YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

“BİR MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA...”

Bu âyet-i kerîme meâli, elbette ki, bütün insanlığa apaçık bir beyan olarak üzerinde düşünmemizi sağlayıp, bu yolla hayırlı bir istikamet tâyin ettirecek ilâhî bir emirdir ve tabiî ki, bir nim’et ve bir ikrâmdır:

“Bir kavim/millet/topluluk/toplum kendini bozmadıkça, Allah onların durumunu değiştirmez.” (Ra’d, 11)

Fert olarak, insan’dan millet’e kadar cihânşümûl bir lütfu, ulvî ve muhteşem bir nasihat ve mes’uliyeti düşünce dünyâmıza ilhâm ediyor!..Büyük îkaz!!!

Âyet-i kerîmenin aslında, “kavm” geçiyor. Meâlciler, bunu, “kavim/millet/topluluk/toplum” olarak değerlendirmişlir. Tabiî ki, en geniş muhtevâlısı, her unsuru ve vasfıyla teşekkül etmiş kavram “millet”tir.

Mes’ele, millet olunca, daha “sosyolojik” bir mâna kazanıyor. Maddî ve mânevî kültür değerleriyle şekillenmiş, her türlü fikrî, edebî, bediî, ticârî, askerî, felsefî, siyâsî... tekâmülü tamamlanmış insan topluluğuyla muhatabız demektir.

“Bir millet”in “kendini bozması” tamamiyle, ‘irâdî’ görünüyor. Yâni; cüz’i irâdenin ve selîm aklın eseri. Çünkü; Allahü teâlâ, insana, “İyiliği emredip, kötülükten sakınmayı emrediyor.”: “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun.” (Âl-i İmrân, 104)

“İyi bir topluluk” elbette ki iyi kişilerden meydana gelecektir. Toplumun selâmeti, önce âile içi ve ardından komşuluk münâsebetleriyle başlayan ahlâkî değerlerinin yüksekliği, bu “bozulma”yı önleyecek yegâne vâsıtadır.

Bir milleti meydana getirecek olan bütün alt unsurlar/her türlü kültürel kıymetler ne kadar sağlam olur ve millî şuûr, târihî birleşik şuûrla mutabık olursa, bozulma o derecede mümkün olmaz.

Tarih göstermiştir ve göstermektedir ki, dünyadaki bütün kavimlerin/toplulukların/milletlerin hazîn sonu, tamamiyle ‘adâletin ve ahlâkın çöküşüyle’, kişilerinin birbirlerine güvensizliğiyle ve gafletiyledir.

Biz, Türk milleti olarak bunu değerlendirdiğimiz zaman, aynı hâlleri yaşamış olmaktan ders ve ibret almamız gerekir.

Yirmibirinci yüzyıl Türk Dünyası’nı, mâzîye bakarak, dünyanın umûmî gidişâtı içersinde çok iyi tahlil etmeliyiz. İçteki aksaklıkların, iktisâdî, ahlâkî, ticârî, askerî, siyâsî cephelerini, ‘ilmî cephe’ ile ele alıp, her sahada gerekli elemanı yetiştirerek muhakeme ve mukayese etmeliyiz.

İki şey, birbirine tercih edilmeden mutlaka sağlanmalıdır. Biri: Adâlet, ahlâk, sosyal uyuşma, dayanışma; dîğeri de, bütün ilim sahalarında zirve yarışına girişmektir.

Bu bakımdan, bize verilmiş olan ‘altın anahtarı’ yâni, yukarıda arzettiğim âyet-i kerîmelerin kişi ve toplum olarak icâbını yerine getirme gayreti içersinde bulunmalıyız.

Bu hususta, kendi tarihimizde cereyân eden hâdiselerin en çarpıcılarından biri, şüphesiz ki, bize bundan binüçyüz sene önce Orhun Kitâbeleri’yle bir îkaz olarak verildi. Bilge Kağan:

“Türk, Oğuz Beğleri, millet! İşitin! Üstte gök basma(dıy)sa, altta yer delinme(diy)se,Türk milet(i)! (Senin) ilini, töreni kim(ler) bozdu?

(Ey)Türk millet! Pişmân ol! (Kendine dön!) Emre uyduğun için (Seni) yükselmiş bilge kağanına, iyi, müstakil ülkene, kendin yanıldın! Kötü iş yaptın!

Silâhlı, nereden gelip (seni) yayıp götürdü? Süngülü, nereden gelip (seni) sürüp götürdü?”

Bu cümleleri, evet sâdece bu cümleleri iyi yorumlayabilsek ve onun ışığında, kendimize ve yakından uzağa çevremizde olup bitenlere bakabilsek; onları, kendi değerlerimiz içersinde hâlle çalışsak, mes’ele kendiliğinden yoluna girecektir.

Ne demektir bu? Türk milleti, ne zaman, kendi değerlerinden uzaklaşıp başkalarının suyuna/yoluna/izine gittin, bu hâllere düştün!..Yoksa...Evet yoksa!...”Üstte gök çökmedikten ve altta da yer delinmedikten/batmadıktan sonra, bu dünya üzerinde senin ilini ve töreni kim bozabilirdi?!..

Öyle bir gaflete daldın ki, “silâhlı seni alıp götürdü; süngülü seni sürüp götürdü!”

Hâlbuki, sen öyle bir millettin ki, yeryüzünde sana kem gözle bakabilecek hiçbir kavim yoktu, olamazdı!..Olamaz da!..

Netîce o ki; ne kişi olarak ve ne de millet olarak kendimizi bozacak fiilerde bulunmamamız gerekir. Bu da, hoşgörüyle, adam kayırmamakla, yalan söylememekle, nezâketle, haklıyı müdafaa etmekle...yâni adâletle, yüksek ahlâkla ve ilimle mümkün olabilir.

Unutmayınız ki; şâyet, kendimize çekidüzen verirsek, bütün menfîlikleri başkaları yaptı/yapıyor mâzeretinin arkasına sığınmazsak, yine o ihtişâmlı günlere doğru yol alırız!..

18 MİLYON 241 BİN ÖĞRENCİKÖYÜMDENT(ı)RABZON’DAYIM...26 AĞUSTOS 1071’DEN 26 AĞUSTOS 1922’YEMİLLÎ KÜLTÜR BİR BÜTÜNDÜRTÜRK KADINI: 100 YIL ÖNCE..SENİNLE, NEREDE AYNI SAFTAYIZ?YANLIŞ SEVGİ-YANLIŞ KISKANÇLIK“BULAŞ RİSKİ-BULAŞ HIZI”MİLLÎ BİRLİK ŞUÛRUYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
İKİ BÜYÜK TÜRK
Osman KARA
Adem ERTÜRK
Adem’in Öteberileri 24 Eylül 2020
Adem ERTÜRK
Atilla ÇİLİNGİR
AKDENİZ’DEKİ ENERJİ Mİ, YOKSA KIBRIS MI?
Atilla ÇİLİNGİR
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Mustafa GENÇ
TÜRKİYE’NİN CEMAATLER GERÇEĞİ- lV-
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
18 MİLYON 241 BİN ÖĞRENCİ
M Halistin KUKUL
Embiya SANCAK
İLKADIM, OTOPARK ve İŞGALLER
Embiya SANCAK
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
HAYAT VE ÖLÜM ÜSTÜNE
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Vedat ÇINAROĞLU
METRİSTEPE’DEN KOCATEPE’YE-2
Vedat ÇINAROĞLU
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Nevval SEVİNDİ
KORONALI GÜNLER
Nevval SEVİNDİ
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU