YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Yılmaz HOCAOĞLU

BEKA MESELEMİZ - 2

         “Ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi olarak tanımlanır beka” diye bir tanımlamayı yakın zamanda paylaşmıştım bu köşeden ve yazının sonunda bir beka meselemiz yoksa da kaygısını taşıyıp ona göre tedbirlerimizi almak zorundayız demiştim.

         Türk ordusu; yaklaşık 6 gün önce ülkemizin yaşadığı iç ve dış tehditleri bertaraf etmek, emperyal güçlerin on binlerce tır dolusu silah ve mühimmat ile donattıkları çapulcu sürüsü üzerinden güneyimizde oluşturmak istedikleri terör koridorunu ortadan kaldırmak ve beka sorunumuza kökten bir çözüm oluşturmak için Suriye'nin kuzeyine operasyona başlattı.

         “Yüz yıldır savaşmayan bir milletin savaşı unutmuş olması lazım. Fakat Türkler; bırakın unutmayı, savaşı özlemişler.” Bu süreçte sosyal medyada dolaşan ve birçok ülke liderine veya basınına atfedilen bu söz operasyonun başarısında hiç de yabana atılmayacak bir beyan olarak görünüyor. Bir tek sivilin burnu kanamadan, 500'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken önemli bir bölge temizlenirken şehit düşen çok az sayıdaki askerimizin olması Türkiye'nin savunma sanayii, istihbarat, lojistik ve koordinasyon anlamında ne kadar başarılı bir süreci yaşadığının delilidir.

         Yine yakın zamanda bu köşede yayınlanan yazımda ”Demokrasi öz olarak, halkın temsilcileri vasıtasıyla dolaylı veya doğrudan yönetime katılması olarak tanımlanır. Gerçek demokrasi uygulamalarında emredici vekâlet geçerlidir. Yani egemenliğin gerçek sahibi olan halk sahip olduğu temsil yetkisini vekâleten seçtiği temsilcilere devreder.Bu devrediş sınırsız bir yetki devri değildir.Toplumsal mutabakat olarak nitelendirilen anayasa ve buna uygun olarak çıkarılan yasalar ile sınırlandırılan bir yetki devri söz konusudur. Yetkinin ihlal edilmesi durumunda verilen temsil yetkisi ya seçim yolu ile ya da yargı eliyle geri alınır.” demiştik. Türk Ordusu Suriye'de barış pınarı operasyonunu yürütürken ülkemizin dışından gelen karşı duruşu anlamak ve doğal karşılamak pek mümkün. Ancak ülke içinden ve hele hele KKTC Cumhurbaşkanından gelen açıklamaları ve karşı duruşları anlamak ve duyarsız kalmak mümkün değil.

            KKTC Cumhurbaşkanının beyanları ile ilgili diplomasinin gerekleri yerine getiriliyor ve gereği mutlaka bu yolla yapılacaktır. Sosyal medya üzerinden terör propagandası ve provokasyon yapanlara karşı emniyet ve adli makamlar gereğini anında yapıyor. Eyvallah. Uzun yıllara sari siyaset yapan bir kişi olarak TBMM çatısı altında terör propagandası yapan ve her haliyle devlete ve millete ihanet içinde olan ve bunu pervasızca yapan kişilere karşı yargının gereğini yapması neden bu kadar ağırdan yürüyor diye düşünmeden yapamıyorum.

            Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 15. maddesi sözleşmeye taraf devletlere savaş durumunda veya ulusun varlığını tehdit eden genel tehlike halinde sözleşmede güvence altına alınan hakları askıya alabilme yetkisi vermiştir. Ancak bu madde askıya alma uygulamasını sınırlandırmıştır. Yaşam hakkı(md.2), işkence yasağı (md. 3), kölelik yasağı (md. 4/1) ve kanunilik ilkesi(md 7) nin hiçbir şekilde askıya alınması kabul edilmemiştir. Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen Avrupa’nın insan hakları konusunda ortaya koyduğu ve bizim de taraf olduğumuz sözleşmede beka sorunu yaşayan devletlerin bir takım kısıtlamalar içinde bazı hakların kullanımını sınırlandırabileceğini kabul ve sözleşme maddesi haline getirmiştir.

         Türkiye bir çok ülke nüfusuna eş nicelikte ve donanım itibariyle bir çok ülkenin çok çok üstünde nitelikte silah ile donatılmış bir terör örgütüne karşı çok ciddi ve kapsamlı bir operasyon yürütmektedir. Avrupa insan hakları sözleşmesinin  müsaade ettiği ölçüde bu operasyonun yürütüldüğü dönemde ihanet içinde olanlara karşı gerekenin yargı eliyle yapılması hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve hem de bizim yasalarımıza göre yasaldır.

         -3713 sayılı Kanun'un 7. maddesi “Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

            -“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre; kullanılan yazı, sözler veya araçların; 1- Şiddet, bir araç olarak görülüyorsa; 2- Kişiler hedef gösterilip kanlı bir intikam isteniyorsa;3- Benimsenen düşünceler için şiddete başvurmanın meşru bir yol olduğu ileri sürülüyorsa; 4- İnsanda saldırgan duygular uyandıracak biçimde anlamsız bir nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun ortamı kışkırtıyorsa; İfade özgürlüğünün sınırlandırılması makul görülebilecektir.”

            -Anayasamızın 14. maddesi “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

            Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

            Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.”

            -Anayasamızın 15. maddesi “Savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

            Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.”

            Görüldüğü üzere hem bizim mevzuatımız ve hem de Uluslar arası sözleşmeler ve mahkeme içtihatları buna müsait olup cevaz vermektedir. Dolayısıyla askerimiz bekamız için şehit olurken devletin bu mücadelesinin karşısında duran, ihanet içinde olanlara karşı gereğinin yapılması hem toplumun ve hem de vicdanların beklentisidir.

            Allah askerimizi muhafaza ve muzaffer etsin. Kalın sağlıcakla...

UMUT VERMEYEN SİYASETAİLE OLMAKYORUMSUZ 1Kehleden gelen saadetMÜLTECİ SORUNUMUZ ÜZERİNEBİRAZ ORDAN BİRAZ BURDANDİYET ÖDEMEYE DEVAM 2SEÇİM Mİ?DİYET ÖDEMEYE DEVAMMUHALEFETİN ANLAMADIĞIYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
TÜRKÜLERİMİZ, ŞARKILARIMIZ VE DE HALAYLARIMIZ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
KORONANIN HATIRLATTIKLARI
Atilla ÇİLİNGİR
Adem ERTÜRK
Adem'in Öteberileri 26 Mayıs 2020
Adem ERTÜRK
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
EĞİTİM, YİNE EĞİTİM
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Mustafa GENÇ
Hz. ÖMER DÖNEMİNDE PANDEMİ ÖNLEMLERİ
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
BİR BÜYÜKŞEHİRDE BİR KÖY
M Halistin KUKUL
Vedat ÇINAROĞLU
19 MAYIS
Vedat ÇINAROĞLU
Yılmaz HOCAOĞLU
UMUT VERMEYEN SİYASET
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Covid-19 Pandemisi ve Düşüncelerim (ll)
Turgay SÖZEN
Embiya SANCAK
"BEN YAPTIM OLDU" İCRAATLARI
Embiya SANCAK
Nevval SEVİNDİ
KORONALI GÜNLER
Nevval SEVİNDİ
Prof. Dr. İsrafil BALCI
Corona’dan Felaket ve Helak Senaryoları Üretme
Prof Dr İsrafil BALCI
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Dr. İbrahim YILDIRIM
ABD, Arka Ayakları ile Kulağının Arkasını Kaşıyor
Dr İbrahim YILDIRIM
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU