YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

EN MÜHİM DÂVÂ: İNSAN

    Bir milletin en mühim mes’elesi ve bir devletin de en mühim vazîfesi, insanını ‘iyi’ yetiştirme dâvâsıdır. Çünkü; o, “en güzel biçimde yaratılan”( Tîn,4)’dır; “en şerefli mahlûk” (İsrâ, 70)’tur;  “Yeryüzünde Allah’ın halifesi” (Bakara, 30)’dir.

        Kâinatın yaratıcısı Allahü teâlânın biz insanoğluna verdiği bu üstün meziyetlerine nasıl nankörlük edebiliriz ve bu “güzel-şerefli ve halife” vasıfları muhafazadan nasıl kaçınırız, düşünmemiz gerekir.

       Gerek şahsî-âilevî-mahallî ve gerekse, millî, insânî/cihânşümûl düşünce ve hareketlerimizi nasıl bu istikamet üzerinde teksif edemeyiz, düşünmeliyiz.

        Farklı milletlerdeki ve farklı cemiyetlerdeki hâl ve tavırlara baktığımız zaman, dünyanın, gerçekten de bir kaosun/karmaşanın ötesinde bir ‘cinnet’ yaşadığını hiç tereddüt etmeden söylememiz de mümkündür.

       İlk önce, ister seçim ile işbaşına gelsin, isterse, babadan oğula intikalle, isterse darbeyle gelsin, dünyayı idâre eden devlet adamlarına iyi bakınız. Hemen diyebilirsiniz ki, menfaatçılık, zâten kişi olarak, insanın yapısında vardır; bunun, milletlerin ve onları idâre eden devletlerin yöneticilerinde de olması tabiî değil midir?

        Şüphesiz ki, buna yanlış demek mümkün olamaz!..Fakat, dikkat edilirse, bu idârecilerin hepsi de, hem kendi ülkelerinin insanları ve hem de insanlık âlemi için hiç durmadan haktan, hukuktan, iyilikten, liyâkattan, sevgiden, nezâketten, hürmetten, hürriyetten...söz ediyorlar.

      Çıldırmaya ramak bir insanlık âleminin bunlardan bahsetmeye ne derecede hak sâhibi olduğunu da düşünmek lâzımdır.

        Güzel şeyler söyleyip, aksini yapmak...Çağın, temel hastalığı oldu.

        Halbuki; bir insanın en önemli vazîfesi, tabiîdir ki, Allahü teâlâya iyi bir  kul olabilmenin ardından, bir dîğer insana veya insanlığa hizmet edebilmesidir. Bu; devletleri idâre edenler için daha da mühimdir. Kul’un, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına karşı çıkmaya kalkışması; ve kul’un, bir dîğer kulu hakîr görmesi bir yana, yaşama hakkı dâhil, onun bütün haklarını gasp etmesi, bu çağda, üstelik medenîlik adın, ne yazık ki,  ileri safhalardadır.

       Şüphesiz ki, bu dünya, nice katliamlar görmüştür. Bugün, birçoğu unutulmasına rağmen, kayıtlar, bunların hiçbirini unutmamıştır. Beşerî vicdân, hiçbirine suskun değildir.

        Ne, 1492’de, sekiz milyon yerli halkı katleden, Amerika’ya ayak basan Avrupalı cânileri; ne, Avustralyalıların, türlü zulümlerle ölümlerine sebebiyet veren İngilizleri; ne ABD’nin Hiroşima ve Nakazaki’de 135 bin kişinin ölümüne sebebiyet veren vahşetini; ne, Rusların, 1944’te, Sibirya’ya sürdüğü, Çeçen, Ahıska, Karaçay, Kırım Türklerinin yollarda ölen beşyüzbini aşkın insanını; ne Çin ve Çarlık Rusyası’nın şu veya bu bahaneyle katlettiği milyonlarca Müslüman Türk’ü; ne Fransızların Cezayir’de canavarca öldürdüğü iki milyon insanı ve ne de Sırpların, Bosna’da şehit ettiği 250 bin kişiyi unutmak mümkün olmuştur...Elbette daha niceleri!..

     Her hâl ve şartta, kendilerini mâsûmların ve kimsesizlerin hâmisi gibi gösterenler, ne yazık ki, insanlığın kanını emenler de, bu sömürgecilerden başkası olmamışlardır.

     İnsan; kendisine verilen selâhiyetin bu olmadığının şuûrunda olmalı; devlet nizâmını bu adâlet üzerine inşâ edebilmelidir. Ne yazık ki,  bugüne kadar, adâlet, müspet mânâda bir milim mesâfe katedememiştir. Şüphesiz ki, beceriksiz ve art niyetli idâreciler kadar, onları seçenler ve kayıtsız şartsız bunların tahakkümlerine ses çıkarmayıp boyun eğenler de, bu durumdan mes’uldürler.

     Sosyal hayatın sağlıklı yürütülmesinin yegâne şartı, karşılıklı saygıya dayandırılan âdil bir sistemin tahakkukuyla olabilir.

         Hakka rızâ, tevekkül, fedâkârlık, müsamaha/hoşgörü/tolerans başka bir şeydir. Zorbalığın karşısına bunlarla çıkmak ahmaklık değilse gaflettir.

          Kuvvet, adâlet değildir. Adâletli olmak ise, kuvvetin kendisidir ki, biz buna, herkesin yaptığına göre muamele görmesi diyoruz. İyilik yapanın iyilik, kötülük yapının da yaptığı karşısında cezâ ile karşılaşmasıdır.

         Düzen böyle sağlanır. İnsanlık, böyle huzura kavuşabilir. Bunu sağlamak da, elbette ki, milleti/insanı/cemiyeti temsil eden Devlet dediğimiz müessesenin idârî, adlî, tıbbî...unsurlarıyla temin edilir. Şâyet bunları sağlamakta zorlanma ileri safhalara ulaşmış ise, o zaman, o cemiyet tepetaklak başüstü devrilmeye mahkûmdur.

       İnsanın, “güzel, şerefli ve halife” oluşu, onun sonradan kazanılmış bir hakkı ve vasfı değildir. Bu, doğuştandır.

         Bilinmelidir ki; “esfele sâfilîn/sefillerin en sefili/aşağıların en aşağısı” (Tin,5)’na indirdik âyeti, bebekler için değildir.

         Bu “güzellik-şereflilik ve halifelik”, onlara lâyık olunduğu zaman geçerlidir.

BİR BÜYÜKŞEHİRDE BİR KÖYVARLIK ŞARTIMIZ: TÜRKÇEŞİİR İKLÎMİDU ZAMANINDAYIZDEVLET ADAMIKEŞKEUSANMAK – UTANMAK VE UYANMAKÖNCE ADÂLETŞİİRLER BİZİ ANLATIYOR“BİR MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA...”Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
TÜRKÜLERİMİZ, ŞARKILARIMIZ VE DE HALAYLARIMIZ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
KORONANIN HATIRLATTIKLARI
Atilla ÇİLİNGİR
Adem ERTÜRK
Adem'in Öteberileri 26 Mayıs 2020
Adem ERTÜRK
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
EĞİTİM, YİNE EĞİTİM
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Mustafa GENÇ
Hz. ÖMER DÖNEMİNDE PANDEMİ ÖNLEMLERİ
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
BİR BÜYÜKŞEHİRDE BİR KÖY
M Halistin KUKUL
Vedat ÇINAROĞLU
19 MAYIS
Vedat ÇINAROĞLU
Yılmaz HOCAOĞLU
UMUT VERMEYEN SİYASET
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Covid-19 Pandemisi ve Düşüncelerim (ll)
Turgay SÖZEN
Embiya SANCAK
"BEN YAPTIM OLDU" İCRAATLARI
Embiya SANCAK
Nevval SEVİNDİ
KORONALI GÜNLER
Nevval SEVİNDİ
Prof. Dr. İsrafil BALCI
Corona’dan Felaket ve Helak Senaryoları Üretme
Prof Dr İsrafil BALCI
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Dr. İbrahim YILDIRIM
ABD, Arka Ayakları ile Kulağının Arkasını Kaşıyor
Dr İbrahim YILDIRIM
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU