YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

YENİ UYGULAMALAR BAŞLARKEN MÜKELLEFLERİMİZ ....

2019 ‘ u  uğurluyoruz ve yaklaşık bir ay sonra 2020 ‘ ye merhaba diyeceğiz. Neler bekliyor bizi yeni yılda ve yapılan, yapılması kararlaştırılan değişiklikleri iyice öğrendik ve tedbirlerimizi de ona göre aldık mı?

Önce neler oluyor, ne gibi değişiklikler bizleri bekliyor başlıkları itibarıyla vede özetleyerek bir bakalım.

 

 • ÜÇ YENİ  VERGİMİZ  UYGULAMAYA GİRİYOR.

Yeni yılla birlikte üç yeni vergi türü daha hayatımıza giriyor. Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi. Ayrıca gelir vergisi tarifesine eklenen yeni dilim ve oranda yeni yılla birlikte uygulamaya giriyor.

      1- Konaklama Vergisi.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler Konaklama Vergisi'ne tabi oluyor.

Vergini oranı geceleme başına 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olacak daha sonra  bu oran yüzde 2'ye çıkacak.

      2- DeğerliKonut Vergisi

Değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan konutlara Değerli Konut Vergisi getirildi. İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

        3-  Dijital Hizmet Vergisi

Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak. Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5 olacak. Dijital Hizmet Vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak.

       

 • GELİR VERGİSİ ÜST DİLİMİ ARTIRILIYOR.

Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarıldı.. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

           Vergi Cezalarında %50 indirim

Vergi ziyaı (gecikme vb.) cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.

 

     C- MTV – EMLAK VERGİSİ - HARÇLAR  ve CEZALAR  ARTIYOR.

Yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. ,Buna göre 01.01.2020 den itibaren  MTV – Emlak vergisi, harçlar ve cezalarda % 22,58 oranında bir artış bekleniyor.  

Kanuna göre, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) başta olmak üzere bazı vergiler ile harç ve cezalar yeniden değerleme oranı doğrultusunda her sene artırılıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı, ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan yetkilerle değerleme oranının altında veya üzerinde bir oran belirleyebiliyor.

Emlak vergilerinde Cumhurbaşkanı'nın indirme yetkisi bulunmazken, gerekli gördüğü takdirde yeniden değerleme oranını 0'a kadar indirebiliyor. MTV için de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen oranın yüzde 50'si üzerinde artırma ya da yüzde 20 indirme olanağı bulunuyor.

 

 • e- DÖNÜŞÜM & e- FATURA  & e- ARŞİV UYGULAMALARI BAŞLIYOR.

Hazine ve Maliye Bakanlığı  ile Ticaret Bakanlığı, 15 Nisan 2019’da taslağını duyurduğu Elektronik Dönüşüm Uygulamaları Tebliği’nin final ve resmi halini 19 Ekim 2019’ tarih ve 30923 sayılı  Resmi Gazete’de yayınladı. Yürürlüğe giren yeni tebliğ, farklı mükellef gruplarının çeşitli e-dönüşüm uygulamalarını kullanma zorunluluğuyla ilgili düzenlemeler içeriyor.

GİB tarafından yayımlanan tebliğin asıl muhatabı pozisyonunda  olan vergi mükelleflerimizin durumun pek te farkında olmadıkları gerçeği ile karşı karşıyayız. Kuşkusuz mükelleflerimizin bu noktada bilinçlendirilmesi ve konu hakkında bilgi sahibi olabilmelerinin sağlanması görevi bağlı oldukları odalara düşmektedir. Ne yazık ki, odalarımızın bu anlamda bi,r çabalarının olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir.  Süreçte sıkıntı yaşanabileceği açık bir şekilde ortadadır.

 

           İşte  düzenlemeden  önemli  satırbaşları:

 • e-Faturaya dahil mükelleflerin e-arşiv faturaya zorunlu geçişini düzenleyen

madde:  e-Fatura uygulamasına geçmek mecburiyetinde olan mükellefler, artık aynı zamanda e-arşiv fatura uygulamasını da kullanmak zorundalar. Tebliğde buna ilişkin bir düzenleme bulunuyor.

 • e-Ticaret platformları ile internet reklam aracılarının e-fatura ve e-arşiv faturaya

zorunlu  geçişine ilişkin madde: e-Ticaret yapan internet satış platformları, internette reklam yayınlayanlar ile internet reklam aracıları da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasını kullanmak mecburiyetindeler. Yeni tebliğ bu zorunluluğu düzenleyen bir maddeyi de içeriyor.

 • e-Arşiv faturaya geçiş zorunluluğuna ilişkin detayları içeren madde:e-Arşiv

fatura kullanıcısı  olmayan mükellefler,1  Ocak  2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri faturaları vergiler dahil toplam tutarı ile30 bin Türk Lirası’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı5 bin Türk Lirası’nı) aşarsa Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu e-Belge Düzenleme Portalı üzerinden e-arşiv fatura düzenlemekle yükümlü olacaklar.

 • e-Serbest meslek makbuzuna geçiş zorunluluğuna dair madde:Serbest meslek

erbabı mükellefler (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler ve benzerleri) 2020  yılının  Haziran ayından itibaren hazırlayacakları serbest meslek makbuzunu e-Serbest Meslek Makbuzu olarak hazırlamak zorundalar.

 • Sebze ve meyve tüccarlarının e-belge kullanımını düzenleyen madde:Hal kayıt

Sistemine dahil olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-defter uygulamalarına dahil olmak ve bu e-belgeleri düzenlemek mecburiyetindeler.

 • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin e-belge kullanımını düzenleyen

madde:  Yeni tebliğ ile sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri, sigorta poliçeleri ve sigorta komisyon gider belgeleri ile banka dekont belgelerini e-belge olarak düzenleyebilecek. Ayrıca yetkili döviz şirketleri de döviz alım-satım  belgeleri ile tüm mükelleflerin kullandığı gider belgesini e-belge olarak düzenleme imkanına sahip olacak.

 • Akaryakıt sektörü mükelleflerinin kullanmak zorunda oldukları uygulama ve

belgelere ilişkin madde: Akaryakıt istasyonları da dahil olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan akaryakıt sektöründe çalışmak üzere lisans almış tüm şirketler e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına geçecekler. Tebliğ, bu şirketlerin ilgili uygulamaları geçiş zamanı ve koşullarını düzenleyen bir madde içeriyor.

 • Gübre takip sistemi mükelleflerinin e-irsaliyeye geçiş zorunluluğuna ilişkin

madde: Gübre  takip sistemine dahil mükellefler artık mal sevki esnasında e-irsaliye kullanmak zorundalar.

 • Demir çelik sektörü mükelleflerinin e-irsaliyeye geçiş zorunluluğuna ilişkin

madde: Demir çelik veya madencilik sektörlerinde imalat, ihracat ya da ithalat yapanlar için e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülüyor. Tebliğde bu maddenin amacı ‘vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek’ olarak açıklanmış.

 • Çiftçi alışverişlerinde e-müstahsil makbuzuna geçiş zorunluluğunu düzenleyen

madde: e-Fatura uygulamasına katılan tüm mükellefler, çiftçilerden aldıkları zirai mahsul karşılığında matbu olarak hazırladıkları müstahsil makbuzunu elektronik ortamda e-müstahsil makbuzu olarak da hazırlayacaklar.

 

Yukarıda da kısmen değindiğim üzere;01.01.2020 den itibaren tüm iş dünyasının çalışma düzenini değiştirebilecek bu düzenlemelerden  vergi mükelleflerimizin   gerektiği gibi haberdar olduklarını söyleyebilmek mümkün değil.  

 

Tüm bu değişiklikler ve düzenlemelerle ilgili olarak  TÜRMOB eğitmenleri  tarafından SMMM Odalarında meslek mensubu üyelerine yönelik olarak bir dizi eğitim semineri düzenlendi ve devam ediyor.

 

Ancak, konunun asıl muhatabı durumunda olan vergi mükelleflerimizin durumdan haberdar olmaları  ve konuyu öğrenerek, tedbir alma ve uygulamaya yönelik hazırlıklarını tamamlamaları noktasında Ticaret ve Sanayi Odalarımızın, Esnaf odalarımızın ve birliklerinin Aralık ayını çok iyi değerlendirerek ve  SMMMO lar ile işbirliği içinde bir dizi eğitim programını gerçekleştirmeleri yararlı olacaktır. .

 

 

TEK DÜZEN HESAP PLANIYENİ UYGULAMALAR BAŞLARKEN MÜKELLEFLERİMİZ ....NECATTİN BAŞKANA AÇIK MEKTUP...ÜNLÜ AKTÖR VE SAHTE  FATURA...GENÇ MESLEKTAŞLARIM HOŞ GELDİNİZ...10.000  KİTAP...ATA’MIZIN HEDİYE ETTİĞİ KİTAPLAR...TEK DÜZEN HESAP PLANI ÜZERİNE…BU NASIL BİR DUYARSIZLIKTIR…FELAKET GELİYORUM DERKEN...Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
“NAH ALIRSIN”DAN AKDENİZ” MARŞINA
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU