Mustafa GENÇ

BUYURUN AF GÜNLERİNE…

Mustafa GENÇ

Peygamberimiz(sav) şöyle buyurmuşlardır:

“Ramazan’ın başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtulmaktır. ”

İşte tam da ortasındayız bu kutlu ayın.

Yaşımız, tahsilimiz ve de günahımız ne olursa olsun, yüce Allah’ın rahmetinden ve affından umudumuzu kesmemek kul olmamızın gereğidir.

Kur’an-ı Kerim’in en çok umut dağıtan  Ayet-i Kerimesinde şöyle denilmektedir:

“ De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”(Zümer,53).

Evet, O’nun yüce ve geniş rahmetinden asla umut kesmiyoruz.

Gidecek başka da kapımız yoktur.

Dönüşümüz ve yönelişimiz samimi olmalıdır.﴿

“ Azap size gelip çatmadan önce rabbinize yönelip O’na teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.”

“ Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun;”(Zümer,54-55).

Parolamız bellidir. Yolumuz ve yöntemimiz Ku’an ve Sünnetle çizilmiştir. Kur’an ve Sünnet’in çizdiği yol ve yöntem dışına çıkılmadıkça günah yığınları imana zarar vermez.

Akaid kitaplarımızdaki; “Her taat iman değildir. Her küfür masiyettir. Ama her masiyet küfür değildir.” Sözünü unutmadan yolumuza devam edeceğiz.

Ramazan Ayı’nın mağfiret günleri bitince Cehennem azabından kurtulma günleri gelecektir. Bu günleri de umutla ve aşkla karşılamayı unutmayacağız. Günahlarımızdan çok, Allah’ın affına odaklanmamız gerekir.

 Günahlarımızdan pişmanlık duymak,tevbenin ilk adımıdır. Allah(cc), tevbeleri çokça kabul edendir. O’nun bir adı da  “TEVVAP’TIR”.

Hep birlikte umut dağına yaslanarak bu mübarek ayın son günlerini yaşamaya çalışalım.

Herkesin birbirine dua ettiği günleri yaşayalım.

Allah’ın rahmetini ve cennetini Müslümanlardan esirgemeyelim. Onun rahmet ve cenneti herkese fazlasıyla yettiğini unutmayalım.

Başkasından Allah’ın rahmetini ve cennetini kıskananlar, kendileri de mahrum olurlar.

Mahrum olmamak için herkes için iyilik ve af dileyelim.

Selam ve dua ile…