YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

ZAMÂNE ÇOCUKLARI/GENÇLERİ

      Yaşımız kaç olursa olsun, bu tâbiri hepimiz duymuşuzdur...

       Nedense, ileri yaşta olanlar, kendilerinden küçükleri hep çocuk veya genç görürler. Yaptıkları bâzı davranışları yanlış hatta saygısızlığa numûne görerek, onları, bu tarzda bir söyleyişle küçümserler. Hattâ hakîr bile görürler.

       O ileri yaşlardakiler, hiçbir zaman, kendilerine ‘zamâne ihtiyarları’ sözünü yakıştırmaz / yakıştıramaz ve her zaman, kendilerini, onun dışında tutarlar.

      Bu; çok garip bir hâldir!..Hem sosyolojik ve hem de p(i)sikolojik bir hâl!!!

     Hâlbuki, nice aksakallı dedeler ve nûrânî çehreli nineler vardı / vardır ki, günlerini, hep nasihat, tevâzû ve müsâmahayla, yardımseverlikle geçirmişlerdir/geçirmektedirler.

      Nice ihtiyarlar, gergin olmayan, kimseyi de gerginleştirmeyen, Cenâb-ı Allah’ın kendilerine verdiği bunca ömür için şükredip, tebessümlü hâlleriyle dâima örnek olmuşlardı.

       Peki, biz niye olamıyoruz, diye sorup, kendimizi sîgaya çekmeyelim mi?

       Çocukken, bâzı büyüklerim, zaman zaman, beni, yanındaki teyzelere/halalara, amcalara/dayılara çekiştirirken, hep ‘zamâne çocuğu” derlerdi. Bu; az da olsa, sevgi de ifade ederdi ammâ bir sitem de taşırdı. Belki de, ben, onu, öyle anlardım. Yoksa, bir büyüğün, evlâdını veya torununu sevmemesi mümkün müdür?

      Fakat...zamanla gördüm ki, bu ’sitem’ oldukça yaygınmış!.. Çevremde, kim olursa olsun, tahsillinin veya tahsilsizin dudağının ucunda, bir “zamâne çocuğu veya zamâne genci”dir dolaşıp duruyor.

       Elbette ki, sözlüklerde, “aynı zamanda doğan, yaşayan çocuklar, gençler” târîfleri de bulunmaktadır!..Ancak...

       Ancak, bu târîf, artık hükmünü kaybetmiş görünüyor!..

      Bir de, az da olsa ‘zamâne delikanlıları’ denmesine rağmen; çok sıklıkla, ‘zamâne kızları’ daha yaygındır. Niçin? İşte, sosyologlar ve p(i)sikologlar için, araştırılması gereken önemli bir konu!.

      İnsanın insanı hor görmesi asla kabûl edilemez. Çünkü; insan, mukaddes kitâbımız Kur’ân-ı Kerîmde: “Biz, insanı, en güzel biçimde/surette yarattık” (Bknz. Et-Tin, 4) ve “And olsun, biz, Âdemoğullarını, üstün bir izzet ve şerefe mazhar kılmışızdır.” (Bknz. El-İsrâ, 70) diye târîf edilmiştir.

      Esas olan, bugün, türlü tesirler altında, ‘Yanlış yollara sapma temayülünde bulunan çocuklarımız ve gençlerimiz için hangi tedbirler alınmıştır veya alınıyor?” sorusunun cevabını bulmalıyız.

      Bilmeliyiz ki, dünya, bir “ahlâk imtihanı’ vermektedir. İktisâdî, kültürel, askerî veya içtimâî bir takım faaliyetlerin baskı altında tuttuğu bu ‘tecrübesiz veya az tecrübeli’ insanlar, binbir çeşit tazyîkin menfîliğini yaşamaktadırlar.

       Her yaş seviyesindeki insanın/insanımızın mes’eleleri, sıkıntıları ve  zorlukları farklı farklıdır.

      Siz/biz; âile, cemiyet ve devlet olarak, fazla bir şey vermediğiniz/veremediğiniz bir çocuğu veya genci “zamâne çocuğu veya genci” diye aşağılamak, hakîr görmek ve dertlerine çâre aramamak,  bulamamak / olamamak  hakkına sâhip değilsiniz/değiliz.

          Eğer, hâl bu ise, demek ki, gerekli ihtimam ve gayret gösterilmemiştir!..

          Hattâ; ortaya atılır, “üniversiteler, bilmem ne  evleridir” diyerek, koskoca bir câmiayı zan altında bırakırsınız ve o zaman, sizin de insanlığınızdan söz edilemez.

           Bu sebeple; başta maârif, adâlet, kültür ve diyânet teşkilâtlarının çok ciddî olarak, kendilerini sîgaya çekmeleri gerekir.

          O hâlde bâzı sorular soralım:

          *Efendim, siz, ahlâkî değerleri ön p(i)lânda tutan, yalansız-dolansız bir sistem inşâ ettiniz de, çocuklar ve gençler, buna itiraz mı ettiler?

         *Disiplinle baskıyı; demokratik anlayışla lâçkalığı ayırıp, mâkul ölçüler içersinde davranışlara sâhip olabilecek hükümleri getirip uygulamaya çalıştınız da, çocuklar ve gençler, bunu ret mi ettiler,  bunun dışına mı  çıktılar?

          *Okulu kitaplarını, Hazret-i Ali Efendimizin: “Çocuklarınızı, kendi zamanınıza göre değil; onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin” sözününün tatbikatçısı olarak, sâde, anlaşılır, ilmî esaslara  göre hazırlamış, onlara okuma zevki veren, geleceklerine dâir hedefler aşılayan bir hacım, üslûp ve sayıda mı sundunuz?

        *Her yaş seviyesindeki çocuğumuzu ve gencimizi, kendi zevk-zekâ ve kaabiliyeti ölçüsünde  tespit edip, -mümkün olan müşterek maddî fırsatları temin edip- gerekli teşviki mi sağladınız?

        *Bu çocukları ve gençleri yetiştirecek olan kişilerin/öğretmenlerin de, mükemmel bir maârifçi olarak yetişmeleri için gerekli zemini hazırladınız  ve meslekî hayatlarında, onlara, “insan yetiştirmenin mukaddesliği” ölçüsünde kıymet mi verdiniz?

        *Bilhassa gençlerimize, üniversite bitirdikleri hâlde, en azından, karınlarını doyurabilecek bir iş imkânı mı sağladınız?

        *Allah ü teâlanın, “en güzel biçimde yarattık” buyurduğu, “en şerefli” varlığa gereken ihtimamı ve değeri mi gösterdiniz?

            Şunu da unutmayalım ki; bütün kötülükler, çocuklardan ve gençlerden değil; ekseriyâ, işin erbabı olmayan idâreciler ile, yaşlanmaya başlamış ve yaşlanmış kişilerden zuhûr etmektedir!..Samimiyetle söyleyeyim ki, bu da, ilgililerce araştırılmaya değer bir husustur!..

“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”MAÂRİFİMİZ ALÂRM VERİYORDÎN ve SİYÂSETBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-14SEKSENLİKLERBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-13KURTULUŞ GÜNLERİSİYÂSET BOĞUYORBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-12MİLLÎ EĞİTİM ZORDAYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR GELİŞ İKİ GİDİŞ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU