YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Vedat ÇINAROĞLU

15 TEMMUZ’UN ÇÖZÜMÜ-1

15 Temmuz 2016’da gerçekten ne oldu? Bu soruyu özünüze sorunuz ve yanıtını hiçbir siyasi görüş, hiçbir inanç kalıbı, hiçbir ön yargı olmaksızın bulmaya çalışınız. Ben bu yöntemle bir çözümleme yapmaya çalışacağım. Bilinmelidir ki, bu çözümlemede beni etkileyenler; “Devlet” sistemi içindeki deneyimlerim, tanıklıklarım, TBMM’deki çalışmalarım ve sunacağım belgeler olacaktır. Üyesi olmaktan kıvanç duyduğum ulusum için doğru bildiklerim ışığında bir çözümleme yapmak uğraşında olacağımdan kaygı duyulmamasını dilerim.

15 Temmuz 2016’ya; “FETÖ’nün Darbe Girişimi”, “Kontröllü Darbe”, “Tiyatro” adları verenler oldu.Adı ne olursa olsun gerçek amaç; “Cemaat” adı altında Türk Devletinin ele geçirilerek Cumhuriyetin temel niteliklerini ortadan kaldırmak, Eş’arî temelli bir İslâm Devleti kurarak Türk varlığını etkisizleştirmek ve Türk Birliği’nin gerçekleşmesini engellemektir. ABD ve diğer yayılmacıların gerçek ve ortak amaçları budur. Erol Bilbilik’in, “Rockefeller’in Küresel Celladı” adını verdiği ünlü ABD’li stratejist Zbigniew Brzezinski, ABD ve ASYA’nın “ Avantajları- Dezavantajları”nı karşılaştırdığı “Stratejik Vizyon” adlı kitabının kapağında şu cümle yazılıdır:“Türkiye’yi içine katamayan bir Batı’nın, Asya’nın yükselişinin önüne geçmesi zordur.” Bu saptamayı unutmadan çözümlememizi sürdürelim. “Türk Birliği’nin bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum.” Diyen Atatürk’ün Cumhuriyetin 10ncu yıl kutlamaları sırasında Ziraat Bankası Genel Müdürü’nün odasında “ Cumhuriyeti kurdunuz ancak bize yeni hedefler göstermediniz!” diyen genç hekim Zeki Bey’e verdiği yanıtı anımsayalım: “ Şimdi söyleyeceklerimi halkın önünde söyleyemem. Çünkü; arkamdaki haritayı görüyor musun? Ülkemizin kuzeyinde coğrafyamıza doğru abanmış bir ülke var! Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bu günden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lâzımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır. Manevî köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür… İnanç bir körüdür… Tarih bir köprüdür… Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların(Dış Türklerin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Şimdi git, Türk Devleti’inin yeni hedefinin bu olduğunu anlat!”

1997 yılında Genelkurmay Başkanlığı yeni bir “Anlayış” belirler: 1. Türkiye Cumhuriyetini hedef alan yapıların “yerinde” yok edilmesi. 2. Türk Devletleri ile İşbirliği. Türk Devleti’nin bu yeni anlayışı, 8 Mart 2002 tarihinde dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekteri Orgeneral Tuncer Kılınç tarafından Harp Akademilerindeki bir toplantıda şu cümle ile duyuruldu: “ABD’yi gözardı etmeden Türkiye’nin, Rusya ve İran’ı da içine alan bir bölgesel arayışa girmesi gereklidir.” Bu yeni anlayışın gerçekleştirme çalışmaları, ABD’ye gitmeyen tek Genelkurmay Başkanı olan Hüseyin Kıvrıkoğlu döneminde başlatılmıştı. Dönemin Genelkurmay Personel Başkanı Saldıray Berk’in bu çalışmaya katkıları da önemlidir. Ne var ki ABD’nin Irak’ı ele geçirmesine karşı çıkan, Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanı olmasını uygun görmeyerek görevinin bir yıl uzatılmasını isteyen Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun bu isteği DSP-MHP-ANAP hükümetince nedense uygun görülmedi! Sonrası bilinen gelişmeler; “Atabeyler”, “Ergenekon”, “Balyoz”, “Poyrazköy” ve diğerleri(Türk Ordusunu Çökertme dizi eylemleri) ve “Kasaptaki ete soğan doğramam!” saçmalamaları!

Devam edelim…

Yayılmacıların Türklüğü yok etme tasarımları Atatürk’ün uçmağa varışından hemen sonra başlamıştır. İnönü döneminde Sovyetler Birliği’ne hoş görünmek için yapılan Türkçülük karşıtı uygulamalar, ödünler vererek NATO’ya girmek çabaları bilinmektedir. Demokrat Parti döneminde(1950-1960) yayılmacılara, özellikle ABD’ye verilen ödünler doruk yaparak Kuran kursları ve İmam Hatip Okulları ile Eş’ari İslâmcılığın önü açılmıştır. 1960 Askeri Darbesinde Türkçülerin(14’ler olayı) Türk Ordusu’ndan ayıklanma-etkisizleştirme çabaları 1980 Askeri Darbesi’nde de sürdürülmüşdür.1980 darbesinden sonra ilginç bir gelişme vardır: Türk Tarih Kurumu’nun üstünde Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu adı ile bir yapı oluşturularak, bu kuruma “Türk-İslâm Sentezi” başlıklı yeni bir “Devlet Anlayışı”nın uygulama görevi verildi. Yalnızca bu kurumda değil, Devlet Planlama Teşkilatında bile ilgili kümeler oluşturuldu. Aydınlar Ocağı kökenli bu tasarımın kuramcılarının Nurcu ve Siyasal İslâmcı olmalarına ilginç

değil mi? 1980’den sonra Türkiye’de adım adım Eş’ari İslamcıların siyasi iktidarlarının yolu açılmış oluyordu. Bu özetten sonra 15 Temmuz öyküsüne dönebiliriz.

Graham E. Fuller ABD’li eski istihbarat uzmanı. Yirmi yıl boyunca Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen, Afganistan’da CIA operasyon şefi olarak görev yaptı. 2014’de “ Türkiye ve Arap Baharı” adlı bir çalışmasını kitap olarak yayınladı. O kitaptaki saptamalara bakalım: “Nakşibendi, Kadiri ve Ticani gibi Türk Sufî tarikatlarının çoğunun aynı zamanda uluslararası bağları olup, sınır ötesi faaliyet gösterirler; söz konusu uluslararası bağlar ise bu hareketleri kuvvetlendirir ve devletin bunları kontrol etmesini zorlaştırır.”(1) Türkiye’deki cemaat, tarikat ve diğer dini yapıların yabancıların denetimde olduğu savları ABD istihbaratınca da doğrulanıyor.

“ Osmanlı İmaratorluğu’nun son döneminin en önemli entelektüel şahsiyetlerinden biri, etkili Sufî figür Bediüzzaman Said Nursî idi.”(2) “Gülen’in hareketi bugün ılımlılık, diyalog ve İslâmda modernite arayışına öncellik veren dünyadaki en geniş, en güçlü ve etkili İslâmi harekettir.”(3) 1966’da İzmir’de bir camiye tayin edilmesiyle Gülen, Nursî’nin fikirlerini pratiğe koymaya başlamıştı. İzmir siyasal İslâmın hiçbir zaman kök salmadığı bir kenttir. Ancak iş adamları ve profesyonel orta sınıf, kanatları altında büyüdüğü devlet bürokrasisinin kısıtlamalarından rahatsız olmaya başlar ve piyasa dostu politikaları desteklerken, muhafazakâr yaşam tarzının da en azından bazı unsurlarını korumuştur.Bu tür iş adamları büyük ölçüde Batı yanlısıydı çünkü hükümeti ilk kez 1950’de serbest seçimlere izin vermeye ikna eden Batı(özellikle ABD) etkisi ve ekonomik büyümeyi zirveye taşımış olan ABD yardımıydı.(3) …Yine de Hizmet’i tamamen ‘siyasetin dışında’ sayamayız: daha büyük siyasi ve dini özgürlüklerin söz konusu olduğu geçen on yılda, hareketin mensupları, bireyler olarak –öteki kurumların yanında- yargı ve emniyet örgütleri içinde – Kemalistlerin hakim olduğu dönemde uzun zaman mahrum bırakıldıkları- pozisyonları doldurmak suretiyleiktidar koridorlarına erişimin tadını çıkarmışlardır…Hizmet böylece yıllar içinde bürokrasinin bazı kilit mevkilerinde önemli bir etki gücüne kavuşmuştur.(4) Bu tanımlamalar Osmanlı döneminde Said Nursî ile başlatılan İngiltere denetimdeki Türklüğü yok etme çabalarının, AKP iktidarlarında FETÖ ile yapılan iş birliği ile, ABD denetiminde sürdürüldüğünü göstermektedir.

“…Kendisi Türk milliyetçiliği ile İslâm arasında bir çelişki görmeyen farklı bir Türk/Osmanlı İslâm anlayışı geleneğinden gelmektedir.1980 Darbesi sırasında – geniş çaplı ulusal kargaşa ve aşırı sol örgütlerden gelen şiddet tehdidinin olduğu bir zamanda-askeriye Gülen’i yeni bir Türk-İslâm sentezi – solcu bir düşmana karşı milliyetçilik ile dini bir araya getirmeye dönük devletin yeni ideolojik düzeni-oluşturmaya yardım etme konusunda faydalı biri olarak görmüştür.”(5) Fuller, Türk-İslâm Sentezi ile FETÖ’yü bütünleştirmekte ve bu tasarımın, 1980 Darbe yönetiminin olduğunu savunarak ABD etkisini gözden kaçırmak istemiştir. 4ncü paragrafta sunduğum tasarım savıyla Fullerin bu saptaması örtüşmektedir. ABD’nin, 1980 Darbesinde, yerli iş birlikçileri ile Türklüğü/Türkçülüğü ortadan kaldırmak amacıyla Türk-İslâm Sentezi tasarımını FETÖ ile uygulatmak istediği anlaşılmaktadır. Ancak, “Türk-İslâm Sentezi”ndeki “Türk”ün; “İslâm”la etkisizleştirilme aracından başka bir şey olmadığı açıktır. Gerek 1980 Darbesinden sonra gerekse AKP dönemlerinde Türkçüler devlet kurumlarından ayıklanır ya da etkisizleştirilirken Türklük karşıtı İslâmcılar, Fuller’in saptadığı gibi “iktidar koridorlarına erişimin tadını çıkarmışlardır”. (Türk- İslâm Sentezi tasarımı bu nedenle ayrı bir konu olarak tarafımdan araştırılmaktadır ve tamamlandığında ulusumuza sunulacaktır.)

…”Esasen açıkça ifade edilmese de, hareketin ardında yatan temel bir kavram, çağdaş ve küreselleşen bir Türkiye ve ötesinde başarıyla iş yapabilmeleri için Müslümanların güçlendirilmesidir.”…” Gülen’i eleştirenler buna toplumun ‘İslâmileştirilmesi’ diyorlar; başkaları bunu inananların günümüz toplumunda – kendi değerlerini korurken- güçlü ve pratik bir rol oynamalarını sağlamak olarak görebilir. İronik biçimde, bazı keskin seküler eleştirmenler Hizmet’in potansiyel olarak Kemalist Türkiye’nin laik ideolojisine İslâmi şiddet ya da kaba ‘devleti ele geçirme’ çabalarından daha büyük bir tehdit olduğu düşüncesindedirler.”(6) Fuller de, “ açıkça ifade edilmese” diyerek FETÖ’nün amacının Cumhuriyet yerine İslâm Devleti kurmak olduğunu onaylıyor. İronik olarak görse de; Türklük, Cumhuriyet ve Atatürk yolcularının 15 Temmuz 2016’da haklı oldukları ortaya çıkmıştır.

Graham Fuller, 2014 yılında ABD’de yayınlanan “Arap Baharı ve Türkiye” kitabında FETÖ’nün Türk Devleti’ni ele geçirerek yerine gerici bir İslâm Devleti(Yeni Osmanlı) kurmak amacında olduğunu, bunun bir ABD tasarımı olduğunu açıkça yazmıştır. Türkiye’deki siyasi iktidarın, istihbarat örgütlerinin,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu açık bilgiden yoksun olduklarını düşünmek olası mıdır? Bu ve gelecek yazıda yazacağım açık bilgiler istihbarat çarkına konulduğuna Batı(ABD) denetiminde alçak bir saldırının gelmekte olduğu görülememiş olabilir mi? Bu durumda 15 Temmuz 2016’da gerçekte ne oldu sorusunun yanıtını başka tasarımlarda aramak gerekmez mi?

Türkçü, Cumhuriyetçi, Atatürkçü gözler ve uslar bu ve yürürlükteki yeni alçak saldırıları görüyor, yazıyor ve söylüyorlarken; Tam bağımsızlık ve özgürlükten ödün vermeyeceklerini haykırıyorlarken satranç tahtasında “mat”ın iyesi kim olacaktır? Türklüğe saldırı imgeleri kuranlar; Türk ulusu, Türk yurdu ve Türk Devleti için atan yüreklerin aşkını Grup Orhun’un “Seni Sevmek” adlı türküsündeki şu sözler ile anlayabilirler: “Savrulur ömrümüz gibi bayraklaşan o saçların/ Özgürlüğün türküsünü söyle der o bakışların.

(1) Türkiye ve Arap Baharı, Graham E. Fuller, Eski Kitaplar, Ankara Haziran 2016, Sf.199

(2) Age, Sf.199

(3) Age, Sf. 203

(4) Age, Sf. 227

(5) Age, Sf. 228

(6) Age. Sf. 208

TÜRKLÜK NAMUSUMUZDURGARA VE LAİKLİKYENİ YÜZYILIN YENİLİKLERİ101'İNCİ YILTÜRK'ÜN TÖRESİCUMHURİYET AMA HANGİSİ?YAĞIMETRİSTEPE’DEN KOCATEPE’YE-2METRİSTEPE’DEN KOCATEPE’YEUTKUYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Atilla ÇİLİNGİR
‘’19 MAYIS 1919’’ BAĞIMSIZLIĞIMIZA ATILAN İLK ADIM
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU