektir.”  Eski Amerikan devlet başkanlarından Theodore Rousevelt de bu konuda İbn-i Sina gibi düşünür ve bu görüşünü o, çok az bir değişiklikle, “Bir insanı ahlâken eğitmeden sadece zihnen eğitmek,  toplumun ortasına bir bomba bırakmaktır.” şeklinde ifade eder. Merhum Hüseyin Nihal Atsız hocaya göre de, “Milletlerin temeli ahlâktır.  Ordu, bilgi, teşkilât gibi şeyler ahlâktan sonra gelir. Milletler ancak ahlâkça yüksek oldukları zaman büyürler.”

        Arapça hulk ya da huluk (bir insanın doğuştan getirdiği yaradılış özelliği; huy, tabiat, yaradılış) kelimelerinin  çoğulu olan ahlâk kelimesini, çeşitli sözlük ve ansiklopediler, “İnsanın yaradılışında var olan, Allah’ın ona fıtratına uygun olarak verdiği, onu insan yapan ruhî huylar ve güzelliklerle sonradan kazandığı manevî yapısının özelliklerini ortaya koyan birtakım davranış ve tavırlar bütünü; edep, iyi özellikler, güzel huylar, fazilet, erdem, hüsnühâl” vb. şeklinde tanımlarlar. Şüphesiz bunlar doğru tespit ve değerlendirmelerdir.  Ancak bir insanı ahlâklı kılan yalnız bunlar da değildir. İnsanın mizacı ve karakteri, doğuştan getirdiği bütün bu değerlerle birlikte, içinde doğup büyüdüğü sosyal çevreden aldığı tesirlerin, özellikle de yetişme tarzı, aldığı olumlu, kaliteli bir eğitim ve terbiyenin kaynaşması ile oluşur ve şekillenir. Ahlâkla ilgili alışkanlıkların kazanılmasında hiç şüphesiz dinî tecrübe ve bilginin de çok önemli bir payı vardır. Doğru ve sağlam bir dinî bilgi, her türlü iyilik ve güzelliğin özünü, esasını, dolayısıyla ahlâkın da temelini teşkil eder. Din olmadan yüksek bir ahlâkın kurulması çok zordur,  hatta mümkün değildir. Ünlü İngiliz şair ve yazarı John Ruskin’e göre pek çok din vardır, ama sadece bir tek ahlâk vardır. Çünkü her dinin ve her toplumun ahlâk anlayışı ve telakkisi kendine göredir. Sözgelimi bizim ahlâk anlayışımızın kaynakları Kur’an ve sünnettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” demiştir. Dinlerin ve toplumların ahlâk anlayışları farklı olsa da,  hepsinin ortak paydası ve gayesi, insanı doğru, iyi ve güzel olana yöneltmek, huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir toplun oluşturmaktır. Şuurlu bir toplumda da ancak ahlâklı, sağlam karakterli insanlar itibar görür, ayrı bir değer ve üstünlük kazanırlar. Daha doğrusu öyle olmalıdır. İnsanı insan yapan asıl değerler onun sahip olduğu ahlâkî değerlerdir. Bu değerlerin en başında da gönül zenginliği, tok gözlülük, dürüstlük, güvenirlilik, merhamet, paylaşma ve acıma duygusu, çalışma azmi, düşünme, yapma ve başarma yeteneği, sevgi ve aşk anlayışı, sevecen, güler yüzlü ve hoşgörü sahibi olmak vb. tavır ve davranışlar gelir. Bu değerler insanın bedenî yapısında, dış görünüşünde, malında mülkünde, makam ve unvanında değil, onun her türlü tavır ve davranışlarında, yaşayış tarzında, sosyal ilişkilerinde ve sağlam karakterinde kendini gösterirler. “Hayvanın alacası dışında, insanınki içindedir” sözü ile anlatılmak istenen budur. Sokrates’e göre, “Bir insan için ahlâk terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha lüzumludur.”  Hz. Ali’ ye göre de, “Güzel ahlâk, en güzel dindarlıktır.” Hz. Ömer ise “Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.” derken, bir başka dünür de, “Ne insanlar gördüm, üstünde elbise yok; ne elbiseler gördüm, içinde insan yok.” diye hayıflanır. Öğle güneşinde elinde fenerle sokakta dolaşan Sinoplu Diyojen’in, bu sıcakta ne yaptığı sorulunca, “insan arıyorum” demesinin sebebi de budur.  Amerikalı ünlü şair ve yazar Charles Bukowski’ nin de dediği gibi “Kuşkusuz ki en büyük ön yargımız, etrafımızdaki herkesi “insan” sanmamızdır” Mevlâna da, “Sakın görünüşe aldanma. Görünüşte herkes insandır, ama gerçek insan hâl ehli olandır. Her sedefte inci bulunmaz.” demektedir. Hintli ünlü bir hayırsever iş adamı olan Ratan Naval Tata’ya göre de, “İnsanoğlu olmakla insan olmak arasında pek çok fark vardır. Ancak çok az kimse bunu anlar.”  Ahlaki öğütlerle dolu Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hâcip’e göre, “Gerçek insan, gönlünü avucuna alıp halk içinde utanmadan gezebilendir.”

         Bütün bunlar bize gösteriyor ki, önemli olan her şeyden önce gerçek anlamda insan olmaktır. İnsanın çok zeki, akıllı, varlıklı, fakir, makam ya da unvan sahibi olması onu insan yapmaz. Onu insan yapan, toplum tarafından iyi, güzel ya da kötü olarak nitelen davranışları, sahip olduğu manevî nitelikleri ve huylarıdır. Ahlaki değerleri özümsemiş, her türlü kötülükten arınmış, iyi ve güzel davranışları bir hayat tarzı, bir yaşama üslubu hâline getirmiş bir insan, nefsine hâkim olan, yumuşak huylu, iyi niyetli, fedakâr, öfke ve şiddetten uzak duran insandır. O, ayırmaz, uzlaştırır ve barıştırır. Çevresine faydalı olan ve ölünce arkasında hoş bir seda bırakan insanlar, ahlâklı, gönül ve düşünce dünyası zengin, güvenilir, sevecen ve hoşgörü sahibi insanlardır. Bu tip insanlardan hiç kimseye zarar gelmez. Onlar her şeyi Allah rızası için yaparlar. Onları farklı, güçlü,  kişilikli ve güvenir kılan da en başta işte bu özellikleridir. Kültürlü ve bilinçli bir toplum da ancak böyle insanları bağrına basar, onlara saygı gösterir, sever ve yüceltir. İnsanoğlu, ömrü boyunca iyi, güzel veya kötü olarak nitelenebilecek pek çok olayla karşılaşır, görür, duyar, yapar ve yaşar. Sonra da ömrünü tamamlar ve gider. Burada önemli olan geride iyi ve güzel hatıralar, hoş bir seda bırakarak gitmektir. Bunu başaranlar hiç unutulmaz, hep hayırla yad edilirler, başaramayanlar ise unutulup giderler.

 

KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)İŞSİZLİK VE KALKINMA ÜSTÜNEKALKINMA KÖYDEN Mİ, ŞEHİRDEN Mİ BAŞLAMALI?KİTAP, BİLGİ VE KÜLTÜR CAHİLLİK, FENALIK, TEMBELLİK, AKIL VE İLİM (2)CAHİLLİK, FENALIK, TEMBELLİK, AKIL VE İLİM (1)MİLLET, MİLLÎ KÜLTÜR VE ATATÜRKÇANAKKALE SAVAŞLARI VE ÇANAKKALE RUHUBAYRAMLAR VE NEVRUZ (BAHAR BAYRAMI-2)KÜLTÜR VE MİLLET İLİŞKİSİ ÜZERİNE (2)Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Atilla ÇİLİNGİR
‘’19 MAYIS 1919’’ BAĞIMSIZLIĞIMIZA ATILAN İLK ADIM
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU