YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

İshak MEMİŞOĞLU

OTOPARKIMI İSTİYORUM

Belediyelerin otopark parası adı altında, otopark yönetneliğine dayanarak topladıkları parayı, bu amacın dışında harcamamaları gerekirken; bu paraların ait oldukları hesaplarda olmamaları, amacı dışında harcanmaları suçtur.

Altında otopark yapılmayan binalarda,Bayındırlık Bakanlığı (bugünki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafında çıkarılan yönetmeliğin öngördüğü oranlarda hayli yüklü miktarlarda otopark paraları tahsil ediliyor. Bu yönetmelik 2006 yılında revize edildi.
Otopark yönetmeliği hakkında genel tebliğ esaslarına göre " Gelişme alanlarında imar planı gereği otoparkın parsel dışında karşılanması zorunlu olan binalara ait otopark ihtiyacının merkezi sözkonusu parsel ve yarıçapı 500 m. olan bir daire alanı içinde yer alan bölge veya genel otoparklarından sağlanması gerekir. " hükmü yer almaktadır.
Sözün kısası, kent içindeki yolların bina önlerine isabet eden kısımları (Eğer belediye tarafında otopark olarak belirlenmişse) zaten o binalarda yaşayan vatandaşlara ait.
Halkımızın şunu bilmesi gerekir. Binaları için para ödenen oto park sayıları ruhsatlarında bellidir. Bu sayı kadar otoparkı belediye kendilerine VERMEK ZORUNDADIR.


Otopark yeri ve sayısı, bölgenin ve beldenin fiziki şartları, gelecekteki ihtiyaçlarının çevre dahilinde belirleneceğine dair yasal düzenleme 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 37. ve 44. maddelerinde verilmiştir.
Yürürlükte olan Otopark Yönetmeliğinde ;
otoparklarla ilgili düzenleme 20.03.1991/20820 ve 01.07.1993/21624 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan yönetmeliklerle belirlenmiştir.
Otopark ile ilgili olarak imar yasasının 37.maddesi şöyledir. “İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak gerekli otopark yerleri ayrılır. Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere gerekli otopark yeri ayrılmadıkça yapı izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmez. Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez”
Bu yönetmelikle binayı kullananların otopark ihtiyaçlarının binanın içinde veya binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenmesi esas alınmıştır.Otopark sayılarının belirlenmesinde, her 3 daire için 1 otopark, iş yerleri ve resmi kurumlar için ise işlev ve kapasite durumları gözönüne alınarak, kullanıcı sayısına göre veya m2 birim üzerinden belirleme kriterleri esas alınmıştır.
İmar planları hazırlanırken parselinde otopark yapımı mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karışlanması amacıyla bölge ve genel otopark yerlerinin ayrılması gerektiği de bu yönetmelikle esasa bağlanmıştır.
Belediyeler, bina otoparkı yerine otopark sorununun nasıl çözümleneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlü tutulmuşlardır.
Yönetmeliğin “Otoparkların Amacı Dışında Kullanılamayacağına dair 8. Maddesinde”
Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerlerinin, plan ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemeyeceği,
Belediyelerin, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevli oldukları, aksi uygulamalarda İmar Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Yine Yönetmeliğin “Bina Otoparkı Yapılamayan Parseller” başlığı altındaki 9. Maddesinde ;
Bina içinde veya parselinde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu belediyece imar durumu ile ilgili ilk müracaat tarihinden başlayarak 30 gün içinde ilgilisine gerekçeleri ile birlikte bildirileceği, Belediyelerin bina otoparkı yerine otopark sorununun nasıl çözümleneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlüdür denilmektedir.
Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmayacağı da hükme bağlanmıştır.
Yönetmeliğin “Otopark hesabından yapılacak harcamalar” başlıklı 11. Maddesinde ise;
Otopark hesabında toplanan meblağın, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşaasında kullanılacağı,
Otopark hesabında toplanan meblağın otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı,
Otopark hesabında toplanan meblağın, belediyelerce hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve hakediş raporuna göre belediyesinin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine ödeneceği,.
Otopark hesabında toplanan meblağın, amacında kullanılıp kullanılmadığı hususunun İçişleri Bakanlığı'nca denetleneceği kesin bir dille ifade edilmiştir.

Bütün bu kesin hükümlere rağmen, otopark paraları belediyeler tarafından amacı dışında harcanmıştır.
Kentlerde yaşanılan trafik ve otopark sorununun tek sorumlusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediyelerdir.
Mimarlar Odası Samsun Şubesi olarak, bu konuda bir farkındalık yaratmak ve otopark konusuna dikkat çekmek için bir çalışma başlattık.
Öncelikle Hizmet binamızın ruhsatını veren ve ruhsatla birlikte otopark ücretini tahsil eden İlkadım Belediyesine 2013 yılında parselimiz içinde karşılanamayan 16 adet otopark için tahsil ettikleri 70.000 Tl paranın karşılığında yönetmelik gereği makul yürüyüş mesafesinde göstermeleri gereken otopark alanını kurumumuza tahsisi etmediklerini yazılı olarak hatırlatıp talepte bulunduk.
İlkadım belediyesi, otopark bedellerini Büyükşehir adına tahsil ettiklerini, otopark yapma ve tahsisi etme yükümlülüğünün büyükşehire ait olduğunu belirterek, talebimizin Samsun Büyükşehir Belediyesine iletildiğini belirten bir yazı ile karşılık verdi. Bu yazıyı takiben iki ay beklememize rağmen Samsun Büyükşehir İlkadım Belediyesinin yazısına sessiz kalmayı tercih etti. Mimarlar Odası olarak durumu hatırlatan ve İlkadım Belediyesine yazılan yazıyı ilgi tutan yeni bir yazı 29/5/2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesine iletildi.Yazının teslim tarihinden itibaren yine iki ay geçmesine rağmen cevap verilmeyince yasal olarak talebimiz red edilmiş sayıldığından, reddin iptali için Samsun İdare Mahkemesi'nde dava açmak zorunda kalındı. Dava süreci devam ediyor.

İshak MEMİŞOĞLU -Mimar

 

OTOPARKIMI İSTİYORUMYEREL YÖNETİMYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
“NAH ALIRSIN”DAN AKDENİZ” MARŞINA
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU