YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

EY SİS DAĞI, SİS DAĞI

   Ortaokul yıllarımda (1954-1957), müzik öğretmenimizin bize söylettiği bir türkü vardı:

     “Ey Sis Dağı, Sis Dağı

      Eritemedin kar’ı.

      Bugün de böyle geçti,

      Yüreğimin efkârı!”

     Aradan altmışbeş yıla yakın zaman geçti, işte o Sis Dağı’na, henüz, yaz mevsimiyle sonbaharın birbirinden ayrılamadığı az bulutlu, güneşin kendini sezdirdiği bir eylül günü (10 Eylül 2021) gidebilmem nasip oldu.

    Bir insan; Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerini gezip gördüğü hâlde, doğup büyüdüğü yere kırküç kilometre uzaklıkta bulunan, adı türkülere konu olmuş bir mekâna gidememesi için ‘şükür’ mânasında, ‘nasip’ kelimesinden başka hangi kelimeyi kullanabilirdi!..

     Düşünebiliyor musunuz ki, medhedenlerini dinliyor, gazetelerde değişik cephelerden çekilmiş fotoğraflarını görüyor ve fakat , bunca geçen zaman içersinde, buraya gitmek için bir fırsat bulamıyorsunuz!..

    Hayat  böyle!..Olunca oluyor; olmayınca da, ne yaparsanız yapın olmuyor!..Sebeplerini ise, sıralamaya hiç gerek yok!..

    İşte, böyle bir zamanın böyle bir günündeyim!..

     Kardeşim Sedat, eşi Nermin Hanım, ben ve eşim Cânan Hanım, bu, bunca zamandır göremediğimiz, Beşikdüzü’nden Karadeniz’e dökülen Ağasar Deresi vâdisini tâkîp ederek, Sis Dağı’na doğru yol alıyoruz.

    Arabayı; Sedat kullanıyor!..

    İlk istikamet: Şalpazarı!..

    Endîşemiz hattâ korkumuz, şu: Sâhilde hava açık ammâ, ya Sis Dağı dumanlı, sisli, çiseli, yağmurlu  ise, o zaman ne olacak, ne yapacağız?! Çünkü, o zaman, göz gözü görmez olur ve sâdece yorgunluğumuzla kalırız!..

     Neyse, başka çâremiz yok; ‘nasip’ dedim ya!..

     Bilenler bilir ki, Karadeniz’e kar bile yağsa, ortalık yemyeşildir. Basabilecek açık bir toprak zerresi bile bulamazsınız!..

       Bu yeşilliklerin yanında, tabiat, her mevsime mahsus rengârenk çiçekleriyle de gönüllere ikrâmlarda bulunur.

      Beşikdüzü’ne 15 kilometre mesâfedeki Şalpazarı yolundayız!.. Kıvrılan ve adım adım yükselen yollar çok düzgün ve hava, uzaktan uzağa dumanlı çehresini gösterse de, zaman zaman göz kırpan güneş, bize, güzel bir ümidi işâret etmekte!..

      O hâlde; sırayla gitmeliyim!..

      Şalpazarı; içinden, Ağasar Deresi’nin aktığı küçük bir ilçedir!..Elbette ki, şirin, fakat, tek kelimeyle, tıpkı diğer beldelerimiz gibi bakımsızdır!..

       Yine, 15 kilometre kadar gidiyoruz. Yolun sağ tarafında, bir lokantanın önünde kırmızı zemin üzerine beyaz yazılı bir tabelâda, büyük harflerle ve birleşik olarak “ACISU” yazıyor!..

       Buraya, on yıl kadar önce de gelmiştim. “Acı Su;” açık havada yâni korumasız bir şekilde, yerden onbeş-yirmi santim yükseklikte bir oluktan akıyordu. Oradan su alırken, iki büklüm olmak gerekiyordu.

       Acı Su’da, hiçbir mâden suyunda bulamadığım bir lezzet vardı ki, ben, bu lezzetten çok hoşlanmıştım.

      Şimdi mi? Biraz daha düzeltilmesine rağmen, yine hazîn!..

       Niçin mi? Îzah edeyim ve önce tabelâdan başlayayım:

       Söylediğim gibi, güzel ve çarpıcı bir tabelâ!..Büyük harfle “ACISU” yazıyor. Onun altında, Arap harfleriyle onun karşılığı ve onun da altında İngilizce fakat parantez içinde (Brackish Water) yazısı bulunuyor ve bir okla da, Acı Su istikameti işâret ediliyor.

      Bu tabelayla ve bilhassa bu ‘ok’ ile ne demek isteniliyor?

      Demek isteniliyor ki; bu su, çok değerlidir. Onu ziyâret etmeden geçmeyin! Yâni; bu tabelâ ve bu ok, bir ‘dâvet’ ve  bir ‘tavsiye’dir. Üstelik, resmî bir dâvet ve tavsiye!..

      Önce, şunu söyleyeyim ki, bu tabelâya bakanlar, sanır ki, buraya tıklım tıklım yabancı turist akını var!..

       Kaldı ki; ben, Mekke’deki ve Medine’deki bu tür tabelâlarda bir satırlık Türkçe  yazıya rastlamadım.  

       Oralarda, Arapça yazılı her tabelanın altında mutlaka İngilizce bir karşılık bulunuyordu. Sanki; buralara gelen ‘hacı adayları’ arasında İngiliz veya Amerikalılar’dan başkası yok...

      Bu; nasıl kültür ve turizm idrâkidir anlamak mümkün değildir.

      Şimdi; tabelânın yanında, Acı Su’yu arıyoruz. Manzara şu: Acı Su’yun akarı üzerine iki katlı bir bina yapılmış. Binada, “Muhtarın Yeri” tabelâsı var. Binaya giriyorsunuz ve girişin hemen sağından inen yirmibeş-otuz basamakla “Acı Su”yun aktığı yere varıyorsunuz.

      Merdivenler düzgün...Belli ki, bu yönde bir ihtimam gösterilmiş!..Fakat, insan, o da ne demekten kendini alamıyor.

     Suyun aktığı p(ı)lâstik borunun altına beşlik su bidonu bile girmiyor. O kadar alçakta!..Su ise, devamlı olarak boşa akıyor.

      Peki; akar su borusunu (Oluk diyemiyorum; buraya tahta oluk yakışır) yükseltemiyorsanız; toprak zemini alçaltarak kullanımı kolaylaştırmak niçin mümkün olmamıştır?

     Ayrıca; bu ihtimamla yapılmış olan merdiverlerde ‘temizlik’ nâmına hiçbir şey yok!..Bakım, sıfır!..Üzülmekten başka, insanın elinden bir şey gelmiyor!..

    Dîğer bir önemli husus, iyi güzel de, bu “ACISU” neye yarıyor!..Yâni hangi derde şifâdır? Hiçbir bilgi mevcut değil!..

        Tabelâya, hem Türkçe, hem Arapça ve hem de İngilizce tanıtım yazısı yazacaksınız; hem de, bu sudan içecek kişilere bu suyun neye yaradığını bildirmeyeceksiniz, olur şey mi?!..

        Geçen bunca zaman içersinde, bu ‘su’yun bir ‘tahlili’ni yaptırmak kimsenin aklına mı gelmedi?!..Şâyet, şifâ vasfına sâhip değil ise bile, bunun da yazılması ve küçücük bir tabelâyla îzahı gerekmez miydi?

      Öyle ya; buraya gelen Türk gezginler, Amerikalı-İngiliz turistler veya Arap seyyahlar, bu suyu niçin içtiklerini bilemesinler mi; dahası, bu, nasıl bir insanlık anlayışı’dır, denilmez mi?

      Bu işi kim mi yapacak?

      İşte bu, mechûl!..

      Soru sordum ya, şimdi, bizim memlekette buna cevap verebilecek  birini/bir salâhiyetliyi ve mes’ulü bulmamız mümkün olmaz?

      Tabelâyı kim asmış ise, o olmalı, değil mi?

      Şahsen, bu sudan, hiçbir mâden suyundan alamadığım lezzeti aldım ve  günde beş bardak kadar da içip denedim. Neye yaradığını elbette ki hâlâ bilemiyorum. Lezzetini bir hafta muhafaza ettiğine şâhit oldum. Tabiî ki, lezzet işi/tat almayla alâkalı olduğu için bir şey diyemem, ben sevdim!..

      Yola devam ediyoruz!..Çok gitmeden, meşhûr Ağasar Köyü’ne/mahallesine varıyoruz.

      Bana sorarsanız, ne köy, ne de mahalle!..Hârika bir diyâr!..Yâni; Ağasar, Ağasar’dır!..

      İçinden geçerken çok da farketmiyorsunuz ancak vâdiyi çıkıp biraz yükseğe ulaşınca, karşınıza muhteşem ve târîfsiz bir manzara çıkıyor. 

      Gönlünüzü ferahlatan, ufkunuzu açan, tabiatı, dünyâyı, hayatı sevdiren bir yüksek irtifalı, farklı bir haz iklîmiyle buluşuyorsunuz!..

      Daha fazlasını anlatmak zor!..Görmeye değer nâdir mekânlardan bir mekândır Ağasar, o kadar! 

      Yâni; Ağasar, mutlaka seyredilmeli!..

      Yola, yavaş yavaş yükselerek devam ediyoruz.

      Çamlıklar, gürgenlikler, sifinlikler, komarlıklar, meşelikler...vâdilere çöken bembeyaz duman, zaman zaman çiseleyen ve zaman zaman çıkan yakıcı güneşli bir hava!...

      Sis Dağı Yaylası’na yaklaşıyoruz...Birbirini kucaklayan vâdiler, birbirine sarılan sıra sıra tepeler...göz alabildiğine yeşillik...Ve bizim beklediğimiz en büyük şans ise, bu mevsimde, Sis Dağı’nda böylesine güzel/yakıcı bir güneşin bulunması!..

      Hâlbuki, hırkalarımızı, başlıklarımızı almıştık ve kışlıklarımız hazır bir şekilde yola çıkmıştık...

      Çıkışta; tam zirvede, sağda, Sis Dağı tabelası var...Sol tarafta ise,câmi!..

      İlk intibam şu: Çevre, hiç de bakımlı değil!..bakımsız demeye dilim varmıyor da ‘hiç de’ diyorum!..Düşünmüştüm ki, bu dillere destan Sis Dağı, çok daha zarîf olsun, karşıma, o güzelliğiyle ve cezbediciliğiyle çıksın!.. Ne yazık ki, şaşkınlığım arttı.  “Sis Dağı” tabelâsının dikildiği yer bile yakışıksız!..Ve üzerine ‘rakım’ yazılmamış!..

      Sis Dağı Yaylası, o kadar düzensiz yerleşime açılmış ki, her taraf bina dolmuş bile!..

      Hangi cepheye bakarsan, bina...Ve hepsi iç içe!.. Düşündüğüm, hayâl ettiğim Sis Dağı böyle olmamalıydı. Buna rağmen, Sis Dağı’nı çok sevdim. Görülmeye elbette değer. Fakat bir an önce gerekli tedbirler alınmalı!..Hem de âcilen!

       Sosyal tesis ise, yok denecek kadar az!..Birkaç kahvehâne/çayhâne, onlar da yetersiz!..

      Yalnız, Sis Dağı’na çıkarken hizmet veren Zirve Otel, lokantasıyla da çok temiz ve kaliteli yemekleriyle hizmet veriyor.

       İhmallerin düzeltilmesini ilgililerden bekleyerek, şunu söylemeliyim ki, Sis Dağı’nın bu güneşinde, bu temiz havasında yürümek ve bu yaylanın çimenlerine dokunmak, onların üzerinde oturmak her şeye değer!..

       Hulâsa;

       Her şeye rağmen;

       Acı Su’ya gidiniz, ondan içiniz!..

       Ağasar’ı gönlünüzce seyrediniz!..

       Ve; Sis Dağı’nda soluklanıp, eğer şansınız varsa, kızgın güneşiyle haşir-neşir olunuz!..

O, BİTTİ BEYİMHASBİHÂLBeyitlerle MEMLEKET KANZARALARI-8MİLLET-DEVLET-ORDUBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-7MONTAİGNE’İN DENEMELERİNİ OKURKENBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-6Beyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-5“KÂFİR DE OLSA, İNCİTME SEN” ve KAN DONDURAN HÂDİSELER“HİÇBİR VUKUAT YOKTUR KOMUTANIM!..”Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Atilla ÇİLİNGİR
‘’19 MAYIS 1919’’ BAĞIMSIZLIĞIMIZA ATILAN İLK ADIM
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU