YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

18 MİLYON 241 BİN ÖĞRENCİ

Başlıktaki rakama, üniversiteler dâhil değildir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2020 dönemine ait açıkladığı “Millî Eğitim İstatistikleri”ne göre, “okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde” 18 milyon 241 bin öğrencimiz bulunmaktadır.

    10 milyona yakın da üniversite öğrencimizi katarsak, orta büyüklükte bir devlet nüfusuyla karşılaşırız. Elbette ki, bir ülkenin üniversite öğrenci kapasitesi, öncesi ve sonrasıyla toplam öğrencisi sayısının yarısından fazla olursa, ‘ayrıca düşünmek’ lâzımdır.

    Bunca çocuğumuz ve gencimiz, koronavirüs salgını sebebiyle, “yüzyüze eğitim”den mahrûm olarak, 23 Mart 2020’den beri ‘uzakta öğrenim” denilen bir ‘tarz’ ile tahsile ediyor. Sâdece ‘tarz’, sistem falan değil!..

    Tabiî ki, tıp doktorlarımızın -ve tabiî ki, bütün sağlık mensuplarının-bunca ciddî uyarılarından, gayretlerinden,  kendilerini fedâ edercesine çalışmalarından ve yaşadıklarımızdan sonra, koronavisün bu kadar yayılabileceğini “tahmin etmek için”, doktor falan olmaya hiç de gerek yoktu(r). Zîrâ, ben bile, yaşanan ihmâller sonunda, bu salgının sonbahara doğru artacağını, “Koronavirüs’te Aklımın Almadıkları” (wwwkapsamhaber.com-10 Mayıs 2020) ve “Merhaba Yeni Koronavirüs” (wwwkapsamhaber.com-20 Ağustos 2020) başlıklı yazılarımda ifade ettim.

    Hattâ, son yazımı şu cümleyle bitirdim: “Gözünüz aydın 65 üstüler, 75’likler, 85’likler, 90’lıklar...bu kış, yine içerdesiniz, bilesiniz!..”

     Şimdi, herkeste feverân var!..Niçin? Böyle olabileceği bilinmiyor muydu?

    Peki; bunca merasim, meydan toplantıları, düğünler, p(i)lâjlar, tıklım tıklım kahvehâne sohbetleri, ve dolmuşlardan sonra ne bekleniyordu ki, Millî Eğitim Bakanlığı ve tabiî ki üniversitelerimiz, mevcut fizikî kapasiteleri ve öğrenci sayıları üzerinden ciddî bir “eğitim-öğretim tedbiri düşünüp” gereğini yapmaya çalıştı mı? En azından, bana kapalı!..Görünen o ki, yapmadılar!..

    Ancak; hemen ifade edeyim ki, Millî Eğitim Bakanlığı’na, bu hususta, çözüme yönelik, birkaç teklifim de olmuştur. Bu yazımda, yaptığım tekliflere kulak tıkansa da, kamuyu bilgilendirmek bakımından yenileriyle birlikte, bir hulâsasunuyorum.

    İlk önce, Sayın Bakan’ın, “ders sayısının çok fazla olduğu ve bu sayının azaltılması gerektiği” beyanından hareket edeyim: Peki, bu beyandan sonra geçen sürede ne oldu? Azaltıldı mı? Hayır!..

    O hâlde;

1. Köy okulları âcilen açılmalı ve ‘dolmuşçu/taşımalı sistem’ kaldırılmalıdır. Köyler canlanmalıdır.
2. Her seviyeli okuldaki ders sayısı aynı âcilen en az yarıya indirilmelidir.
3. Kitaplar, konu bütünlüğü bozulmadan sâdeleştirilmeli; konuşulan/güzel bir Türkçe’yle, ‘öz’ hâlinde verilmelidir.
4. Haftalık ders saati, 3x6=18 saat olmalıdır. Böylece; ikili değil, üçlü öğrenime bile geçilebilir, fizikî kapasite kullanımı elverişli hâle getirilebilir ve “yüzyüze öğrenim” şartları sağlanabilir.
5. Öğretmen okulları ve Askerî Liseler açılmalıdır.
6. Meslekî ve Teknik Öğretimdeki dersler de aynı şekilde azaltılmalı, meslek derslerine şimdiki gibi göstermelik değil, hakikî mânada ağırlık verilmeli,  bu okulun mezunları doğrudan doğruya iş hayatına hazırlanmalı ve arzu edenler hiçbir imtihana tâbi tutulmadan meslekleriyle ilgili meslek yüksek okullarına girebilmelidir. (Not: Bu okulların mezunlarına lise diploması hâricinde “İşyeri Açma Belgesi” de verilmektedir. Soruyorum: Bu gençler, hangi bilgi, tecrübe ve sermayeyle işyeri açacaklardır.)
7. Her meslek okulu mezunu, yalnızca kendine mahsus bir üst fakülte veya yüksek okula girmek için hazırlanmalıdır.
8. Genç “beyingücü” ve ‘işgücü’nün yurt dışına kaçmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Yuriçi öğrenim ve çalışma sahaları açılmalıdır.
9. Çok heveslenilen “uzaktan öğrenim”den sür’atle uzak durulmalıdır.
10. Uzaktan öğrenimin, âileler için çok pahalı olmasının, pedagojik olarak uygun olmamasının ve bir âilede birden çok çocuk veya gencin tahsilde bulunuşunun zorluğu yanında, dersi anlatan öğretmenlerin ‘ekran başında’, birkaç kişiyle muhatap olmasının zorluğu düşünülmelidir. Kimse, kimseyi kandırmasın!..Başarısızlığın kusuru; bu hususta, hiçbir tecrübeye sahip öğretmenlerde de aranmasın).
11. Geçen dönemin başarısızlığındaki sebepler üzerinde durulmalıdır. Meselâ; ders tâkip etmesi gereken öğrenciler hakında hazırlanmış bir rapor var mıdır? Varsa, ne gibi aksaklıklar veya başarılar mevcuttur ki, “koronavirüs salgını” bahane edelerek uzaktan öğrenim uygun bulunmuştur?
12. Genel olarak, ülkemizin iktisâdî ve sosyal şartlarından dolayı, her öğrencinin bilgisayarı olması mümkün değildir. Hele, birkaç kardeş buna mecbûrsa ve bir de ‘yaygınağ/internet’ bağlantısı imkânları yoksa, durum facia’dır.
13. Fizikî mekân kullanımı, başta da söylediğim gibi, ‘köy okulları’nın açılması, ders kitaplarının sayısının azaltılması, haftalık ders yükünün 18 saate indirilmesi ve asgarî ikili veya üçlü öğrenime geçmekle mümkündür.

 

Bilinmelidir ki, ‘uzaktan öğrenim ile, Türkiye’nin en dinamik gücü âdeta hapsedilmekte; yirmi yaş altı ile 65 yaş üstü toplumdan tecrit edilmektedir. Başka ülkelerinki, beni, çok da ilgilendirmiyor. Hele de iktisâdî bakımdan kuvvetli olanlarınki!..Bizim gencimizin p(i)sikolojisi çok farklıdır. İşsizliğin, p(i)sikolojilere menfî etkisi üzerinde, ne yazık ki, hiç durulmamaktadır.

 

Uzaktan öğrenimi bir ‘zarûret’ olarak görmüyorum.Çâresi vardır.

 

Ciddî tedbirler alınamadığı kanaatini taşıyorum. Ne yazık ki; Türk çocukları ve gençleri, öğretmenlerini ve okullarını tanıyamadan ve sâdece ‘bir takım kuru bilgileri kazandıklarını sanarak’ uzaktan öğrenime devam ettirilmektedirler.

 

Geç kalınmıştır!..Ancak...

 

Telâfisi için geç kalınmamalıdır!.. 

 

 Her geç kalışın, bize, çok pahalıya mâl olacağı da âşikârdır!..

O, BİTTİ BEYİMHASBİHÂLBeyitlerle MEMLEKET KANZARALARI-8MİLLET-DEVLET-ORDUBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-7MONTAİGNE’İN DENEMELERİNİ OKURKENBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-6Beyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-5“KÂFİR DE OLSA, İNCİTME SEN” ve KAN DONDURAN HÂDİSELER“HİÇBİR VUKUAT YOKTUR KOMUTANIM!..”Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Atilla ÇİLİNGİR
ANNELER GÜNÜNDE YAŞANAN GERÇEK…
Atilla ÇİLİNGİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
ATATÜRK DEMOKRAT MIYDI?
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU