YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

T(ı)RABZON’DAYIM...

T(ı)rabzon, doğduğum şehir!.. T(ı)rabzon, doğup da ‘doyamadığım’ şehir!..Kültürüne; şiirine, türkülerine, hazır bileziğine, yaylalarına, horonuna, vâdilerine, serenderlerine, değirmenlerine, derelerine...doyamadığım şehir!..

Dik yamaçlarından, azgın dalgalı denizine kadar, uzayıp giden çam, gürgen, meşe, kestane, karayemiş, fındık, kızılağaç...ormanları doyulamayacak kadar güzelliklere sâhip!..

Derin vâdilerden akan dereleri, her ne kadar betonlaşlamayla tabiî hususiyetlerinden uzaklaştırılsalar bile, birer hasret yumağı hâlinde süzülüp akıyorlar...

Eskiden, bu derelerin üzerinde, sâhilden yukarılara çıktıkça çokça değirmene rastlamak mümkündü; bugün, çok az, belki de değil!..

Bu tepelerde, bu dağlarda, bu vâdilerde hattâ bu sâhillerde, çan sesine, kelek sesine, zil sesine, gor sesine doyamazdım!..Çamoluklarına doyamadığım şehir burasıdır!..

Kuzu melemesi, at kişnemesi, inek böğürmesi, köpek havlaması, kedi miyavlaması...bu tabiatın vazgeçilmeziydi!..

‘Doyamadığım’ dediğim bu şehir, bâzılarının, ‘mîde’ ile irtibatlandırmaya çalışacağı mânâyla hiç alâkalı değildir!..

Bu, benim, ilk doyamadığım şehirdir. Hiç durmadan yağan yağmuru, zaman zaman azan derelerinin denize sürüklediği kütükler, hangi türünü ararsanız bitki örtüsü ve kuş sesi, hangi cephesinden bakarsak bakalım ap-ayrı manzaraların bulunduğu doyamadığım ilk şehir burası!.. T(ı)rabzon; ilk gözağrımdır!..

Gittiğim, tahsil yaptığım, meslekî vazifede bulunduğum, şiir şölenlerine-toplantılara katıldığım nice şehrimiz var ki, hepsi ayrı ayrı doyamadıklarımdır!..

1957 yılının eylül ayından îtibâren, bu doyamadığım şehirden başka, dört yıl Askerî Lise tahsilimi yaptığım Erzincan bir başka doyamadığımdır...Zigana Dağları’nı bir austin kamyonun şoför mahallinde gidişimin üzerinden tam 63 yıl geçti...Harbiye’yi okuduğum Ankara; üniversiteyi okuduğum Erzurum; vazîfe yaptığım Rize, Diyarbakır, Samsun, hep doyamadıklarımdandır...

İstanbul bir başkadır...Konya, Adana, Mersin, Gümüşhane, Sinop, Elâzığ, Gaziantep, Çanakkale, Hatay, Tokat, Amasya, Sivas, Manisa, İzmir, Denizli bir başkadır!..Afyonkarahisar, Bursa, Edirne bir başkadır!..

İki aydır, ilçem Beşikdüzü’nün Vardallı köyündeyim!..Gülbahar Hâtûn’un emâneti Büyükliman’ın muhteşem manzarasıyla hemhâlim ve günün hangi saatinde, yeşilin her çeşidinin bulunduğu, Karadeniz’in her türlü mâvisiyle içiçe, doyamadığım anlar yaşıyorum.

Doyamadığım T(ı)rabzon’a, bu defa, ancak bir gün ayırabildim. Âşıklar Parkı’nı, Kale Parkı, Meydan Parkı’nı sâdece temâşa edip geçtim!..Sâhilden, ne kadar gözlenebilirse o kadar, Boztepe’yi gözledim...Atatürk Köşkü’nün ihtişamlı hâlini tahayyül ettim!..

Gençliğimin Meydan Parkı aynıydı!..Oradan, Atapark’a geçtim!..Gülbahar Hâtûn Türbesi’nin ve Câmisi’nin bulunduğu parka...Orada, biraz soluklandım!..Zağanos Burcu’nu ve karşısında, T(ı)rabzon Kalesi’nde dalgalanan şanlı Türk bayrağımızı gururla seyrettim!..Doyamadım!..

Zağanos Vâdisi de pek güzel olmuş!..Ona da doyamadım!..

Zağanos Köprüsü’nün öbür yakasından Zağanos Burcu’na bakan, öyle muhteşem bir mekân var ki, içinde, bir dönemin ihtişamlı hâtıralarını yaşatıyor:

Birer cephesi Zağanos Vâdisi’ne dîğer cepheleri Kanuni Parkı’na bakan yanyana iki târihî bina...Biri: Kanuni Evi/Kanuni Sultan Süleyman Osmanı Kültür Evi...Dîğeri; benim de içinde yer aldığım T(ı)rabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphânesi...

Kanuni Parkı’na girince, apayrı bir huzur çöküyor üzerinize...İlk olarak, kaidesinde: “Büyük Türk Padişahı Yavuz Sultan Selim 1489-1511 Yılları Arasında Şehrimizde 22 Yıl Sancak Beyliği (Valilik) Yapmıştır” yazılı, iftihar vesîlesi, şahlanan at üzerinde Yavuz Sultan Selim’in heykeliyle karşılaşıyorsunuz...

Önce; Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphânesi’ni ziyâret ettim. Geçen yıl gördüğümden çok farklı bir hâle bürün(dürül)müş!..Biliyorum ki, T(ı)rabzon Halk Kütüphânesi’nin hakikaten can-hıraş çalışan müdürü Ahmet Emin Akgün’ün bunda büyük emeği bulunuyor!..

Kanuni Evi, bir başka hârika...Kim, hangi emeği vermişse Allah râzı olsun!..Öbür tarafta ise, Fâtih Câmi bir başka sevdâya göz kırpıyor!..Kanuni Parkı, dün ile bugünü; bugün ile yarını kucaklaştıran doyamadıklarımdan...Biraz da bu parkta soluklandım!..

Fakat...beni üzen, istemediklerim, görmeyi, duymayı, düşünmeyi, aklıma getirmeyi arzu etmediklerim de var!..Onlar mı?

T(ı)rafik tam bir keşmekeş!..İlçelerinden bilhassa Yomra, Beşikdüzü ve Vakfıkebir başta olmak üzere yapılaşma tam bir betonlaşma ucûbesi!..Yaylalardaki gibi, sâhillerde de koca koca binalar...Hem de denize sıfır!!!

Bir zamanlar, dalgalarının bütün hırsını çıkardığı kayaların sıralandığı Moloz semti doldurulduktan sonra içinden çıkılmaz bir kaosa bürünmüş!.. Eski Moloz’u bin defa aradım...Erzincan’a, Erzurum’a gidiş gelişlerimde kaldığım Hasbi Palas Oteli’ni, yemek yediğim Çiçek Lokantası’nı özledim...

Dolgu sahasının tam ortasında, bir tarafında sâdece bir yol ile ayrılmış Karadeniz, diğer taraflarında ikamet etmek için hiçbir ev bulunmayan, daha doğrusu hiçbir yönünde ev olmayan bir mekânda inşâ hâlinde bulunan devasa bir câmi...Duâ ettim ki, inşâ-Allah, Cuma ve bayram namazları dâhil, bu câmide iki-üç sıra saf olunur!.. Yanılmam için de duâ ettim, ediyorum ve edeceğim!..

Ne yazık ki, doyamadığım bu şehirden üzülmeden ayrılmam mümkün olmadı...

Hem doyamadığım için; hem de, düşünmeyi, görmeyi, hayâl etmeyi, aklıma getirmeyi istemediğim bir sürü şey için!..Meselâ; târihî değerine hiç kimsenin söz edemeyeceği Sümela için, niçin, her yıl Ağustos ayının illâ/mutlaka 15’inde âyin düzenlenir de, meselâ 10’unda veya 20’sinde değil?

Doyamadığım şehir hakkında yazdığım, “BİR ŞEHRE VARILIR FÂTİH YÜREKLİ” başlı son şiirimi takdimle yazımı sonlandırıyorum:

BİR ŞEHRE VARILIR FÂTİH YÜREKLİ

Seyrân dağlarında kıştan kalma kar,

Tahta oluklardan akan su benim.

Yayla güneşiyle kavuran efkâr,

Horon kıvamının duygusu benim!

***

Bâzen çise başlar, bâzen sis, yağmur;

Yeşil vâdilere çöker bir duman.

Tahayyül ufkunda aşk billûr billûr;

Renk renk çiçeklerde, kaybolur zaman!

***

Çıkarsınız gece, samanyoluna...

İnmek yoktur ordan sabahlara dek.

Yalnızlık lâzımsa insanoğluna,

Ümit toplarsınız hep bekleyerek.

***

Saadetin, kalbde, zaferdir adı;

Bir hâl yaşarsınız, geçip kendinden.

Düşer gönlünüzün her istidadı,

Dupduru sulara kendiliğinden.

***

Bir türkü dolanır, ismi cânandır;

Gönülden süzülür, düzülür dile.

Coşkunun zirvede, ânı, bu ândır;

Aşar sarp dağları vurur sâhile!..

***

Bir şehre varılır Fâtih yürekli;

Mavi gök bakışlı, deniz gözlüdür.

Yemyeşil endâmlı, temeli köklü,

İnsanı civanmert, doğru sözlüdür...

***

Sokakta genç kızlar, birer Gülbahar;

Delikanlı; Fâtih, Yavuz, Kanûnî...

Ah, o şanlı günler, o hâtıralar,

Her gönle nakşolmuş, öyle derûnî!..

O, BİTTİ BEYİMHASBİHÂLBeyitlerle MEMLEKET KANZARALARI-8MİLLET-DEVLET-ORDUBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-7MONTAİGNE’İN DENEMELERİNİ OKURKENBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-6Beyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-5“KÂFİR DE OLSA, İNCİTME SEN” ve KAN DONDURAN HÂDİSELER“HİÇBİR VUKUAT YOKTUR KOMUTANIM!..”Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Atilla ÇİLİNGİR
‘’19 MAYIS 1919’’ BAĞIMSIZLIĞIMIZA ATILAN İLK ADIM
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU