YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

KÜLTÜR VE PARA

     Çağımız iktisat çağıdır...İlim çağı deyip, kestirip atanlar da var!..Aslında, ilim, her çağın gözdesidir. Fakat...Yaşadığımız çağ, ne çağı değil ki!!!

    Geride kalan çağların bütün çirkeflikleri, çirkinlikleri, iğrençlikleri, kepâzelikleri, cinnetleri, cinâyetleri, merhametsizlikleri, korkunçlukları, yalancılıkları ve adâletsizlikleri âdeta bu çağda toplanmıştır!..

     Fakat iktisat; bütün mücâdelelerin, çekişmelerin, çatışmaların ve  savaşların müşterek çıkış noktası olmuş, öyle telkîn edilmiş ve menfaat, fertten, millete/devlete baştâcı edilmiştir!..

    Elbette ki, ilim; yegâne çıkış noktasıdır!..Para, onsuz; o da, parasız olmuyor!..

     Zaman zaman dînî ve millî sebepler olsa bile, bu savaşlara nazaran daha az!..

     Yâni, bütün mes’ele daha çok paraya sahip olmak dâvâsıdır.

     Bu durum; en gelişmiş devletlerde daha fazladır...Târihten gelen sömürgecilikle, doymak nedir bilmiyorlar...İnsanın insanı ezmesine zerrece insâf göstermiyorlar. Öyle ki, kendi ülkelerinin fertleri arasında bile uçurumlar bulunuyor...Tınmıyorlar!..

     Bu vaziyette, bir Lâtin atasözü aklıma geliyor: “İnsan, insanın kurdudur”.

     Susuzluğuna acımıyor, açlığına acımıyor, ölümüne merhamet göstermiyor...Nasıl insanlık, değil mi?

    Kültür; insanın, kendi düşüncesiyle, el emeği göznûruyla meydana getirdikleridir. Kültürlerin geliştirilmesi, medenî yaşayışın temelini teşkil eder. Bu temelde en müessir unsur ise, kitaplardır.

    Bizim medeniyetimiz, kitap medeniyetidir ammâ dünyanın en az okuyan milleti de, maalesef, biziz.

     Bugün, bir kitap basımının, bir kaldırım taşı döşenmesi kadar değer taşıdığına inanmak istiyorum...

     Yayınevleri, eğer, bir kitap, ticârî olarak çok gelir sağlıyorsa, ona öncelik tanıyorlar. Haksız mıdırlar? Hayır!..Asla!..Ortaya sermaye koyuyorlar, ne yapsınlar? Kâğıt fiyatları almış başını gitmiş!..Hadi, kitabı bastı diyelim, ya reklâm, ya dağıtım işi nasıl olacak!?..

     Devlet’in kültür işleri, zâten, “turizme”, “ticârete”, “tanıtmaya” ayârlı.

     Paran varsa, kitap bastır. Gücün yeterse, reklâmını ve dağıtımını yap/yaptır!..

     Gelişmek mi? diyorsunuz.  Parasını öroya, dolara yatırıp, altın fiyatlarını tâkip eden birini bırakınız, limon satan birinin bile bir kitap yazandan daha çok kazandığı bir ülkede yaşıyoruz.

     Çok dertleniyorsan, yazma! diyenler olabileceğini biliyorum. Zâten diyorlar!..Bu hususta, kimseye bir diyeceğim de yok!..Herkes, kendi düşüncesinden mes’ul!..

     Para ve kültür niçin yanyana duramıyor, ben, ona şaşıyorum...Bir târihî şahsiyetimizi, bir kahramanlık destanımızı, bir an’anevî değerimizi günyüzüne çıkarmak için gayret sarfedenler niçin arka p(i)lânda yer alıyor?

      Bir şiir, bir tiyatro, bir deneme, bir araştırma veya bir hikâye kitabının basımında harcanacak paranın gereksizliğine inanan tavrın, gelecek nesillere ışık tutacağı görüşündeki hesapsızlık hangi idrâksizliğin neticesidir?

      Para, hiçbir zaman, istense bile, yok farzedilemez!..Ancak; para, kullanıldığı yere göre değer bulacağından, onun irtifa kazanması da, ilim, san’at ve kültüre sarfıyla mümkündür. Kalıcılık bunlardadır.

      Millî kültürümüzün gelişmesi, yaygın ve cihânşümûl bir hâl alması için, parayı önemli bir ‘vasıta’ kabûl edebiliriz.  Sâdece vâsıta!..

      Târihe baktığımız zaman görürüz ki, bir milleti bir dîğerinden ön p(i)lânda tutan yegâne kıymet, ortaya koyduğu ilim ve san’at eserleridir.

        Orhun Kitâbeleri varsa daha güçlüyüz!...Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugat’it-Türk’ü, Yûsuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i varsa göğsümüz kabarık, Yûnus Emre’nin Dîvânı’, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevîsi varsa cihânşümûl bakışımız daha geniştir.

      Her şey para diyen bir zihniyet, gelişmeyi, sâdece maddî bakışla hâlle çalışır. Hâlbuki, fazîlet, edep, hürmet, nezâket, merhamet gibi değerlerin kazanımı, para’yı, hiç de önde görmemektedir.

  1. Ahmet Arvâsî: “Türk medeniyeti bir bütündür. O, Türk Milleti’nin tarih sahnesine çıkışıyla başlar, zaman içinde güçlenerek gelişir. Gelişimini “Türk kültür malzemesine” bağlı olarak sürdürdüğü için, orijinaldır.” der.

    Ne yazık ki, biz, bu kültür ve medeniyeti idâme ettirebilmek için gerekli vâsıta’yı yeterince sağlayamıyoruz ve yerinde kullanmayı beceremiyoruz.

      Ne yazık ki; bugün, “demokratik” denilen, fakat ekserisi “kapitalist-komünist-faşist” icraâtta bulunan idâreler nezdinde büyük bir değer olarak yükselen ve parlayan yegâne unsur “para”dır.

        Yâni; para, “kültür’ün de “siyâset”in de fevkinde bir kıymet olarak görülmektedir.

O, BİTTİ BEYİMHASBİHÂLBeyitlerle MEMLEKET KANZARALARI-8MİLLET-DEVLET-ORDUBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-7MONTAİGNE’İN DENEMELERİNİ OKURKENBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-6Beyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-5“KÂFİR DE OLSA, İNCİTME SEN” ve KAN DONDURAN HÂDİSELER“HİÇBİR VUKUAT YOKTUR KOMUTANIM!..”Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Atilla ÇİLİNGİR
ANNELER GÜNÜNDE YAŞANAN GERÇEK…
Atilla ÇİLİNGİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
ATATÜRK DEMOKRAT MIYDI?
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU