YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

MİLLÎ EĞİTİM ZORDA

     Hiçbir ömür, dünyâyı anlayıp kavramak için yeterli değildir.

    ‘Millî eğitim zorda’ derken, büyük konuşmadan, ölçüyü vererek söze başlamak istedim.

     Devleti idâre edenler, ‘eğitim, san’at ve kültürde başarılı olamadık” ifadesini kullanırken, birileri de çıkıp, -neredeyse- “Hayır, siz başardınız. Aslında, sizin elinizi birileri tuttu. Bütün suç onlarındır” demeye gelen sözler sarfetmektedirler.

       Tabiî ki, yanılmaktadırlar!..Zîra; her mes’elede olduğu gibi, millî eğitim mes’elesi de hepimizindir. Hiç kimse, çocuklarının ve gençliğinin göz göre göre hebâ olmasına sessiz kalamaz/kalmamalıdır. Ancak; sistemi tanzim’den sorumlu olan da, icrâcılar’dır, bunu unutmamak lâzımdır.

     Düşününüz ki, hiçbir geliri bulunmayan üniversite mezunu bir gençten, devlet vergi alıyor veya  borç ödemesi yapmasını istiyor!..

     Son yirmi senede, (2002-2022) sekiz millî eğitim bakanı işbaşında bulunmuş fakat “bir arpa boyu mesâfe almak” şöyle dursun, adımlar hep geri saymıştır.

        Hiçbir yetkili veya kendini mes’ul hisseden biri çıkıp da, bunun sebeplerini tek tek/bir bir/ tane tane anlatmadı/anlatamadı/anlatmıyor/anlatamıyor.

      Umûmî maarif sisteminin ve buna bağlı olarak da, meselâ, bir tıp, bir hukuk, bir mühendislik, bir öğretmenlik, bir ilâhiyat, bir subaylık, bir iktisat, bir veterinerlik, bir ziraat…mesleğinin mes’elelerini /dertlerini sıkıntılarını, hiç kimse, açıklamadı/açıklamıyor/açıklayamıyor.

       Hâlâ, ‘yabancı dil öğrenimi mes’elesini’ çözemeyen, baştan başa bir ‘siyâset ve ilim câmiası’ ne güne duruyor!..

       Diyeceksiniz ki; “Henüz, Türk Dili öğretiminde bile uzlaşma/anlaşma/mutabakat tesis edil(ebil)miş değildir, sen, ne söylüyorsun? 

        Hâlâ, dîn eğitiminde ve öğreniminde işler sulh-sükûna kavuşmuş değildir; sen, neden bahsediyorsun?”

       Doğrudur!..Ben, ne söylüyorum ve neden bahsediyorum!?

    Cumhurbaşkanı, bir konuşmasında: “Bu değişim, sıradan bir müfredat tadilâtının ötesinde topyekûn bir eğitim öğretim reformunu gerektirir” (HABER TÜRK-19.10.2020) diyeli iki sene olmuştur da, “reform” emâresi görülebilecek hiçbir kıpırdanma, hiçbir iz de mevcut değildir.

      Dîğer taraftan, senelerdir Devlet idâresinde bulunmuş ve hâlen de mes’ul mevkide bulunan  hukukçu bir kişi, “kayıt dışı din anlayışından” şikâyet ediyor. Çok acı verici bir hâl!..

        Nasıl iştir ki, kendilerinin, bunca zamandır, bunca yetkiye rağmen hâlledemediği  şeyi, benim gibi ‘vatandaş Mehmet Efendi’den istiyor/bekliyor.

          Millî Eğitim Bakanlığı, Diyânet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler ne iş yaparlar, niçin fikir üretmez/geliştirmezler?

      Reform!..Türkçe bir kelime değildir ammâ, söylenince, ümit edince, yine de kulağa hoş geliyor!..Peki, bunun muhtevâsı nedir, bir bileni var mı?

      Son Millî Eğitim Bakanı’nın, Samsun’un Atakum İlçesi’ne bağlı, merkeze 15 km. uzaklıkta bulunan  Alanlı Mahallesi’nde eskiden kalma tek katlı okul binasını “Matematik ve Tabiat Okulu” olarak açmasını reform gibi takdim etmek, herhâlde cihânşümûl (!) yeni bir tarza imza atmak oluyor!..Yazık!!!

       Reformda; hangi ders sayısının düşürülmesi, hangi müfredat, hangi çocukların ve gençlerin korunması, hangi velilerin düşünülmesi, hangi taşıma-sız sistem, hangi öğretmen yetiştirme dâvası vardır…hiçbiri!..

       Kendimizi nasıl aşacağız’ın ve  dünyayı nasıl geçeceğiz’in bir muhasebesi yapıldı mı? Ortaya böyle bir ‘hedef’ koyabildik mi? Hayır!..

       Nüfûsumuza göre, meslekî istihdam sahalarının tespiti hususunda sağlıklı bir görüş var mıdır?

        Tıpkı, tıp gibi, hukuk gibi, mühendislik, ilâhiyat veya subaylık gibi, ‘öğretmenlik’ mesleği de ‘özel ihtisas’ isteyen bir meslektir. Bu hususta, öğretmen liselerini de esas alan öğretmen fakültelerinin yeniden inşâsına dâir köklü bir hamle sezilmekte midir? Hayır!..

         Tuhaftır ki, bâzıları, uyduruk bir “formasyon eğitimiyle”, her üniversite mezununun öğretmen olmasını istemektedir.

        Yâni; eskiden, bâzılarının, bâzı yakınlarını himâye için, açık öğretim mezunlarını, ziraat fakültesi veya başka fakülte mezunlarını bu uyduruk formasyonla ‘öğretmenliğe’ atadığı gibi bir sistem talep etmektedirler.

      Eğitim fakültesinin herhangi bölümünden mezun bir genç veterinerlik veya ziraatçılık görevi yapamaz ammâ, veteriner, iktisat, ziraat mezunları, açık öğretim mezunları, öğretmenlik yapabilir, öyle mi?

        O zaman, kapatın eğitim/öğretmen fakültelerini ve diğerlerine, birkaç k(ı)redilik formasyon dersi aldırın, olsun bitsin!..Nasıl olsa, ‘öğretmenlik cepte”!..

     Peki; eğitim fakültesi öğretim üyelerinin, öğrencilerinin veya mezunlarının bu mevzuda –menfî veya müspet-bir görüşleri mevcut mudur? Hayır!..

        Bâzıları da var ki,  gençlerin iyi yetişememesinden, “hepimiz suçluyuz” diyorlar.  Hattâ ilk sıralarda da ebeveynleri ve öğretmenlere yer veriyorlar. Eh, araya, “hükûmet” kelimesini de sıkıştırıyorlar.

      Bu “hepimiz” diyenler, elbette suçludurlar. Zîra; asıl mes’ûl ve salâhiyetlileri ayırmadan, ebeveynleri ve öğretmenleri de suçluyor.

     Millî eğitim reformunu, ebeveynler mi, öğretmenler mi yoksa, bu işlerde salâhiyetli mevkilerde bulunanlar mı yapacaklardır?

       Diyeceksiniz ki; o makamlarda bulunanlar ya “başaramadık” diyor yâhut da “kayıt dışı din”den bahsedip işin içinden sıyrılıyorlar!..

       İtirafları ise, kabul görüp, başarı sayılıyor!..

       Fakat, k(ı)raldan çok k(ı)ralcılar, mes’ûliyeti başkalarına yüklüyorlar…

       Maârifi zorda olan bir ülkenin, her işi ‘darda’ olur!..Nitekim, bu durumu fiilen hep berâber yaşıyoruz!..

       Aklımızı başımıza almamız için zaman  da çok daralmıştır!..

       Hangi istikamete gidebileceğimizi bir bilebilsek, belki bir çıkış yolu bulabiliriz!!!

“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”MAÂRİFİMİZ ALÂRM VERİYORDÎN ve SİYÂSETBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-14SEKSENLİKLERBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-13KURTULUŞ GÜNLERİSİYÂSET BOĞUYORBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-12MİLLÎ EĞİTİM ZORDAYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR GELİŞ İKİ GİDİŞ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU