Mustafa GENÇ

KİRLİ SİYASETTEN ARINMIŞ BİR İSLAM!

Mustafa GENÇ

“SİYASETSİZ BİR İSLAM’ “dan amacımız, bazı laikler gibi İslam’ı yani Allah’ı ve Peygamberi siyasi alandan kovmak değildir.

Zira Peygamberimiz(sav), her şeyden önce bir devlet başkanı idi. O’nun üç önemli görevlerinden biri de devlet başkanlığı idi.

İslam, devlete egemen olmadıkça o devlette yaşanması mümkün değildir.

Devlet ve memleket yönetimi anlamındaki siyasetten İslami devlet ve memleket yönetim anlayışını çıkarıp atmamız mümkün değildir.

İslam’ın iman ile eş değerde ferdi ve ailevi kadar kamusal alanda düzenleyici ilkeleri vardır.

 Burada amacımız, dünyevi siyasetin kirli işlerinden İslam’ı ve Müslümanları korumak ve kurtarmaktır.

Türkiye’nin günlük siyaset alanı oldukça kirlenmiş ve tarafların ilgileri çıkar temelli olduğu içindir ki, kirlenme daha çok devam edeceğe benzemektedir.

 Kirlilik böyle devam ederse merhum Bediuzzaman’ın yaptığı duayı yapmak zorunda kalacağız. Bediuzzaman, şeytandan Allah’a sığındığı gibi siyasetten de  Allah’a öyle sığınmıştır.

Gerek iktidar ve gerekse muhalefet hesapsız ve kitapsız milli ve dini kavramları olabildiğince kullanarak günlük kahve köşelerinde tartışılır hale getirmektedirler. Sosyal medyada da yer alan bu kavramsal tartışmalar milli ve dini duygularımıza büyük zararlar vermektedirler.

Her ne suretle olursa olsun, milli ve dini kavramlar ve değerler oy devşirme aracı olarak görülmemeli ve kullanılmamalıdır.   

Vatandaşlar olarak siyasetçilerden ricamız şudur ki, bizi biz yapan milli ve dini kavram ve değerlerimizi kullanmasınlar, günlük siyasi tartışma alanlarına çekmesinler. Bunun vebali büyüktür. Bu değerler aşındıktan sonra tamirleri zor olur. Gelecek kuşaklara yazık olur. İslam’ın kitleler nezdindeki umut olma özelliği zaafa uğrar.

Böyle bir durum, gelecek kuşakların İslam’a olan inançlarını zayıflatır, hatta bütünüyle yok edebilir. Bu konuda bin düşünelim, bir konuşalım.

Selam ve dua ile…