YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

DUÂ

Türk fikir hayatına; “Kültür Zenginliklerimiz, Okyanusa Açılan Kapılar, Târih Sözlüğü, Altaylardan Hiraya, Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu, Türkmennâme, Türklerin Muhteşem Târihi, Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî, Her Yönüyle Kâzım Karabekir, Âyetler ve Hadîsler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler, Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî, Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı, Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk” gibi birçok esere imza atan, 1938 târihinde Bafra’da doğan Oğuz Çetinoğlu’nun son kitabının adı “Duâ’dır.

 

Allahü teâlâ, Kur’ân-ı Kerîmde, Mü’min sûresinin 60. Âyetinde şöyle buyurmaktadır: “Bana (hâlis kalb ile) duâ ediniz. Duânızı kabûl ederim”.

 

Bu idrâkle olacaktır ki, Oğuz Çetinoğlu, kitabına koyduğu “Duâ” isminin hemen altına, “Huzura Açılan Kapılar” ifadesini de yazmayı uygun bulmuştur. Çünkü; Allah (c.c.), “Ben, cinleri ve insanları yalnız/sâdece/ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım” (Zâriyât, 56) buyurmaktadır. Demek ki, O’na, ne kadar ibâdet edilir ve yalvarılırsa, dünyevî ve uhrevî huzurumuz da o derece de ileri saflarda bulunur; çalışma ve hizmet azmimiz artar.

 

Çetinoğlu’nun “Duâ” kitabı, bu mânâda değer bulan, ciddî bir çalışmanın mahsulü olarak hizmete sunulmuştur.

 

Daha önceleri, Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu’nun “Açıklamalı Duâ Kitabı”nı okumuş ve çok istifade etmiştim. Aynı istifadeyi, güzel üslûbuyla Oğuz Çetinoğlu’nun kitabından da elde ettim.

 

Duâ, bizi/insanı, yaratıcısına/Allahü teâlâya boyun eğerek yaklaştıran, huzuru ve itimatı teslimiyette bulduran, hem ferdî ve hem de içtimâî bakımdan sükûnete dâvet eden çok hoş ve çok mükemmel bin hâl’dir. Bu hâli, ancak, o teslimiyetin samimiyetini yaşayanlar anlayıp kavrayabilirler. Çünkü, bu, hem söz ile, ve hem de kalbin tasdikiyle olgunlaşır ve meyvasını verir.

 

Elimde, senelerce önce okuduğum ve ilk sayfasında “Paris 1944-126 bininci baskısından çevrilmiştir” yazısı bulunan, M. Alper Yücetürk tarafından Türkçe’ye tercüme edilen ve bizde ikinci baskısı Peyami Safa’nın 1946 tarihli takdîmiyle 1967’de Yağmur Yayınevi tarafından yapılan, Dr. Alexis Carrel’in yazdığı “Duâ” adlı kitap bulunmaktadır.

 

Oğuz Çetinoğlu, “Duâ” kitabında, buna temas etmiştir. Ancak...

 

Alexis Carrel, koyu bir hıristiyandır. Bundan, asla, tâviz vermez. Hıristiyanlık, bugün, İsâ aleyhisselâmın getirdiği hak dîn değildir. Bugünkü hıristiyânî anlayışa göre; insanlar, günâhkâr doğarlar. Hazret-i İsâ istisnadır, hıristiyanları günâhlardan kurtarmak için dünyaya gelmiştir ve Allah’ın oğludur. Yâni; hıristiyanlığın esası “teslis”inancıdır. Allah, hem üçtür, hem de bir. “Baba-oğul-ruhulkudüs” de bunun esası kabûl edilir.

 

Buna göre, insanlar, doğrudan doğruya Allah’tan bir niyâzda bulunamazlar; bunu, din adamları yâni papazlar vasıtasıyla yapabilirler. Çünkü, papazların günahsız olduğuna inanırlar. İncil’de bildirilmesine rağmen, Muhammed aleyhisselâma inanmazlar.” (www.dinimizislam.com)

 

O hâlde; Dr. Alexis Carrel’in ifadeye çalıştığı “duâ” ile, Çetinoğlu ve Sofuoğlu’nun ele aldığı yâni Müslüman olarak bizim yaptığımız duâ arasında büyük mânâ farkı vardır. Zîra; Carrel, sözünü ettiğimiz “Duâ” adlı kitabında: “Tabiatın, hayatımız içinde duaya tahsis ettiği yer nedir?” diye sorduktan sonra, şu cevabı vermektedir: “Gerçekte bu yer çok mühimdir. Garp, hemen her devirde dua etmiştir. Eski site, başlıca dinî müesseselerden biriydi. Romalılar, her yere mâbetler dikiyorlardı.

 

Ortaçağdaki atalarımız, Hıristiyan toprağını Katedral ve Gotik kiliselerle donattılar. Bugün bile, her köyde bir çan kulesi yükselir.” (Sf. 40)

 

Demek ki, “duâ”, bir başka idrâk mes’elesidir. Bizim kasteddiğimiz duâ, her şeyden önce, Kur’ân-ı Kerîme ve Muhammed aleyhisselâma inanmayı gerektirir ve insan/kul tarafından doğrudan doğruya Allahü teâlâya yapılır.

 

Oğuz Çetinoğlu’nun kaleme aldığı ve “Bilge Oğuz Yayınları” arasında neşredilen 205 sayfalık “Duâ/Huzura Açılan Kapılar” kitabı, İslâmî mânâda inanmış bir insanın/kulun, Rabb’ine yalvarışını, O’nun önünde/karşısında boyun bükerek dilekte/talepte/niyâzda bulunuşunu, Âdem aleyhisselâm’dan Peygamber Efendimize (s.a.v) kadar gelip geçmiş Peygamberlerin duâlarından örneklerle sunulmuştur.

 

Eserden bâzı başlıklar vermeyi , okurun istifadesi bakımından zarûrî görüyorum:

 

“ Duâ nedir?, Duânın Önemi, Ümit ve Duâ, Niçin Duâ Edilir?, Tövbe ve Duâ, Duâ Nasıl Edilmeli?, Duânın Dili, Duânın Faydaları, Duâ Âyetleri, Hadîslerde Duâ Konusu, Peygamberlerin Duâları (Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın, Hz. Nuh’un, Hz. İbrahim’in, Hz. Eyyub’un, Hz. Mûsa’nın, Hz. Süleyman’ın, Hz. Zekeriya’nın, Hz. Muhammed (s.a.v.)in” duâlarından başka, Duâ Örnekleri’ne geniş olarak yer verilmektedir.

 

Sözü, eserin yazarı Oğuz Çetinoğlu’nun, “Duâ Nedir?” târîfiyle bitiriyorum: “İnsanın, Cenâb-ı Allah’a yönelerek maddî ve mânevî isteklerini O’na arzetmesi demektir. Duânın ana gayesi, insanın, Allah Zülcelâl Hazretlerine hâlini arzetmesi ve O’na niyâzda bulunmasıdır. Bir başka deyişle duâ; her şeyi ile sınırlı fânî ve âciz olan insanoğlunun, ezelî ve ebedî, sınırsız ve sonsuz kudret sâhibi karşısında aczini itiraf etmesi, sevgisini, saygısını sunarak lütuf ve yardımını dilemesidir...

 

...Duâ; Allah’ın huzurunda boyun eğerek, rahmetini umarak, lütfunu bekleyerek, affına sığınarak, yardımını talep etmek maksadıyla dilin ve kalbin bütün samîmiyetiyle Allah’a yalvarması...” şeklinde de târîf edilebilir.” (Sf. 23)

 

Rabb’imden sağlık ve hayırlı çalışmalar dileğimle, nice yeni kitaplarda buluşmak üzere!..

TÜRK KADINI: 100 YIL ÖNCE..SENİNLE, NEREDE AYNI SAFTAYIZ?YANLIŞ SEVGİ-YANLIŞ KISKANÇLIK“BULAŞ RİSKİ-BULAŞ HIZI”MİLLÎ BİRLİK ŞUÛRUBİR BÜYÜKŞEHİRDE BİR KÖYVARLIK ŞARTIMIZ: TÜRKÇEŞİİR İKLÎMİDU ZAMANINDAYIZDEVLET ADAMIYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Vedat ÇINAROĞLU
15 TEMMUZ’UN ÇÖZMEK-2
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Adem’in Öteberileri 11 Ağustos 2020
Adem ERTÜRK
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
TÜRK, TÜRKLÜK VE TÜRK MİLLETİ
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Osman KARA
HİLAFET Mİ DEDİNİZ?
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
BİR ZAMANLAR AKDENİZ’İN LAS VEGASIYDI…
Atilla ÇİLİNGİR
Prof. Dr. İsrafil BALCI
Merhaba Décadence
Prof Dr İsrafil BALCI
Mustafa GENÇ
DİYANET- AYASOFYA VE KEMALİSTLER!
Mustafa GENÇ
Embiya SANCAK
Omü Mimarlık Fakültesi Dekanı, Sayın Derya Oktay Samsun’a Veda Ederken
Embiya SANCAK
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
M. Halistin KUKUL
TÜRK KADINI: 100 YIL ÖNCE..
M Halistin KUKUL
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Nevval SEVİNDİ
KORONALI GÜNLER
Nevval SEVİNDİ
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU