YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

MİLLET-DEVLET-ORDU

       Devleti, millet meydana getirir ve onu, ordusu korur.  Millet; dil ve kültür birliği varolduğu müddetçe kendisini devam ettirebilir ancak, ordusuz bir Devletin yaşaması mümkün değildir.

     Başka yerlerde numûne aramaya da gerek yoktur çünkü Türk târihi bunun acı-tatlı örnekleriyle doludur. Bugün ve yarının Türk neslinden, onlardan, sâdece ‘ibret’ alınması beklenmektedir.

     

       Demek ki; ordu/silâhlı kuvvetler, devlet ve millet hayatı için en lüzûmlu bir teşkilâttır.

      

       Türk kara ordusunun kuruluş târihi; Hüseyin Nihal Atsız’ın îkazı veya teklifiyle, târihçi Yılmaz Öztuna’nın da sonradan kabûl ettiği ve ilgili makamlarca da karara bağlandığı, Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış târihi olan M. Ö. 209 yılı kayda alınmıştır.

 

     Muhakkaktır ki; dil, millet olmanın birinci şartıdır. Kültürü yaşatan odur. Fakat, düşünelim ki, ‘çatı’ teşkilâttan yâni devletten mahrumsunuz. Milletsiniz ammâ, dağınıksınız, başınıza buyruksunuz ve toplu olarak, müşterek hareket inisiyatifiniz yoktur.

     

      İşte, bu noktada; dil birliği, Devlet olmada öncü rolü oynar. Bir mekânda, müşterek bir kültür yapısıyla tutunursunuz. Fakat bu, istikbâl için, kat’iyyen yeterli değildir!..

   

     Çünkü; bu Devlet’in yaşaması için, mutlak sûrette bir ordu’ya hem de kuvvetli bir ordu’ya  yâni bir caydırıcı bir silâhlı kuvvetlere ihtiyaç vardır.

 

     Elbette ki, ordu’nun birinci önceliği, yetiştirilmiş insan gücüdür. Ardından, çağın şartlarına uygun hattâ daha da ileriyi hedef alacak silâhları temin etmek lâzımdır. Bu için; ‘millî silâh sanayi’ zarûreti, Devlet’in devam etmesinin yegâne unsurudur.

 

      Bu bakımdan; millî iktisat da, tıpkı, dil gibi tıpkı, millî kültür gibi; tıpkı, ordu gibi; bütün bu unsurlarla birlikte düşünülmesi gereken husustur.

 

      Bunların tahakkuku için ne lâzımdır?

      

       Bir defa; Devlet kasasının sıkı bir şekilde murakabe edilmesi; gereksiz ve üretimi artırıcı olmayan faaliyetlerden sakınılması; israfa asla ve kat’iyyen fırsat verilmemesi; yeraltı ve yer üstü servetlerinin talan edilmemesi; bürokrasi denilen Devlet çarkını yürütenlerin liyâkat sâhibi, ahlâklı, bilgili, tecrübeli ve koruyucu olması şarttır.

 

      İktisadı çökertilen bir devletin ordusu da acze düşer!..Sâdece bununla kalmaz, topyekûn çöküşe geçer!..

 

     Millî birliğin sâdece bir unsuru yoktur: Millî kültür ne kadar elzem ise, millî iktisât da o kadar elzemdir. Millî iktisat ne kadar hayatî ise, ordu da o kadar hayatîdir. Yalnız şu var ki, ordu olmayınca, Devlet’in hiçbir unsuru ayakta kalamaz.

 

      Şâir ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler,  “Vay Başıma Gelenler” adlı kitabınında, “Askerlik: Kara Sevdam” başlıklı bölümünde şöyle diyor:

      “1980 yılından sonra, resmî vazifelerle Türk Cumhuriyetlerine gittim geldim. Gezip gördüğüm her Türk Cumhuriyeti, Rus işgali altındaydı. Rusya, bizim tarihimizin, dilimizin, dinimizin, vatanımızın en büyük düşmanlarındandır. Gittiğim her Türk Cumhuriyetinde soydaşlarımıza sordum:

     -Bu toprakları, Ruslara nasıl kaptırdınız? Rus boyunduruğu altına nasıl girdiniz?

      Azerbaycan’da, Türkmenistan’da, Özbekistan’da, Kırgızistan’da, Kazakistan’da soydaşlarımız ağız birliği etmiş gibi bana hep aynı cevabı verdiler:

     -Ordumuz yoktu! Ordumuz yoktu! Ordumuz yoktu! Dediler.

      Allah’a inandığım gibi inandım ki:

       Ordusuz devlet, ordusuz millet, ordusuz vatan kat’iyyen olmaz! Namusuzum, şerefimiz, dilimiz, dinimiz, vatanımız, hürriyetimiz çok güçlü, çok vurucu, çok caydırıcı bir ordunun varlığını bağlıdır

        Ordumuz, zaman zaman hükûmet darbeleri yapıyor. Bunlar, çok yanlış hareketlerdir. Ordumuz zaman zaman, benim çok sevdiğim devlet ve siyaset adamlarını düzmece mahkeme kararıyla asıyor, cezaevlerine sokuyor. Bunlar, kat’iyyen onaylamadığım davranışlardır.

       Bütün bu yanlış davranışlara baktığımda da diyorum ki:

       Ordusuz millet, ordusuz vatan, ordusuz Türkçe, ordusuz din olmaz! Varlığımızı ordumuzun güçlü, vurucu, caydırıcı olmasına borçluyuz!..”  (Bknz. Yavuz Bülent Bâkiler, Vay Başıma Gelenler, Yakın Plan Yayınları, İstanbul, Haziran 2021, Sf. 75)

      Düşününüz ki, bütün bu Türk Cumhuriyetlerinin her şeyleri vardı. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri, derin ve engin, muhteşem kültürleri de vardı...fakat, yegâne direnme ve ayağa kalkabilme hamlesi ancak “millî ordu” ile olabilmektedir.

      O hâlde; Türk milleti olarak, bütün kıymetlerimizin başına “millî” sıfatını getirerek ciddî hamlelerle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her cephede, cihânşümûl yapma azminde bulunmalı ve Türk Dünyâsı’nın kutlu birliği yolunda hedef tespit etmeliyiz.

      Boş lâf ve kuru çağdaşlık edebiyatıyla, birbirimizle çekişerek değil, iştişâre ederek, tahammül ve sabırla, hakîkî mânâda çalışarak, gönül, kafa ve bilek gücüyle bu zorlu yolları aşmalıyız!..

“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”MAÂRİFİMİZ ALÂRM VERİYORDÎN ve SİYÂSETBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-14SEKSENLİKLERBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-13KURTULUŞ GÜNLERİSİYÂSET BOĞUYORBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-12MİLLÎ EĞİTİM ZORDAYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR GELİŞ İKİ GİDİŞ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU