YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

AZGINLIK ÇAĞI

İster azgınlık, ister çılgınlık diyelim, böyle bir zamanda yaşıyoruz!..Azgınlığı, çılgınlığı, taşkınlığı yapanların, yaptıklarının yanlarına kâr kalması, bunların daha da artmasına sebep olmaktadır.

Aslında, azgınlık çağını, şu veya bu vakte dayandırmak da yanlış. Çünkü; bugün, kendini medenî gösteren ülkelerden, meselâ ABD’nin 1492 lerdeki Kızılderili katliâmları, kim ne derse desin, hâlâ çok tâzedir.

F(ı)ransızların Cezayir, Sırpların Boşnak, Almanların Yahudi, İngilizlerin Avustralya’da Aborjin, Rumların Kıbrıs’ta Türk, Rusya’nn ve Çin’in bilhassa Türk katliamları bu azgınlıklara numûne teşkil eder. Tabiî ki, Batılıların katliamları bu kadarla sınırlı değildir!..

Bütün bunlar, ne yazık ki, halkı kandırılmış olan kötü idâreciler yüzündendir.

Yûnus Emre (1240-1241/1320-1321), “Beğler azdı yolından bilmez yoksul hâlinden/Çıkdı rahmet gölünden, nefs gölüne talmıştır” derken, elbette ki, sâdece kendi zamanına ulaşan ve zamanına dâir kanaatlerini ifade etmiştir. Fakat...

Demek ki, “beğler”; hangi zamanda, hangi makamın veya hangi kasanın başında iseler, “azgınlık”lara sahipmişler. Neronlardan, Hitlere, Mussoliniye, Lenine, Staline, Mao’ya, Nikolay Çavuşesku’ya, Saddam Hüseyin’e, Radovan Karaciçe...kadar, nice beğler(!) saltanatları boyunca, bu azgınlıklarıyla meşhûr olmuşlardır.

Beğler ve kendini beğlik mertebesinde gören nice zevat, hep bu tantananın ve ihtişamın güç gösterisiyle, nice katliâmların müsebbibi olmuştur.

Bir şey var ki; bunların çoğu, âciz, korkak ve merhametsizdi ve cinâyetlerinin hepsi, aşağılık duygusunun eseriydi!..

“Beğler”, bir türlü değil!..Meselâ; bir beğ (!), silâhını çekip, sokak ortasında, kız kardeşini takır takır vurabiliyor!..Bir beğ(!), sokak ortasında, bıçağını çıkarıp, bir genç kızı bıçak darbeleriyle öldürebiliyor!..Bir baba, kızını veya oğlunu; bir kardeş, kardeşini aynı usûlllerle delik deşik edebiliyor!..Hepsi kabadayılık, beğlik, ağalık adına!..

Sâdece bu kadarcık değil elbette!..Beğler’in mârifetleri bitip tükenmezdir!..Bâzıları da, devlet yöneten bâzı beğlerin peşinden yürüyen kaatil beğlerdir!..

Azgınlık, sâdece vurup kırmayla da alâkalı değildir!..Hakaret eden beğler, adam kayıran beğler, yalan söyleyen beğler, herkesi aşağılayan beğler, küfürbâz beğler...sıra sıra!..

“Balık baştan kokar” diye bir atasözümüz vardır.

Bir âyeti kerîmede de şöyle buyurulur: “Bir kavim/topluluk/cemiyet/millet kendini değiştirmedikçe/bozmadıkça, Allah, onların durumunu/hâlini, değiştirmez/bozmaz” (Rad, 11)

Demek ki, idâreci ve halk yâni idâre edilen arasında önemli bir ahlâkî âhenk/denge bulunmalıdır.

Meselâ; “Aldatan bizden değildir” veya “İmân ile yalan bir arada bulunmaz” hadîsleri, birer “azgınlık” f(i)renidir ammâ kime göre?!..

Birkaç hadîs daha nakledelim:

“Sizi idâre edeniniz, sizin bulunduğunuz duruma göre olur.”

“Her şeyi bozmak için bir âfet vardır. Bu dinin (İslâm’ın) âfeti de kötü idârecilerdir.”

“Müslümanların lideri, yahut o lider tarafından ümmetin işlerine tayin edilen bir vali, iş sahiplerine, fakir ve düşkünlere kapısını kapar, ümmetin zayıfları, huzuruna giremez ise, C. Hak da onlara af ve semâvat kapılarını kapayarak, kendi ihtiyaç ve düşkünlüklerini ilâhî dergâha arz edemez olurlar.”

“Hiyanetin en büyüğü, bir valinin halk arasında ticaret yapmasıdır”.

Bu kadar yeter sanıyorum!.. Azgınlık; idâreci ile halk ve halkın da kendi âile efradı, komşuşu ve münâsebete bulunduğu çevreyle ilgilidir. İdâreci-halk münâsebetinde, iki tarafta mes’uldür. Biri; seçeceği idârecinin âdil, liyakatli ve nâzik olmasını tercih etmeli; diğeri ise, idâre edeceği halka karşı adâleti sağlayıcı ve tarafsız davranmasını bilen olmalıdır.

Bugün, Türkiye’de ve dünyada aşırı bir çılgınlık yaşanmaktadır. Yegâne sebep, insanların p(i)sikolojik tatminsizlği kadar, adâletin sağlan(a)mamasıdır.

“Beğler”; uzaktan uzağa birbirlerine olmadık aşağılamalarda bulunuyorlar, olmadık tavırlar sergiliyorlar.

“Beğler”; içerde, muarızlarına, en hafifi “şerefsiz” olmak üzere, söylemedik söz, yapmadık haraket bırakmıyorlar. Sonra...

Sonra...Hepsi de, kâh millî birlikten, kâh insanlık barışından, sevgisinden, saygısından veya hoşgörüsünden bahsediyorlar!..Sâdece boş lâf!..

Bugün, dünyada, mes’eleleri, bağırıp çağırmadan aklı selîm ile hâlle çalışan, azgınlığını dizginleyen, nasihatçi ve yol gösterici bir “beğ” gösterebilir misiniz?

Zâten, beğ, beğ olsa, bunlar olmaz değil mi?

Şahsî, siyâsî, zümrevî veya ticârî adam kayırmaların her türlüsü ile, devlet malını çarçur etmenin her vasıtası piyasalarda kol geziyor!..

Hebâ olan zaman, hebâ olan para, hebâ olan gençlik/insanlık...kimsenin gözüne görünmüyor!..

Her şeyden önce, adâletli bir seçimle işbaşına gel(e)meyen idârecilerin adâletli davranması beklenemez.

“Dünya böyle!”, deyip geçelim mi!?

Hangi ülkeye bakarsanız bakınız; sistemin adı ne olursa olsun, kapitalizm veya sosyalizm adı altında görünmez kabûl edilen komünist veya faşist zihniyetli para babalarına hizmet eden, ne oldukları belirsiz kozmopolitlerin yönettiği dünyanın geldiği seviyesizlik burasıdır.

Kim ne kadar, medeniyet diye çırpınırsa çırpırsın, kendini parçalarsa parçalasın, yegâne kurtuluşun ‘adâlet’ olduğunun idrâkinde bulunmayan her devlet reisi,” azan beğler” sınıfından başka bir mekânda bulunamaz!..

TÜRKİSTAN’DA ZAMANHER ŞEY SEVMEKLE BAŞLARGİRDAP/ASKERÎ OKULLARDA KATLİAMGENÇLİĞİM EYVAHDİLİMİZDEKİ DİKENLER (Uydurma ve Yabancı Kelimeler)“GİRİT’İ KAYBETMENİN BİTMEYEN ACISI”KÜLTÜR DEĞİŞMESİ DEDİKLERİ...EY SİS DAĞI, SİS DAĞITÜRK ORDUSUNA BALYOZYANAN CAN...CANÇEKİŞEN TOPRAKTIRYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR ÖLÜMÜN ARDINDAN
Osman KARA
M. Halistin KUKUL
TÜRKİSTAN’DA ZAMAN
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
YENİ BİR LAİKLİK YOKSA YENİ BİR DİN Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
ŞİİR VE ŞÂİR(1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Atilla ÇİLİNGİR
TARİHİMİZE NOT DÜŞEN GERÇEKLER… (Zaman Asla Kaybolmaz)
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa ÖZDEMİR
SEMERKANT
Mustafa ÖZDEMİR
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU