YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Vedat ÇINAROĞLU

15 TEMMUZ’UN ÇÖZMEK-2

Birinci bölümde 15 Temmuz’un ayak sesleriniGrahamFuller’in 2014’de yayınlanan “Arap Baharı ve Türkiye” kitabından seçtiğimiz örneklerdegörmüştük.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın,TBMM’de Arapçaant içerekVallahi de Billahi de 15 Temmuz akşamına kadar darbe yoktu” sözünü üç şekilde yorumlamak gerekir:1. Tüm açık kaynaklar gerici bir topluluğun yayılmacılar tarafından kullanılarak TürkDevletine darbe yapılacağı belirtileri verirken Genelkurmay Başkanı/Başkanlığı bunu anlayamamış veya görememiştir ki, bu durum görevinisavsaklamak ve devletin varlığını tehlikeye düşürmekten yargılanmasını gerektirir.2.Darbe tasarımı biliniyordu ancak gerekli önlemler alındığı için gerçekleştirilebileceği öngörülmemişti. Bu durumda ErolMütercimler’inABD, hemBalyoz’da hem Ergenekon’da Türk Silahlı Kuvvetlerini hezimete uğrattı.(1) Saptamasında olduğu gibiGenelkurmay Batı yayılmacılığına yenilmişti. Gerekli önlemleri almayarak Türk Ordusu’nu yenilgiye uğratan sorumlular suçludur ve yargılanmaları gerekir. 3. Darbe tasarımı biliniyordu, bastırılması ile ilgili önlemler alınmıştı. Siyasi iktidarla, buaksenin yeni bir yönetim biçimi için değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. 20 Temmuz 2016 tarihinde başlatılanbütüncül yönetim biçimi bu anlaşma ile gerçekleştirilmiş oldu. Böylece Türk Devleti Batılı yayılmacılardan sözdeöc almış olacaktı!Bu seçeneğin onaylanması için çeşitli kanıtlar vardır; Bir gün önceden Diyanet İşleri Başkanlığı’na Arapça çağrı buyruğu verilmesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda 15 Temmuz 2016’da yapılması tasarlanan “Kurs bitirme töreninin” 14 Temmuz 2016’ya alınması ve Özel KuvvetlerKomutanlığı bahçesinde Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarının 6 saat baş başa görüşmeleri, Cumhurbaşkanı’nın dinlence yeri olanMarmaris’den15 Temmuz’un gündüz saatlerinde ayrılması gibi…Başka kanıtlara da bakalım.

             4 Temmuz2003 tarihinde Süleymaniye’deki “çuval olayı” ile başlayarak Ergenekon-Balyoz dizi eylemleriiledoruğa çıkan; Batılı yayılmacıların, gerici bir dini topluluğu kullanarak Türk Ordusunu çökertmegirişimlerinin sürdürüleceğini öngörmemek için alık olmak gerektir.Geçmişte benzeri girişimler için yerli işbirlikçiler çoktu; Vahdettin gibi, İskilipli Atıf gibi, Mustafa Sabri gibi, Ali Kemal gibiCumhuriyet döneminde de bitmedi; Şeyh Said gibi,Seyit Rıza gibi…Çökertme tasarımının açık olduğuna ilişkin başka savlar da var:Diyarbakır’daki Cemal Temizöz davasını Doğan Haber Ajansı adına sürekli izleyen Cem Emir ile duruşma aralarında sohbet ederdim… Batman ve Diyarbakır valiliğinden sonra uzun süre Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan çiçeği burnunda İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Diyarbakır valiliği esnasında söz konusu dava açılmadan hemen önce polislere ‘Cemal’in düğmesine basın!’ talimatı verdiğini yine Cem Emir’den öğrenmiştim.”(2) “TSK’nın kökü askeri okullardır. Özellikle 2008 yılı ve sonrası askeri okullara giren askeri öğrenciler ile ilgili ciddi bir araştırma yapılması birzarurettir…Bu anlamda 1986 yılında askeri liselerde ortaya çıkartılan Türkçe giriş sınav sorularının alınması olayı ve sonrasında bu tür çeşitli münferit olaylar, ‘kökü ele geçirme’ girişiminin, çok daha eski yıllara dayandığını göstermektedir.”(3) Bir ayrıntıdan söz edelim…ABD’nin Bakü Büyükelçisi Anne Derse 19 Eylül 2006’da Washington’a ‘İslâmiSofuluğun Azerbaycan’da Değişen Rolü’ başlıklı kriptoyu geçiyor…Büyükelçi Derse, Azerbaycan Devleti’nin 2001-2002 yılındaCemaat’in Kafkas Üniversitesi’nde ilahiyat bölümünün kapatılıp, Bakü Üniversitesi’nde açık kalmasına dikkat çekiyor. Bu daCemmat’e karşı Azerbaycan’ın tetikteki halinisimgeliyordu…Ve elbette, Gülen Cemaati’ne yönelik bir Azerbaycan yaptırımını o günlerde engelleyen kişi dönemin başbakanı Erdoğan’dan başkası değildi. Erdoğan, o süreçte operasyona karşı devreye giriyor veCemaat’ikurtarıyordu.”(4)

              Umarım buraya kadar olan açıklamalardan sonra Türk Ordusu’na(Türk Devletine) karşı yeni birçökertme dizi eylemi yapılacağının biliniyor olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda 15 Temmuz’dan sonra hangi düzenlemelerin neden yapıldığını çözümleyerek“Allah’ın lütfu!” 15 Temmuz düğümünü çözmeye çalışalım:

1.Türk Ordusu üzerindeki dizi eylemler sona erdirilmiş midir? Hayır! Askeri Liseler kapatılmıştır. Mustafa Önsel’in “Ağacın kökü” olarak betimlediği Askeri Liseler,yönetimleri ve alınacak öğrencilerin seçiminde yapılacak nesnel önlemlerleyeniden eğitim ve öğretime açılmış olsaydı devlet yönetimi tehlikeyi ve gerçeği görebildi diyebilirdik. Ağacın kökü yaşamdan koparıldığına göre ağacın kurutulması sürdürülüyor demektir.
2.Harp Okulları “Milli SavunmaAkademisi”nebağlanarak Türk Subaylarının yetiştirilmesi Osmanlı özentili askerlikle ilgisi olmayan bir yönetime bırakıldı. Türk subay adayları, Harp Okullarında savaş sanatının temel değerlerini özümsemenin yanında; Türk tarihine, Cumhuriyete, Atatürk’ün akıl ve bilim yoluna bağlı ve kardeşlik duygusunun egemen olduğu4 yıllık bir süreçle hazırlanmış olmaları gerekir. Türk Ordusu ancak bu şekilde dünyanın en güçlü ordularından birisi olabilir.Bu anlamdaki çabaları görüyor olsaydık devlet yönetimi tehlikeyi ve gerçeği görebildi diyebilirdik. Oysa askerlerin giysileri, kadın askerlerin başörtüsü ile uğraşan akıl dışı bir anlayışın varlığı görülmektedir.
3.Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’nın(GES) 2012 yılında MİT denetimine bırakılması ile bilgi alma yeteneğinden yoksun bırakılan Türk Ordusu’nun, 20 Temmuz’dan sonraJandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanmasıyla gözü kör, kulağı sağır edilmiştir. Sevr anlaşmasıylaOsmanlı Ordusu dağıtılırken,uslarında tam bağımsızlık olanlarca,silahlarının Jandarma birliklerine verilmesinin Kurtuluş Savaşı’ndaki öneminidüşündüğümüzde bu düzenlemenin amacı ile ilgili gerçekçi bir yorum yapılabilir ( Bir bayram(!) günü Jandarma Genel Komutanını trafik görevlisi olarak gördüğümde yüreğim acımıştı).
4.Askeri Hastanelerin kapatılması konusunda ulusa akılcı bir açıklamanın yapıldığını duyan var mı? Savaş ve dizi eylem deneyimleri olan emekli askerler ve gazilerin uyarılarının önemsenmemesi, NBC(Nükleer,Biyolojk, Kimyasal) savunma eğitiminin merkezi olan Askeri Hastanelerin açılmaması hangi gerekçelere bağlanmıştır.
5.Türk Ordusu, Kamu Kurumları ve Siyasi Partilerdekiyayılmacı bağlısı gericiler temizlenmiş midir? Yanıt: Koskoca bir hayır! Aksine, gerici tarikat bağlısı emekli bir General “Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Politikaları Başdanışmanı” yapılmış, Komutanların takkeli erlerle el sıkışması görüntüleri basına verilmiş, Bakanlıklarda tarikat ve cemaat çekişmeleri doruğa çıkmıştır. Cuma namazı gösterileri Osmanlı’daki “ Cuma Selâmlığı aratır olmuştur. Her darbe sonrası görüldüğü gibi Cumhuriyet değerlerine bağlı yurtseverler kararnamelerle FETÖ torbasına konularak atıldılar veya etkisizleştirildiler. Birkaç örnek: İl Jandarma Komutanı olan bir Albay, 15 Temmuz öncesi görev dışı bir görüşmede Başbakanı eleştirdiği içinBİMER’ebildirilmiş 20 Temmuz sonrası açığa alınmıştır. Bir Jandarma YüzbaşıFettullahGülen’i aşağıladığı gerekçesiyleBİMER’ebildirilmiş 20 Temmuz sonrası atılmıştır. Bir doktor gerici yapılara karşı olduğu bilinmesine karşın özünün de bilmediği bir nedenle 20 Temmuz sonrası işine son verilmiştir. Geçmişte FETÖ ile iç içe olankimi siyasetçilerin özellikle AKP içinde etkili konumlarda olduğu belgelerle duyurulması sürdürülürken hiçbir hukuki işlem yapılmamasına nasıl bir yorum yapılabilir?
6.Türkiye’nin uzun erimli hava savunma silahlarına olan gereksinimi Türk Ordusu içerisinde uzun yıllardır belirtilir. S-400’ler konusu gizemini korurken15 Temmuz ile bağını çözümlemek de özellikli bir konu olsa gerek.

 

Sonuç olarak; 15 Temmuz 2016’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, kuruluş ilkeleri korunarak güçlendirildiğinigörebilmek, yayılmacı tehlikelere karşı koruma önlemlerinin alındığını söyleyebilmek olası değildir. Aksine, ‘önceden tasarlanmış’ savlarını haklı çıkarırcasına,16 Nisan 2017’deyapılan halk oylamasıyla dayatılan bütüncül yönetim biçimininteokratik bir yönetim biçiminedönüştürülme çabaları kaygıları artmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in değerleriniözümsemiş milyonlarca yurtsever bu düşüengelleyecektir.Bilinmelidir ki,binlerce yıllık tarihi gerçeklerde görüldüğü gibiSatranç tahtasında “Şah-Mat”diyeceklerin Türkler olacağıyinegörülecektir.

 

(1)Büyük Kumpas Ergenekon, Erol Mütercimler, Alfa Yay., İst. 2014, Sf. 602
(2)İmamların Öcü, Yavuz Selim Demirağ, Kırmızı Kedi Yay., İst. 2015, Sf. 161
(3)Ağacın Kurdu, Mustafa Önsel,Alibi Yay.,Ankara 2016, Sf. 138
(4)Mahrem, BarışTerkoğlu- Barış Pehlivan, Kırmızı Kedi Yay., İst. 2015., Sf. 294-295

 

TÜRKLÜK NAMUSUMUZDURGARA VE LAİKLİKYENİ YÜZYILIN YENİLİKLERİ101'İNCİ YILTÜRK'ÜN TÖRESİCUMHURİYET AMA HANGİSİ?YAĞIMETRİSTEPE’DEN KOCATEPE’YE-2METRİSTEPE’DEN KOCATEPE’YEUTKUYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Atilla ÇİLİNGİR
‘’19 MAYIS 1919’’ BAĞIMSIZLIĞIMIZA ATILAN İLK ADIM
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU